Напрєєнко Лєна/Проект

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (фахова) практика студентки Напрєєнко Лєни Сергіївни VІ курсу другого (магістерського) освітнього рівня заочної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі" Факультету інформаційних технологій та управління.

Smart-навчання

Ідеї smart-навчання спонукують до створення інноваційних навчальних закладів, зокрема, smart-університетів. Зміст концепції smart-університетів у різних країнах трактується по-різному, проте у всіх випадках зводиться до задоволення потреб зацікавлених сторін в умовах нового типу суспільства. Основними завданнями smart-навчання є: створення online-аудиторій і електронної системи оцінювання знань; розширене використання освітніх ресурсів для громадських цілей; надання освіти у сфері етики використання інформаційних технологій для розв’язування соціальних проблем; підвищення кваліфікації викладачів для ширшого застосування smart-освіти.Для smart-університету характерні такі ознаки:технологічність та інформатизація управління навчанням;доступність (забезпечення єдиної точки входу до ресурсів системи, забезпечення навчання, інформаційних репозитаріїв, медіабібліотеки, он-лайн ресурсів та управління доступом до цих та інших ресурсів);мобільність (доступ до навчальних ресурсів за допомогою мобільних пристроїв, доступ до навчальних матеріалів та сервісів з будь-якого місця та у будь-який час);соціальна орієнтація (персоналізація навчання, організація взаємного навчання, кооперація навчання, комунікації за допомогою сервісів соціальних мереж, застосування проектних та ігрових методик)


[[|міні|512x512bb.jpg]]Малий текст