ОЗНЗ Новозаліське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – ЗДО» (Київська обл., с. Нове Залісся)

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 01:17, 4 листопада 2019; Yvartemenko.pi18 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
40530755 289731081616847 7145021582610530304 n.jpg


Повна назва

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НОВОЗАЛІСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ - ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ" БОРОДЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса

07811, Київська обл., Бородянський район, село Нове Залісся, ВУЛИЦЯ ЧОРНОМОРСЬКА, 2

Дата заснування

10.06.1997

Мета

Мета діяльності школи полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного учня, його мо­рального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного зростання. Школа має виховати громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу. Нове по­коління людей повинно бути здатним ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства.


Основними завданнями школи є:

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і зді­бностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків і студій художньої і технічної творчості, спортивних секцій тощо;
 • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців через створення сприятливого морально-психологічного клімату в школі та розви­ток матеріально-технічної бази;
 • виховання школяра як патріота школи і міста, громадянина України, національно свідомої, вільної демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різно­манітних життєвих ситуаціях через розвиток учнівського самоврядування, залу­чення вихованців до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного ко­лективу та громади міста;
 • формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироб­лення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;
 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальноку­льтурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професій­ного самовизначення;
 • виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.


Пріоритетні напрями діяльності колективу школи

 • Особистісна орієнтація освіти.
 • Формування в учнів національних і загальнолюдських цінностей.
 • Створення для громадян міста рівних можливостей та умов для реалізації їх кон­ституційного права на здобуття освіти.
 • Постійне підвищення якості освіти через оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу.
 • Забезпечення розвитку системи безперервної освіти.
 • Пропаганда здорового способу життя.
 • Реалізація гарантії для професійної самореалізації педагогічної працівників, підви­щення їх соціального статусу.
 • Запровадження в практику досягнень педагогічної та психологічної науки, освітніх інновацій, інформаційних технологій.
 • Створення мережі освітніх послуг, її кадрове та науково-методичного забезпечен­ня.