Набок-Бабенко Юлія Сергіївна / Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Набок-Бабенко Юлія Сергіївна

Рік вступу

2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

"Методика тестового контролю навчальних досягнень учнів старших класів профільного рівня на уроках української мови"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

С. О. Караман – доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність