Новоселецька Ірина Едуардівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Новоселецька Ірина Едуардівна

Рік вступу 2016

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Тема наукового дослідження

"Розвиток художньо-творчих здібностей дітей 5-го року життя засобами мистецтва"

Науковий керівник

Бєлєнька Г.В., доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Новоселецька І.Е. Актуальність розвитку художньо-творчих здібностей дітей пятого року життя в початкових мистецьких навчальних закладах / І.Е.Новоселецька // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць - К. : КиМУ, 2017. Вип.1(6) - 537 с.
 2. Новоселецька І.Е. Інформаційне забезпечення мистецької освіти дітей дошкільного віку / І.Е.Новоселецька // Освітній простір України. - 2018. - Вип. 13. - С. 179-186.

Статті у закордонних виданнях

 1. Новоселецкая И.Э. Роль начальных специализированных художественных учебных заведений в процессе творческого развития детей: материалы международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых ["Гармонизация психофизического и социального развития дошкольников"], (Минск, 19 апреля 2018 г.) / Научное электронное издание локального распространения. - Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 2018.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 1. Новоселецька І.Е. Вплив мистецтва на розвиток художньо-творчих здібностей дітей пятого року життя в початкових мистецьких навчальних закладах / І.Е.Новоселецька // Педагогічний інститут київського університету вмені Б.Грінченка Молодий вчений 3.2 (43.2) березень, 2017 - К : С 98-101
 2. Новоселецька І.Е. Актуальність розвитку художньо-творчих здібностей дітей пятого року життя в початкових мистецьких навчальних закладах / І.Е.Новоселецька // Київський університет вмені Б.Грінченка Молодий вчений 10.2 (50.2) жовтень, 2017 - К : С 392-407

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 1. І.Новоселецька "Розвиток художньо-творчих здібностей дітей-хортингістів у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів". Перша Міжнародна науково-практична конференція до Дня заснування хортингу "Хортинг - національний бренд України у світі: олімпійська перспектива" (22-23 березня 2018р.)
 2. І.Новоселецька "Інформаційне забезпечення мистецької освіти дітей дошкільного віку". Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій" (11-12 жовтня 2018р.)
 3. І.Новоселецька "Музичні твори світового значення як засіб розвитку дитячої особистості". ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (8-9 листопада 2018р.)
 4. І.Новоселецька "Ознайомлення дітей дошкільного віку з імпресіонізмом". Всеукраїнська науково-практична конференця "Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи" (12 березня 2019р.)
 5. І.Новоселецька "Особливості фахової підготовки працівників ЗДО до процесу розвитку художньо-творчих здібностей дітей в умовах євроінтеграції освітнього простору". Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтерації освітнього процесу: погляд науковців і практиків" (15 травня 2019р.)
 6. І.Новоселецька "Роль особистості педагога у процесі мистецької освіти дітей дошкільного віку". ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY" (6-8 листопада 2019р. в м. Ліверпуль, Великобританія)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність