Пристай Ольга Володимирівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Пристай Ольга Володимирівна

Рік вступу

2018

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Психологічні умови формування управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Міляєва Валерія Робертівна, доктор наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Психологічні особливості управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах освітніх реформ / В.Р. Міляєва, О.В. Пристай // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка – 2019 – Випуск N31 (1/2019) С.60-65

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

IV Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку науки» 30-31 березня 2019 року, Публікація тез на тему: «Лідерський потенціал як складова управлінської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти» С. 18-20

Участь у державних науково-дослідних проектах

Дослідно-експериментальна робота за темою: «Розвиток управлінської компетентності лідерів закладів загальної середньої освіти». (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 19.06.2019 № 146)

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність