Відмінності між версіями «ПІБ/УЕН»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
'''Урок'''
+
==Організація навчання за технологіями змішаного, перевернутого навчання==
==Визначення==
+
    Human дозволяє налагодити комплексну роботу закладу освіти, об’єднати  всіх учасників освітнього процесу, автоматизувати обов’язки й надає вчителям додаткові можливості.
-форма організації навчання, за якої вчитель проводить заняття з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу
+
    Система HUMAN дає змогу перевести всю документацію в електронний формат, створювати накази, експортувати документи в Excel або pdf. А також дає доступ до всіх матеріалів минулих років в «Архіві».
 +
HUMAN - це можливість зосередити всі навчальні процеси на єдиній платформі.
  
-основна форма навчального процесу у дошкільних, середніх навчальних закладах
+
===Переваги платформи HUMAN :===
 +
• вчитель використовує єдину платформу для зберігання навчальних матеріалів;
 +
• налагоджуються комунікації між учасниками освітнього процесу;
 +
• учасники освітнього процесу знають про те, чим живе школа, що у ній відбувається: новини, події, досягнення;
 +
• зручно організовувати дистанційне / змішане навчання в школі;
 +
• можна відслідковувати аналітику про успішність учнів і відвідування школи;
 +
• впроваджувати нові технології в освітній процес і піднімати рівень цифрової грамотності вчителів.
  
-організаційна форма навчання в межах класно-урочної системи, що характеризується відносною завершеністю обмеженого в часі педагогічного процесу, який проводить учитель за певним розкладом із групою учнів постійного складу, однакового віку і рівня підготовки
+
==Можливості Human:==  
==Типологія==
+
    Освітня платформа Human дозволяє запровадити власну шкільну соцмережу — платформу для комунікації. На відміну від відомих соцмереж і месенджерів, які часто використовують у навчанні, соціальна мережа HUMAN закрита й захищена від витоку даних.  
===-урок ознайомлення з новим матеріалом;===
+
    Адміністратор платформи має доступ до діяльності всіх педагогічних працівників закладу і має змогу переглядати календарно-тематичний план, зміст уроків, навчальні матеріали, домашні завдання. Ця інформація доступна в системі в будь-який час та з будь-якого пристрою.
Найчастіше таким уроком є вступний урок курсу (теми, розділу), коли він незначною мірою пов'язаний з
+
    Також можна   аналізувати рівень діяльності закладу- візуалізований графік успішності й відвідування кожного учня окремо, кожного класу, а також школи загалом.
темою попереднього уроку. Також доречно обрати цей тип у випадку, коли зміст матеріалу складний, об'ємний,
+
    Аналітика відображається в режимі реального часу, її можна переглянути за різні періоди. Також ви маєте змогу побачити, як учні оцінюють роботу вчителя за рівнем цікавості, корисності й зрозумілості, та порівняти ці дані зі статистикою інших учителів. Ця інформація дає повну картину діяльності всіх учасників освітнього процесу.
містить значну кількість нових понять і положень.
+
Може використовуватись пояснювально-ілюстративний, проблемний виклад. Заняття можна провести у
+
формі бесіди, лекції, уявної подорожі чи екскурсії, відеоуроку, навчальної конференції з підготовленими
+
доповідями (повідомленнями) учнів. Під час проведення уроку доречні конспектування, складання тез, опорних
+
схем, робота з підручником, картою, довідниками тощо. Головне, щоб вивчення нового матеріалу учнями
+
відбувалося не пасивно, а в ході різноманітної активної пізнавальної діяльності.
+
===-урок закріплення вивченого матеріалу;===
+
Особливістю й одночасно складністю цього типу уроків є вміння визначати обсяг навчального
+
матеріалу, виділяти головні ідеї, поняття, правила й добирати відповідні завдання.
+
===-урок застосування знань, умінь та навичок;===
+
Використання цього типу уроку передбачає виконання учнями складних комплексних завдань, які охоплюють матеріал кількох розділів чи тем навчальної програми. Його основною дидактичною метою є реалізація засвоєних понять і теорій в інтелектуальній чи практичній діяльності учнів
+
===-урок узагальнення та систематизації знань;===
+
Для систематизації та узагальнення виділяються ключові питання відповідного курсу. Увага звертається
+
на знаходження та розкриття в уже вивченому матеріалі закономірностей, логічно-наслідкових зв'язків,
+
глибокої сутності процесів та явищ; на перехід від окремих до більш широких узагальнень. Слід звернути увагу
+
на те, що систематизація передбачає певну форму відображення окремих фактів у певній системі взаємозв'язків
+
— схему, узагальнюючу таблицю тощо. У жодному разі не можна вважати систематизацією просте відтворення
+
окремих фактів або дій наприкінці вивчення теми. Це буде просте повторення.
+
===-урок перевірки та корекції знань та умінь;===
+
Такі уроки проводяться наприкінці вивчення теми, розділу й виконують цілу низку функцій:
+
контролюючу, навчальну, виховну, діагностуючу та ін.
+
Уроки перевірки можуть бути організовані досить різноманітно ( у вигляді ігор-змагань, аукціонів,
+
огляду знань тощо), мають широкі можливості для поєднання і індивідуальної, і групової роботи
+
===-комбінований урок===
+
Урок, який забезпечує виконання більше ніж однієї дидактичної мети. Такий урок може складатися з частин характерних для попередніх типів уроків.
+
== Функції уроку==
+
Організаційна
+
  
Освітня
+
[[Файл:- -.pdf|міні]]
  
Дидактична
+
[[Категорія: Катерина Калюк /УЕН]]
  
Розвивальна
+
[[Категорія: Катерина Калюк/УЕН]]
 
+
Виховна
+
 
+
Перспективна
+
[[Категорія: ПІБ/УЕН]]
+
 
+
[[Категорія: ПІБ/УЕН]]
+

Версія за 00:07, 24 січня 2022

Організація навчання за технологіями змішаного, перевернутого навчання

  Human дозволяє налагодити комплексну роботу закладу освіти, об’єднати всіх учасників освітнього процесу, автоматизувати обов’язки й надає вчителям додаткові можливості.
  Система HUMAN дає змогу перевести всю документацію в електронний формат, створювати накази, експортувати документи в Excel або pdf. А також дає доступ до всіх матеріалів минулих років в «Архіві». 

HUMAN - це можливість зосередити всі навчальні процеси на єдиній платформі.

Переваги платформи HUMAN :

• вчитель використовує єдину платформу для зберігання навчальних матеріалів; • налагоджуються комунікації між учасниками освітнього процесу; • учасники освітнього процесу знають про те, чим живе школа, що у ній відбувається: новини, події, досягнення; • зручно організовувати дистанційне / змішане навчання в школі; • можна відслідковувати аналітику про успішність учнів і відвідування школи; • впроваджувати нові технології в освітній процес і піднімати рівень цифрової грамотності вчителів.

Можливості Human:

  Освітня платформа Human дозволяє запровадити власну шкільну соцмережу — платформу для комунікації. На відміну від відомих соцмереж і месенджерів, які часто використовують у навчанні, соціальна мережа HUMAN закрита й захищена від витоку даних. 
  Адміністратор платформи має доступ до діяльності всіх педагогічних працівників закладу і має змогу переглядати календарно-тематичний план, зміст уроків, навчальні матеріали, домашні завдання. Ця інформація доступна в системі в будь-який час та з будь-якого пристрою.
  Також можна  аналізувати рівень діяльності закладу- візуалізований графік успішності й відвідування кожного учня окремо, кожного класу, а також школи загалом.
  Аналітика відображається в режимі реального часу, її можна переглянути за різні періоди. Також ви маєте змогу побачити, як учні оцінюють роботу вчителя за рівнем цікавості, корисності й зрозумілості, та порівняти ці дані зі статистикою інших учителів. Ця інформація дає повну картину діяльності всіх учасників освітнього процесу.

Файл:- -.pdf