Прибуток

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Прибуток, -тку, м. Прибыль. З прибутку голова не болить. Ном. № 9834. Чи мали який прибуток з садочку? О. 1862. IX. 115.

Сучасні словники

Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970—1980)

1. Сума, яка складає різницю між доходом і витратами. Гроші [на будівництво читальні] має збирати Павло Гаєвий.. При читальні закладають крамницю, а прибутками цеї [цієї] крамниці сплачуватимуть ті гроші (Лесь Мартович, Тв., 1954, 279); — Сім тисяч чистого прибутку річно, — голосно міркував Ремо (Олесь Досвітній, Гюлле, 1961, 86); У виробничій практиці чистий доход підприємства називається прибутком (Хлібороб України, 12, 1965, 33); // Доход капіталістів, джерелом якого є додаткова вартість. Американський монополістичний капітал, що розбух на дріжджах воєнних прибутків і гонки озброєнь, захопив найважливіші джерела сировини, ринки збуту і сфери прикладення капіталу (Програма КПРС, 1961, 27); Робітники вболівали за ці підприємства, дарма що чимало жил повитягали з них капіталісти, чимало за своє життя вони тут сажі наковтались ради чиїхось прибутків (Олесь Гончар, III, 1959, 425); // Доход державних підприємств у соціалістичному суспільстві. [Марія:] Нам не досить, щоб гідростанція працювала. Треба, щоб вона ще й прибутки давала. Адже гроші ми вклали в неї немалі! (Олександр Левада, Марія, 1953, 33); Значно збільшилася питома вага прокату з низько легованого та якісного металу, рентабельність якого значно вища. Найвищий прибуток мають металургійні заводи «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь» (Комуніст України, 8, 1958, 24); // від чого. Додатковий доход державного підприємства, колгоспу і т. ін. від якого-небудь виробництва. Колгосп мав від ставу чималий прибуток (Юрій Мокрієв, Сто.., 1961, 7); В цілому в області прибутки від садівництва вже досягли двох мільйонів карбованців (Хлібороб України, 9, 1968, 30).

2. Доход, одержуваний від якого-небудь роду діяльності, справи і т. ін. Може, і оцей кінотеатр прибере [Аркадій Павлович] до своїх рук і матиме нові прибутки (Анатолій Шиян, Баланда, 1957, 221); Прибутки від господарювання настільки зросли, що Купріян став схожим на доброго фермера (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 414); Корзини дід плів давно, завжди, але зараз, було видно, вони стали його основною, а може і єдиною статтею прибутку (Юрій Мушкетик, День.., 1967, 55); // Доход від торгівлі або перепродажу; бариш. Поскріб [видавець] голову, вилаявся скільки разів й махнув рукою, залишивши сподіванки на які-небудь прибутки од книги (Степан Васильченко, I, 1959, 346); Остап планував: сяк-так випасти можна буде [телицю] і без толоки — по шляху та по межах. А восени продати можна я прибутком (Андрій Головко, II, 1957, 398); Випростався чоловік, болючим і презирливим поглядом зміряв баришника, який чекав свого прибутку (Михайло Стельмах, I, 1962, 179).

3. Приріст, збільшення чого-небудь. А де ж той прибуток? Ні керівного, ні одіжного прибутку (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 277); Хлопець швидко відчиняє кошару, і місячне сяйво освічує зеленкувате бісівське око змученої, одразу похуділої вівці, а біля її ніг вовтузиться чорна грудочка — перший прибуток нового господаря (Михайло Стельмах, II, 1962, 347); Виходячи з чужого двору, так і норовив [сусід] що-небудь украсти: хоч поламане колесо, хоч залізяки шматок, — все ж таки прибуток господарству (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 173); * Образно. [Храпко:] Де вже прибуток, справжній прибуток [син], а дочки — то... (Махає рукою, задумується) (Панас Мирний, V, 1955, 122); // перен., розм. Будь-яка вигода, користь. Що ж Марина повинна робити, щоб на неї не задивлялися? ..Та й який з того прибуток, коли її будуть обминати? (Панас Мирний, IV, 1955, 231); [Монтаньяр:] Невже гадаєш ти, що є прибуток якийсь товаришам з твоєї смерті? (Леся Українка, II, 1951, 175).

E-slovnik

1) Сума, яка складає різницю між доходом і витратами. || Дохід, джерелом якого є додаткова вартість.

 • Абсолю́тний (чи́стий) прибу́ток — прибуток, що дорівнює доходу, який отримав продавець від усіх товарів за вирахуванням витрат, сплати податків.
 • Ба́зовий прибу́ток — очікуваний прибуток звітного року, що використовується для розрахунку базової рентабельності.
 • Бала́нсовий прибу́ток — загальна сума прибутку підприємства за всіма видами виробничої діяльності, відображена у його балансі.
 • Біржови́й прибу́ток — дохід від торгівлі цінними паперами на фондовій біржі та масовими товарами на товарній біржі.
 • Бухга́лтерський прибу́ток — прибуток від підприємницької діяльності, обчислений за бухгалтерською документацією без урахування документально не зафіксованих витрат самого підприємця.
 • Валови́й прибу́ток — загальна сума одержаного підприємством прибутку до сплати податків.
 • Відно́сний прибу́ток — дохід, що його продавець отримує за один проданий виріб за вирахуванням витрат.
 • Засно́вницький прибу́ток — прибуток, що його одержують засновники акціонерних товариств у вигляді різниці між прибутком від реалізації акцій та вкладеним капіталом.
 • Емісі́йний прибу́ток — різниця між ринковою вартістю цінних паперів, за якою їх реалізують, та емісійною ціною, за якою їх випущено.
 • Залишко́вий прибу́ток — частина прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства після виплати обов'язкових платежів – відрахувань до державного бюджету, процентів за банківські кредити і т. ін.
 • Капіта́льний прибу́ток — прибуток, що його отримано від продажу певних активів за ціною, вищою від ціни їх придбання.
 • Нерозподі́лений прибу́ток — прибуток акціонерного товариства, який без виплати дивідендів акціонерів надійшов до резервного фонду для реінвестування у виробництво.
 • Устано́вчий прибу́ток — дохід засновників установчого акціонерного товариства у вигляді різниці між сумою грошей, отриманих від реалізації акцій, та капіталом, вкладеним у підприємство.
 • Чи́стий прибу́ток — те саме, що абсолю́тний прибу́ток.

2) Дохід, одержуваний від якого-небудь роду діяльності, справи і т. ін. || Дохід від торгівлі або перепродажу; бариш. 3) Приріст, збільшення чого-небудь. || перен., розм. Будь-яка вигода, користь.

Ілюстрації

1385.jpg Без названия.jpg Без названия (1).jpg 531-1024x564-756x425.jpg