Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

photo.jpg
Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна
Рейтинг на 2019 рік: 148
(#181 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права
Посада
Заступник декана
Вчене звання / Науковий ступінь
Доктор юридичних наук. Доцент.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

У
2002 р. – закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова (присвоєна кваліфікація – «Викладач правознавства, юрист»).

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Адміністративно-правове регулювання діяльності корпорацій в Україні" спеціальності 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему "Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" спеціальності 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

У 2019 р. обрана академіком Національної академії наук вищої освіти України (відділення право)

Перелік місць роботи

2003-2006 рр. – викладач кафедри правознавства Інституту муніципального менеджменту та бізнесу.

2006-2007 рр. – старший викладач кафедри «Філософії та соціальних дисциплін» Української академії бізнесу та підприємництва.

2007-2011

рр. – старший викладач кафедри конституційного і адміністративного 
права Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

2011-2014

рр. – доцент кафедри конституційного і адміністративного права 
Юридичного інституту Національного авіаційного університету.

2014-2016 рр.–  доцент кафедри правознавства Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.

2016-2017 рр. - завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.

З жовтня 2017 р.- заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету права та міжнародних відносин

Теми дисертацій (захищених)

"Адміністративно-правове регулювання діяльності корпорацій в Україні" спеціальність12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

"Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання" спеціальність 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

Громадська активність

Експерт з проведення акредитацій освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Спеціальність – 81 Право

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність