Відмінності між версіями «Онікієнко Ірина Сергіївна»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 103: Рядок 103:
 
== ''''''Завдання 4 Методичні рекомендації''' ==
 
== ''''''Завдання 4 Методичні рекомендації''' ==
 
<br />
 
<br />
Проектування інформаційного освітнього середовища установи
+
Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи
1 Cтвореня сайту підрозілу ЗДО №311;
+
На нашу думку проектування освітнього середовища закладу доцільно проводити з трьох напрямків:
2 Створення корпоративної пошти для всього педагогічного персоналу НВК;
+
 
3 Створення індивідуальних портфоліо керівництва та педагогів;
+
Співпраця педагогів, адміністрації закладу: створення особистих портфоліо, Е-бібліотеки, віртуального методичного кабінету, блогів керівника закладу, психолога, медичної сестри та вихователя-методиста, створення та зберігання документації закладу в електронному вигляді
4 Формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів;
+
Оптимізація комунікації між батьками та співробітниками закладу: розбудова сайту садочка, створення груп для спілкування з батьками у месенджерах та/чи соціальних мережах, використання можливостей google сервісів як на рівні кожної групи окремо, так і на рівні ЗДО загалом
5 Надання користувачам доступу до інформації; <br />
+
Активне впровадження ІКТ у роботі з дітьми: використання дидактичних ігор на базі ІКТ, дидактичних ігор з елементами ІКТ, відео та аудіозаписів на заняттях, відеозаписів та аудіозаписів для супроводження повсякденних рутин, презентацій, аудіоказок і т.д.
Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи  
+
Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури
1 Тренінги, круглі столи, семінари;
+
Доцільним є комплектація груп закладу інтерактивними дошками (Smart Board) з проекторами та ПК, забезпечення постійного доступу до мережі Інтернет з кожного компютера та організація локальної мережі закладу з сервером для зберігання Е-бібліотеки і документації ЗДО. Пріоритетним є також оснащення робочих місць вихователя-методиста та вихователів МФП з СНПЧ. Оновлення існуючого фонду ІОС закладу та програмного забезпечення.
2 Практичні заняття систематично;
+
 
3 Наддання індивідуальних та групових консультацій за запитом педагогів;
+
Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності вихователів установи
4 Проходження курсів ІК- компетентності вихователів;<br />
+
Здійснювати моніторинг щодо визначення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями педагогічними працівниками ЗДО.
 +
Відвідувати методичні заходи щодо формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво, конкурси).
 +
Проводити методичні заходи з метою вдосконалення умінь та навичок педагогів ЗДО щодо застосування ІКТ в освітньому процесі.
 +
Приймати участь у конкурсах ІКТ: «Найкращий сайт ЗДО», «Кращий персональний блог», «Краще електронне портфоліо педагога» і т.д.<br />
 
== Завдання 5 Презентація ==
 
== Завдання 5 Презентація ==
 
''Презентація роботи https://docs.google.com/presentation/d/1CKiPnW3f20UOMV63yE92ue4xYHAmd4cU7B96iKy7Bio/edit
 
''Презентація роботи https://docs.google.com/presentation/d/1CKiPnW3f20UOMV63yE92ue4xYHAmd4cU7B96iKy7Bio/edit

Поточна версія на 22:26, 23 листопада 2018

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Онікієнко Ірини Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта»

Загальні відомості про ЗДО №311


ЗДО № 311. Санаторного типу (Дніпровського району)
Для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу.
Адреса: м.Київ,вулиця Тампере 3-А; Телефон: (044)559-01-84 Директор: Мельниченко Юлія Валеріївна. Закінчила Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова у 2000році та здобула вищу освіту за спеціалізацією " Дошкільне виховання ". Проектна потужність закладу- 6груп,розрахований на 110 дітей.Фактично виховується 107 дітей.

-Групи раннього віку- 24 дитини;
-Дошкільного віку- 83 дитини.

Заклад дошкільної освіти працює за гнучким режимом роботи,а саме: -3 групи з 12-годинним режимом перебування дітей; -2 групи з 14-годинним режимом перебування дітей; -1 група з цілодобовим режимом перебування дітей.

   Організація освітньої роботи в ЗДО здійснюється відповідно до Закону України " Про освіту "," Про дошкільну освіту ",
" Базового компонента дошкільної освіти ",за програмою " Дитина "у новій редакції,парціальними програмами.

В закладі працює: - психолог, - керівник гуртка, - інструктор з фізкультури, - музичний керівник Також у закладі працює: Медичний кабінет. Кабінет психолога. Музична зала. Сучасні ігрові і спортивні майданчики. Харчоблок з сучасним технологічним обладнанням.

Завдання 1'Моніторинг впровадження ІКТ № 311


1.Управлінської діяльності - Робота в освітній мережі - Створення бази даних працівників ЗДО, дітей та батьків - Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки) - Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет.
2.Методичної роботи': - Оформлення ділової документації; - Оформлення атестаційних матеріалів; - Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; - Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; У роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо); Оформлення стендів, інформаційних куточків.
3 ІТ інфраструктура в ЗДО № 311": 2 персональні комп'ютера; 2 ноутбука; 4 принтери; 2 проектор; 6 Smart-TV; Є Wi-Fi у всьому НВК

Працівники закладу систематично проходять навчання з використанням ІКТ,в тому числі це і самоосвіта працівників,організовані колективні навчання

під час проведення семінарів,тренінгів,педрад,майстер-класів,методоб'єднань,підвищення кваліфікації на базі електронного дистанційного навчання Київського університету імені Б.Грінченка. За останній час працівники дитячого садка були залучені до вебінарів. Дитячий садок має свою сторінку на Facebook та Viber групи.

 Для забезпечення управлінської діяльності та методичної роботи ЗДО №311 засобами ІКТ використовуються ліцензійні електронні програми та
інтернет ресурси,серед яких :

1.Засоби корпоративної комунікації E-mail 311dnz@ukr.net ; 2.Комп'ютерна програма для розрахунку,обліку та аналізу харчування у ЗДО " ЇЖАК ",яка впроваджена у 2017-2018н.р.; 3.Веб-портал електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти міста Києва; 4.Педрада.Портал освітян України-електронні видання,каталоги,статті,публікації; 5.Коза Онлайн:Дошкільний заклад-веб-програма з готовими шаблонами документів для всіх фахівців ЗДО; 6.Офіційний сайт Дніпровського району.

https://www.facebook.com/311dnz/
http://www.uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=learn&cat_id=3&show=learn&search=&id=65
http://don.kievcity.gov.ua/content/zapys-do-dytyachogo-sadka.html
https://www.pedrada.com.ua/
https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/koza-onlain-dz/
http://www.uosvitydnr.gov.ua/


2.ІКТ-компетентність вихователів ЗДО №311

Для визначення ІК-компетентності виховатеів закладу було розроблено анкету з ВИЗНАЧЕННЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ https://docs.google.com/forms/d/1HGznwMYZuk1s5LZWZ5Q0LEmrcpFPE7L1d4fabPFUkEA/edit Аналіз результатів опитування показав наступне https://docs.google.com/forms/d/1ZutF2UNZFUu7RL774PBrPZZa2sj_OoOdsDlG3vFT6pc/edit#responses:

Більшість респондентів періодично використовують ІКТ в освітньому процесі та усвідомлюють переваги їх застосування. У повсякденному житті всі респонденти користуються гаджетами (у тому числі мобільними телефонами - 100%, планшетами - 50%, комп'ютерами - 50%, електронними книгами 40%) та мають доступ до інтернету; більшість опитаних користується email та/чи google аккаунтом і знайомі з багатьма його сервісами; половина з респондентів використовують зазначені сервіси в професійній діяльності. У середньому актуальність оптимізації співпраці з колегами та комунікації з батьками засобами ІКТ оцінюється респондентами у 5 балів за десятибальною шкалою. У роботі з дітьми використовуються різнопланові готові ІКТ дидактичні матеріали (ігри, аудіо та відео, презентацій і т.д.). Проте 44.4% респондентів рідко створюють власні ІКТ матеріали для роботи з дітьми, а ще 44.4% - не створюють взагалі, що є результатом недостатньої компетентності у роботі з відповідними сервісами Web 2.0. Актуальність удосконалення власної майстерності з питань розробки дидактичних посібників засобами ІКТ оцінюється більшістю респондентів у межах від 6 до 9 балів за десятибальною шкалою Колектив закладу займає активну позицію щодо розбудови його інформаційно-освітнього середовища. З вищезазначеного зроблено висновок що, протягом проходження виробничої практики за спеціалізацією «Управління електронним навчанням», доцільним є розширення знань вихователів з питань розробки та використання ІКТ дидактичних матеріалів у роботі з дітьми.

3.Іт-інфраструктура Закладу дошкільної освіти №311

 У дошкільному закладі функціонує 1 комп'ютер,3 ноутбуки у щоденному використанні завідуючої(директора),музичного керівника,

вихователя-методиста,завгоспа,психолога.

Всі комп'ютери оснащені необхідною програмою.Вихователі для проведення занять періодично використовують планшети,мобільні телефони для 

індивідуальної та групової роботи в групах. В закладі працюють 2-багатофункціональних пристрої та 2 ксерокси. Інтернет в закладі розповсюджується як провідними мережами,так і за допомогою WIFI роутера. Музична зала не оснащена мультимедійною дошкою,проектором,акустичною системою.Для проведення занять,розваг,свят позичаємо у колег з іншого дитячого садка.В музичній залі використовуємо музичний центр та ноутбук,де дітки розучують та співають пісні,танці. У деяких групах використовують DVD-програвачі,за допомогою яких проводяться:вільна година,розваги,слухання пісень,казок.Також у групах є магнітофони.

В дошкільному закладі у кабінеті вихователя-методиста зберігається фонотека з дисками і записами музики та казок.

Завдання 2 Гугл група


Поговоривши з керівництвом закладу,ми прислухались до побажання вихователя-методиста і створили гугл групу https://groups.google.com/a/kubg.edu.ua/forum/?hl=uk#!forum/--311 для того, щоб вихователі могли спілкуватися та обговорювати важливі питння, ідеї з приводу роботи ЗДО. Також у цій групі вже попередньо створені теми для обговорення у які ми вставили корисні посилання для закладу як саме користуватися гугл групою, а також з прохання вихователя-методиста надали приклад програм які можна використовувати у ЗДО. Та є приклади різних презентацій які можна використовувати для занять вихователями.

Завдання 3 Тренінг


Виходячи з побажань вихователя методиста ми провели тренінг як створити гугл групу та як саме нею користвуватися. Конспект до тренінгу https://docs.google.com/document/d/1cXVGaG3_d69QawDeDCTqVcZoLYBO9tT2bZj72QwTZVw/edit. Презентація до тренінгу https://docs.google.com/presentation/d/1CKiPnW3f20UOMV63yE92ue4xYHAmd4cU7B96iKy7Bio/edit#slide=id.p1 . А також продемонстрували які інтерактивні презентації https://groups.google.com/a/kubg.edu.ua/forum/?hl=uk#!topic/--311/dQ2PdD46M1Q можна створювати до занятть.

'Завдання 4 Методичні рекомендації


Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи На нашу думку проектування освітнього середовища закладу доцільно проводити з трьох напрямків:

Співпраця педагогів, адміністрації закладу: створення особистих портфоліо, Е-бібліотеки, віртуального методичного кабінету, блогів керівника закладу, психолога, медичної сестри та вихователя-методиста, створення та зберігання документації закладу в електронному вигляді Оптимізація комунікації між батьками та співробітниками закладу: розбудова сайту садочка, створення груп для спілкування з батьками у месенджерах та/чи соціальних мережах, використання можливостей google сервісів як на рівні кожної групи окремо, так і на рівні ЗДО загалом Активне впровадження ІКТ у роботі з дітьми: використання дидактичних ігор на базі ІКТ, дидактичних ігор з елементами ІКТ, відео та аудіозаписів на заняттях, відеозаписів та аудіозаписів для супроводження повсякденних рутин, презентацій, аудіоказок і т.д. Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури Доцільним є комплектація груп закладу інтерактивними дошками (Smart Board) з проекторами та ПК, забезпечення постійного доступу до мережі Інтернет з кожного компютера та організація локальної мережі закладу з сервером для зберігання Е-бібліотеки і документації ЗДО. Пріоритетним є також оснащення робочих місць вихователя-методиста та вихователів МФП з СНПЧ. Оновлення існуючого фонду ІОС закладу та програмного забезпечення.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності вихователів установи Здійснювати моніторинг щодо визначення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями педагогічними працівниками ЗДО. Відвідувати методичні заходи щодо формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво, конкурси). Проводити методичні заходи з метою вдосконалення умінь та навичок педагогів ЗДО щодо застосування ІКТ в освітньому процесі. Приймати участь у конкурсах ІКТ: «Найкращий сайт ЗДО», «Кращий персональний блог», «Краще електронне портфоліо педагога» і т.д.

Завдання 5 Презентація

Презентація роботи https://docs.google.com/presentation/d/1CKiPnW3f20UOMV63yE92ue4xYHAmd4cU7B96iKy7Bio/edit