Міщенко-Дрючило Вікторія Михайлівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Міщенко-Дрючило Вікторія Михайлівна

Рік вступу

На спірантуру - 2019

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Психологічні умови реалізації покликання в ранньому дорослому віці

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Столярчук Олеся Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Відсутня

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність