Москальчук Ганна Олексіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Москальчук Ганна Олексіївна


Персональні дані

Москальчук Ганна Олексіївна

Рік вступу

2018

Спеціальність

035 Філологія (українська мова)

Тема наукового дослідження

"Прагматичні та стилістичні особливості староукраїнської барокової драми XVII–XVIII століть (на матеріалі міраклів, мораліте та містерій)" (протокол № 1 від 24.01.2019 р.)

Науковий керівник

Видайчук Тетяна Леонідівна, к.ф.н, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_IMy0tYAAAAJ

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Міжнародна науково-практична конференція "Мова та література у полікультурному просторі" (Львів, 7-8 лютого 2020 р.). Тези: Староукраїнська літературна мова: історія становлення та розвитку.
  • IV Міжнародна наукова конференція "Мова: класичне - модерне - постмодерне" (Київ, 10 жовтня 2019 р.). Тема доповіді: Мовна гра як лінгвопрагматичний феномен.
  • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" (Київ, 13 грудня 2018 р.). Тема доповіді: Стилістичні прийоми мовної гри у бароковій староукраїнській драматургії.
  • І Міжнародна науково-практична конференція "Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи" (Херсон, 25-26 жовтня 2018 р.). Тема доповіді: Стилістичні особливості барокової літератури.
  • IV Міжнародна науково-практична конференція "Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку" (Переяслав-Хмельницький, 4-5 жовтня 2018 р.). Тема доповіді: Особливості стилю барокової драматургії.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

  • Літня школа "Цілісне лідерство задля майбутнього демократії в Україні" (Славське, 30 червня - 07 липня 2019 р.) організована у співпраці Інституту лідерства та управління та Кафедри філософії Українського католицького університету за підтримки фондів Конрада Аденауера та Чарльза Стюарта Мотта. Кількість кредитів ECTS: 3 кредити (90 навчальних годин).