Мостовщикова Дар'я Олегівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Мостовщикова Д. О.


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мостовщикова Дар'я Олегівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Тема наукового дослідження

Художні властивості гарячої емалі в образотворчому мистецтві України кінця ХХ – початку ХХІ століття (на прикладі творчості О. Бородая)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Михалевич Віктор Вадимович, кандидат культурології, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. Мостовщикова Д. О. «Олівцева техніка» та метод «сграфіто» в емалях О. А. Бородая // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2019. Pp. 750–753.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність