Відмінності між версіями «Настас Дар'я Леонідівна»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 31: Рядок 31:
 
не встановлено
 
не встановлено
 
===Науково-дослідницька діяльність===
 
===Науково-дослідницька діяльність===
<table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Індекси цитування Google Академії</th> </tr> <tr> <th>Бібліографічні посилання</th> <th>h-індекс</th> <th>i10-індекс</th> <th>Дата оновлення</th> <th></th> </tr> <tr style="background:white;"> <td>12</td> <td>2</td> <td>0</td> <td> 2019.11.26 14:01:27 </td> <td>[https://scholar.google.com.ua/citations?user=-dLcFq0AAAAJ&hl=uk Перейти на сторінку]</td> </tr> </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="6" style="text-align:left">Конференції (15)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Тема доповіді</th> <th>Місце проведення</th> <th>Документ, що засвідчує</th> <th>Дата проведення</th> </tr>  <tr> <td>4367</td> <td>International conference “New pedagogical approaches in STEAM education”</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/4367/document.JPG</div>  </td> <td>  2019-09-26  </td> </tr>  <tr> <td>4368</td> <td>Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти"</td> <td>Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі</td> <td>Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/4368/document.jpg</div>  </td> <td>  2018-10-09  </td> </tr>  <tr> <td>3287</td> <td>Фестиваль освітнього лідерства "Clever"</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3287/document.jpg</div>  </td> <td>  2018-09-22  </td> </tr>  <tr> <td>3288</td> <td>IX Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці"</td> <td>Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі microsoft office 365 у викладацькій діяльності</td> <td>Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3288/document.png</div>  </td> <td>  2018-05-31  </td> </tr>  <tr> <td>3286</td> <td>ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці"</td> <td>Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3286/document.jpg</div>  </td> <td>  2018-03-28  </td> </tr>  <tr> <td>3285</td> <td>Конференції із Digital Media та Інтернет-журналістики - Online Media Guru (OMG)</td> <td>-</td> <td>Київ</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3285/document.png</div>  </td> <td>  2017-10-07  </td> </tr>  <tr> <td>3284</td> <td>Фестиваль освітнього лідерства "Clever"</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3284/document.jpg</div>  </td> <td>  2017-09-23  </td> </tr>  <tr> <td>3283</td> <td>ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»</td> <td>TOOLS FOR INQUIRY-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOL</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3283/document.png</div>  </td> <td>  2017-09-08  </td> </tr>  <tr> <td>3282</td> <td>ІІ Всеукраїнській конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи»</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3282/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-11-30  </td> </tr>  <tr> <td>3281</td> <td>ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»</td> <td>Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3281/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-09-09  </td> </tr>  <tr> <td>3280</td> <td>Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»</td> <td>Використання хмаро орієнтованих технологій у процесі проектування навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів навчання майбутніх вчителів початкової школи</td> <td>Київ, НАПН України</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3280/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-05-30  </td> </tr>  <tr> <td>3279</td> <td>ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві»</td> <td>Хмарно-орієнтовані сервіси для створення навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів</td> <td>Маріуполь, Україна</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3279/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-04-22  </td> </tr>  <tr> <td>3278</td> <td>Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів "Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТІЕ2016</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3278/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-04-15  </td> </tr>  <tr> <td>3277</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція  «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»</td> <td>Відео 365 у навчальному процесі</td> <td>Київ</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3277/document.jpg</div>  </td> <td>  2015-08-20  </td> </tr>  <tr> <td>3276</td> <td>Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху</td> <td>Крок за кроком до екологічної компетентності</td> <td>Київ</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3276/document.jpg</div>  </td> <td>  2003-06-17  </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>30637</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30637 Модернизация образовательного процесса подготовки будущих учителей начальной школы]</td> <td> 2020 </td> </tr>  <tr> <td>26071</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26071 Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>20525</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20525 Tools for inquiry-based learning in primary school]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>15189</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>14358</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14358 Хмарно-орієнтовані сервіси для створення навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>16221</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16221 Video use in educational process as urgent requirement]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>18703</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18703 Використання відео в навчальному процесі – потреба сьогодення]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>16220</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16220 Використання відео в навчальному процесі — потреба сьогодення]</td> <td> 2015 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Фахові видання, що затверджені МОН (5)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>30146</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30146 Аналіз досвіду країн Східної Азії з підготовки майбутніх учителів початкової школи шляхом імплементації цифрових технологій]</td> <td> 2019 </td> </tr>  <tr> <td>27739</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27739 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі]</td> <td> 2019 </td> </tr>  <tr> <td>26123</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26123 Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26993</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26993 Використання відеолекції у педагогічній діяльності для підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу студентами]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>14069</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14069 Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі]</td> <td> 2016 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>25373</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25373 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>24062</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24062 Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі Microsoft Office 365 у викладацькій діяльності]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>24063</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24063 Центеніали: покоління, яке потребує нових підходів у навчанні]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>24315</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24315 Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>20525</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20525 Tools for inquiry-based learning in primary school]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>16184</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16184 Позаурочний виховний захід "Безпечний Інтернет"]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>15189</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача]</td> <td> 2016 </td> </tr>  </table>
+
<table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Індекси цитування Google Академії</th> </tr> <tr> <th>Бібліографічні посилання</th> <th>h-індекс</th> <th>i10-індекс</th> <th>Дата оновлення</th> <th></th> </tr> <tr style="background:white;"> <td>9</td> <td>2</td> <td>0</td> <td> 2019.11.26 14:01:27 </td> <td>[https://scholar.google.com.ua/citations?user=-dLcFq0AAAAJ&hl=uk Перейти на сторінку]</td> </tr> </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="6" style="text-align:left">Конференції (15)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Тема доповіді</th> <th>Місце проведення</th> <th>Документ, що засвідчує</th> <th>Дата проведення</th> </tr>  <tr> <td>4367</td> <td>International conference “New pedagogical approaches in STEAM education”</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/4367/document.JPG</div>  </td> <td>  2019-09-26  </td> </tr>  <tr> <td>4368</td> <td>Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти"</td> <td>Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі</td> <td>Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/4368/document.jpg</div>  </td> <td>  2018-10-09  </td> </tr>  <tr> <td>3287</td> <td>Фестиваль освітнього лідерства "Clever"</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3287/document.jpg</div>  </td> <td>  2018-09-22  </td> </tr>  <tr> <td>3288</td> <td>IX Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці"</td> <td>Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі microsoft office 365 у викладацькій діяльності</td> <td>Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3288/document.png</div>  </td> <td>  2018-05-31  </td> </tr>  <tr> <td>3286</td> <td>ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці"</td> <td>Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3286/document.jpg</div>  </td> <td>  2018-03-28  </td> </tr>  <tr> <td>3285</td> <td>Конференції із Digital Media та Інтернет-журналістики - Online Media Guru (OMG)</td> <td>-</td> <td>Київ</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3285/document.png</div>  </td> <td>  2017-10-07  </td> </tr>  <tr> <td>3284</td> <td>Фестиваль освітнього лідерства "Clever"</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3284/document.jpg</div>  </td> <td>  2017-09-23  </td> </tr>  <tr> <td>3283</td> <td>ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»</td> <td>TOOLS FOR INQUIRY-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOL</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3283/document.png</div>  </td> <td>  2017-09-08  </td> </tr>  <tr> <td>3282</td> <td>ІІ Всеукраїнській конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи»</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3282/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-11-30  </td> </tr>  <tr> <td>3281</td> <td>ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»</td> <td>Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3281/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-09-09  </td> </tr>  <tr> <td>3280</td> <td>Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі»</td> <td>Використання хмаро орієнтованих технологій у процесі проектування навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів навчання майбутніх вчителів початкової школи</td> <td>Київ, НАПН України</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3280/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-05-30  </td> </tr>  <tr> <td>3279</td> <td>ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві»</td> <td>Хмарно-орієнтовані сервіси для створення навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів</td> <td>Маріуполь, Україна</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3279/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-04-22  </td> </tr>  <tr> <td>3278</td> <td>Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів "Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТІЕ2016</td> <td>-</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3278/document.jpg</div>  </td> <td>  2016-04-15  </td> </tr>  <tr> <td>3277</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція  «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»</td> <td>Відео 365 у навчальному процесі</td> <td>Київ</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3277/document.jpg</div>  </td> <td>  2015-08-20  </td> </tr>  <tr> <td>3276</td> <td>Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху</td> <td>Крок за кроком до екологічної компетентності</td> <td>Київ</td> <td>  <div class="image250">http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/3276/document.jpg</div>  </td> <td>  2003-06-17  </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>30637</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30637 Модернизация образовательного процесса подготовки будущих учителей начальной школы]</td> <td> 2020 </td> </tr>  <tr> <td>26071</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26071 Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>20525</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20525 Tools for inquiry-based learning in primary school]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>15189</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>14358</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14358 Хмарно-орієнтовані сервіси для створення навчальних мультимедійних електронних освітніх ресурсів]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>16221</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16221 Video use in educational process as urgent requirement]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>18703</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18703 Використання відео в навчальному процесі – потреба сьогодення]</td> <td> 2015 </td> </tr>  <tr> <td>16220</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16220 Використання відео в навчальному процесі — потреба сьогодення]</td> <td> 2015 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Фахові видання, що затверджені МОН (5)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>30146</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30146 Аналіз досвіду країн Східної Азії з підготовки майбутніх учителів початкової школи шляхом імплементації цифрових технологій]</td> <td> 2019 </td> </tr>  <tr> <td>27739</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27739 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі]</td> <td> 2019 </td> </tr>  <tr> <td>26123</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26123 Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих сервісів]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>26993</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26993 Використання відеолекції у педагогічній діяльності для підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу студентами]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>14069</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14069 Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі]</td> <td> 2016 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="3" style="text-align:left">Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)</th> </tr> <tr> <th width="1%">ID</th> <th>Назва</th> <th>Рік</th> </tr>  <tr> <td>25373</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25373 Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>24062</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24062 Використання хмаро орієнтованих сервісів на основі Microsoft Office 365 у викладацькій діяльності]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>24063</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24063 Центеніали: покоління, яке потребує нових підходів у навчанні]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>24315</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24315 Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти]</td> <td> 2018 </td> </tr>  <tr> <td>20525</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20525 Tools for inquiry-based learning in primary school]</td> <td> 2017 </td> </tr>  <tr> <td>16184</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16184 Позаурочний виховний захід "Безпечний Інтернет"]</td> <td> 2016 </td> </tr>  <tr> <td>15189</td> <td>[http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15189 Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача]</td> <td> 2016 </td> </tr>  </table>
 
===Професійний розвиток===
 
===Професійний розвиток===
 
  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Підвищення кваліфікації (5)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва модулю</th> <th>Тип модулю</th> <th>Документ, що засвідчує</th> <th>Дата видачі довідки / сертифікату</th> </tr>  <tr> <td>851</td> <td>Модуль з ІКТ</td> <td>foreign</td> <td> [http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/851/nakaz_sert_11_16.pdf Document]</td> <td>  11.11.2016 </td> </tr>  <tr> <td>2905</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/2905/00013333.jpg</div></td> <td>  24.01.2019 </td> </tr>  <tr> <td>3291</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/3291/MoPED_Nastas.jpg</div></td> <td>  16.05.2019 </td> </tr>  <tr> <td>3418</td> <td>ІКТ</td> <td>other</td> <td> [http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/3418/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%20.pdf Document]</td> <td>  25.06.2019 </td> </tr>  <tr> <td>3795</td> <td>ІКТ</td> <td>other</td> <td> [http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/3795/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%9D%D0%9A_20_12_19.docx Document]</td> <td>  21.12.2019 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва заходу</th> <th>Тип заходу</th> <th>Місце проведення</th> <th>Дата проведення</th> </tr>  <tr> <td>700</td> <td>Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <span class="text-muted">09.09.2016</span>  </td> </tr>  <tr> <td>745</td> <td>Словник Бориса Грінченка та сучасність</td> <td>Конкурс</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <span class="text-muted">07.12.2016</span>  </td> </tr>  <tr> <td>777</td> <td>Використання освітньої програми «Microsoft Imagine Academy» в Університеті Грінченка</td> <td>Всеукраїнський вебінар</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <span class="text-muted">15.11.2016</span>  </td> </tr>  </table>  
 
  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Підвищення кваліфікації (5)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва модулю</th> <th>Тип модулю</th> <th>Документ, що засвідчує</th> <th>Дата видачі довідки / сертифікату</th> </tr>  <tr> <td>851</td> <td>Модуль з ІКТ</td> <td>foreign</td> <td> [http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/851/nakaz_sert_11_16.pdf Document]</td> <td>  11.11.2016 </td> </tr>  <tr> <td>2905</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/2905/00013333.jpg</div></td> <td>  24.01.2019 </td> </tr>  <tr> <td>3291</td> <td>Інше</td> <td>other</td> <td> <div class="image250">http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/3291/MoPED_Nastas.jpg</div></td> <td>  16.05.2019 </td> </tr>  <tr> <td>3418</td> <td>ІКТ</td> <td>other</td> <td> [http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/3418/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%20.pdf Document]</td> <td>  25.06.2019 </td> </tr>  <tr> <td>3795</td> <td>ІКТ</td> <td>other</td> <td> [http://rg.kubg.edu.ua/data/dynamicdb/employee_training/3795/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%9D%D0%9A_20_12_19.docx Document]</td> <td>  21.12.2019 </td> </tr>  </table>  <table class="wikitable collapsible collapsed"> <tr> <th colspan="5" style="text-align:left">Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)</th> </tr> <tr> <th>ID</th> <th>Назва заходу</th> <th>Тип заходу</th> <th>Місце проведення</th> <th>Дата проведення</th> </tr>  <tr> <td>700</td> <td>Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету</td> <td>Міжнародна науково-практична конференція</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <span class="text-muted">09.09.2016</span>  </td> </tr>  <tr> <td>745</td> <td>Словник Бориса Грінченка та сучасність</td> <td>Конкурс</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <span class="text-muted">07.12.2016</span>  </td> </tr>  <tr> <td>777</td> <td>Використання освітньої програми «Microsoft Imagine Academy» в Університеті Грінченка</td> <td>Всеукраїнський вебінар</td> <td>Київський університет імені Бориса Грінченка</td> <td>  <span class="text-muted">15.11.2016</span>  </td> </tr>  </table>  

Версія за 12:55, 17 лютого 2020

Е-портфоліо

photo.jpg
Настас Дар'я Леонідівна
Рейтинг на 2019 рік: 173
(#151 у загальному рейтингу)
Підрозділ
НДЛ інформатизації освіти
Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики (Суміщення)
Посада
Науковий співробітник, Старший викладач (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Без ступеня. Без звання.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

Повна середня:

2005 – закінчила з відзнакою ЗОШ № 237 Дарницького району м. Києва.


Вища: 

2010 р. – закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Інформатика", спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань"

Перелік місць роботи

2000 – 2005 рр.: м. Київ, ЦПР Святошинського р-ну, молодіжна асоціація «Нова Генерація Лідерів», соціальний працівник, волонтер, тьютор. 


з 16.08.2010 – 16.08. 2013 в СОШ №127 Дарницького р-ну, вчитель інформатики;


З 28.08.2014 - 18.08.2016 в ЗОШ "Екологія та культура" Оболонського р-ну, вчитель інформатики

 

з  2012 по теперішній час -  старший викладач Кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка. 


з 2015  по теперішній час –  науковий співробітник Центру ІКТ-компетенцій Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

не встановлено

Громадська активність

не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність