Москальчук Сергій Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Москальчук Сергій Сергійович


Персональні дані

Москальчук Сергій Сергійович

Рік вступу

2018

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

"Методика формування акцентологічної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури з використанням мультимедійних технологій" (протокол № 11 від 21.12.2018 р.)

Науковий керівник

Караман Станіслав Олександрович, д.пед.н., професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aQGeDl0AAAAJ

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність