Нікітчук Юлія Владиславівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика ==

БАЗА ПРАКТИКИ

IMG 6751.jpeg

Навчально-виховний комплекс № 141 міста Києва

Адреса: Київ, бул. Ігоря Шамо, 5

Сайт http://www.ortlyceum.kiev.ua/Текст у верхньому індексі

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Інтерв’ю з заступником директора з навчально-виховної роботи Дзюбою Сергієм Миколайовичем

 Посилання на інтер'ю: https://drive.google.com/file/d/1ojMrj81wp0yaP9C7poyFn2W5hsru2ntq/view?usp=sharing


Отже, перехід від навчання окремих навичок роботи на комп’ютері до інтегрованого способу вироблення комп’ютерної компетентності передбачає зосередження спеціальних зусиль у цьому напрямі. Керівництво закладу стверджує, ща впровадження програми навчання комплексних інформаційних умінь успішно відбувається там, де ця робота здійснюється в тісній взаємодії вчителів і фахівців з інформаційної та комп’ютерної техніки. У даному закладі всі педагоги володіють навичками використання ІКТ, вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft_x4Z4anElgPDXvLJY7uqkSo7mZy6anSmdZTULwL-_3zD8g/viewform?usp=sf_link
Результат : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10LK8w_6nDg_BTXAoki8F8khWTpSG7gADF_nFmVWcZjA/edit#gid=231638918 https://docs.google.com/forms/d/1LaSOzDXi424yUprvIkscWBwaHi-jMJVcPlHxLO-aCow/edit#responses
Використання ІКТ надає широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу, підвищує як рівень засвоєння знань, так і інтерес до навчання в цілому. Уроки із застосування ІКТ набувають іншого характеру та стилю, потребують нових методичних підходів. Педагоги іззаохоченням використовують ІКТ науроках. З упевненістю можна стверджувати, що ІКТ на уроках створює умови для розвитку вмінь та навичок, необхідних для життя, тобто формують ключові компетентності учнів.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення :

 • 4 сервера
 • 30 роутерів
 • 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків)
 • 8 мультимедійних дошок, 35 екранів, 45 проекторів
 • 40 камер відеоспостереження

обладнання для відеомонтажу обладнання для CISCO:

 • 9 роутерів
 • 9 маршрутизаторів
 • 9 брандмауерів

Програмне забезпечення:Використовується ліцензійне програмне забезпечення Windows 10, Office 16. А також програмне забезпечення від Visual Studio, SolidWorks, Autodesk 3D Max, ArchiCAD.
Інформаційне забезпечення:

Навчально-наукове забезпечення: Ліцей працює у рамках Всеукраїнського експерименту "Створення та апробація методичної системи навчання основам робототехніки як складової STEM-освіти" Вчителями ліцею були створені навчальні програми з допрофільного та профільного навчання, які отримали відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. У навчальному закладі затверджено проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення та апробація методичної системи навчання основам робототехніки як складової STEM-освіти».
Заклад співпрацює з мережевою академією Cisco та Microsoft IT Academy.
Викорустовується навчально-наукове забезпечення: Gimp GСompris сервіси Google Microsoft Оffice Вчителі англійської мови та івриту використовують платформу «Duolingo для шкіл»

Гугл- календар для співробітників, керівників

Ююю.png

Виступ щодо можливостей онлайн навчання

Наразі питання онлайн навчання не є дивним та далеким. Воно стосується як школярів так і педагогів , які шукають альтернативні шляхи збагачення своїх знань.

Посилання на матеріали до виступу на тему "Онлайн освіта для вчителів": https://docs.google.com/presentation/d/1-dvKadC8GoDn4SiSPhBSKHijHVAdaPsOJ6uj6xyM1vI/edit?usp=sharing

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища НВК № 141 :

 • створення внутрішнього реєстру педагогічних працівників з усією необхідною інформацією для зручності при підготовці проведення сертифікації та *підвищення кваліфікації працівників;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • вчасно наповнювати сайт навчального закладу актуальною інформацією;
 • створення внутрішньої мережі для школярів ( вхід на сайт з можлівістю ведення власної сторінки)

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури:

 • оновлення технічної бази НВК, програмного забезпечення;
 • розширення мережі WI-FI

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 • підвищення рівеня ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою);
 • моніторинг та оцінка процесу використання ІКТ у навчальній діяльності.