Павлюк Роман Олександрович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

photo.jpg
Павлюк Роман Олександрович
Рейтинг на 2019 рік: 358
(#35 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Інститут людини
Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра іноземних мов (Суміщення)
Посада
Заступник директора, Доцент кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
кандидат педагогічних наук. доцент.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

Полтавський кооперативний технікум (1999-2001); ОКР молодший спеціаліст; спеціальність "Бухгалтер".


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2000-2004): ОКР бакалавр; спеціальність "Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)"; кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2004-2005): ОКР спеціаліст; спеціальність "Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)"  кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою.

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2005-2006); ОКР магістр; спеціальність "Дошкільна освіта"; кваліфікація: магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання.


Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2006-2009); аспірантура, кафедра дошкільної і початкової освіти (денна форма навчання),

Київський університет імені Бориса Грінченка (2013-2015): ОКР магістр; спеціальність "Мова і література (англійська)"; кваліфікація: магістр англійської мови і літератури, філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Перелік місць роботи

асистент, старший викладач кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2011рр.);

заступник декана з виховної роботи психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2008рр.)

старший викладач, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2011-2015рр.);

заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (2012-2018рр.);

заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (2018-донині);

доцент кафедри англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2015 - 2016);

доцент кафедри англійської мови факультету права та міжнародних відносин (2016 - донині).

Теми дисертацій (захищених)

Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії, спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, 2009

Громадська активність

не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

<td> Координатор </td> <td class="image250">%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA.jpg</td> </table>

Професійний розвиток

Викладацька діяльність