Відмінності між версіями «Метелюк Валентина Іванівна»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 144: Рядок 144:
 
====Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
 
====Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
 
====Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
 
====Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
[[Категорія:Портфоліо викладача]]
 
[[Категорія:Педагогічний інститут]]
 
[[Категорія:Портфоліо викладача/Педагогічний інститут/Кафедра педагогіки та психології]]
 

Поточна версія на 14:04, 19 лютого 2019

Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Метелюк Валентина Іванівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

===Освіта===В 1966р.закінчила Шандрівську загально-освітню школу Миронівського району Київської області,а в 1970р. з відзнакою закінчила Київський Педагогічний інститут імені О.М.Горького-викладач дошкільної педагогіки і психології і методист дошкільного виховання

Місце роботи

кафедра педагогіки і психології Педагогічного інституту

===Професійний досвід===з 1970-73рр. викладач дошкільної педагогіки, методики фізичного виховання та методики математики в Уманському педагогічному училищі. З 1973 по 1979р. працювала методистом у дошкільному закладі № 315 Залізничного району м. Києва. З 1979р. викладач Київського педагогічного училища №2, згодом Київського педагогічного коледжу імені К.Д.Ушинського.З 2008року старший викладач кафедри дошкільної освіти і родинного виховання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка,З 2011 по 2014р.р. - старший викладач кафедри психології Педагогічного інституту, а з 2014р. - викладач кафедри педагогіки і психології.

Тема дисертації

===Контакти===e-mail^ v.meteliuk@kubg.edu.ua

            тел.0501895504

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014Метелюк В.І.(у співавторстві)Національний характер. Вісник психології і педагогіки №13 за 2014р.Київський університет імені Бориса Грінченка www.psyh.kiev.ua

2013

20121. Метелюк В.І. Полікультурний розвиток особистості. /В.І.Метелюк/ Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України. – К.: «Срібна хвиля» 2012, Т.4. Психологія розвитку дошкільника - випуск 8. - за ред. Максименка С.Д. –320c. Метелюк В.І.Самосвідомість і самооцінка дитини: проблеми наступності. Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра: збірник праць науково-практичної конференції (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 17-18травня 2012р.). – К., 2012. – режим доступу www.psyh.kiev.ua/Конференція.


До 20121. Метелюк В.І. Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку в кризові періоди їз розвитку/ В.І. Метелюк // Збірник Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» №5, - Ніжин, вид.НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. Ст.73-76. 2. Метелюк В.І. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання: особистісний аспект. /В.І.Метелюк// Матеріали конференції «Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти», - К.:КМПУ ім.Б.Д.Грінченка,2009.Ст.101-103. 3. Метелюк В.І. Розвиток особистості дошкільника./В.І.Метелюк// Актуальні проблеми психології, збірник наукових праць інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України Т.7/за ред. Максименка С.Д. – Житомир, 2008. Ст.113-116. 4. Метелюк В. Попередження конфліктів у педагогічному колективі / В.Метелюк// Освіта: технікуми коледжі. – 2002.- №2(3) с.60-62. 5. Метелюк В. У фокусі уваги - педагогічне спілкування. /В.Метелюк // Освіта: технікуми коледжі. – 2002.- №3(4) с.62-64. 6. Метелюк В. У фокусі уваги - педагогічне спілкування.Уміння слухати. /В.Метелюк // Освіта: технікуми коледжі. – 2004.- №2 (8) с.61-64 7. Метелюк В. У фокусі уваги - педагогічне спілкування.Уміння говорити. /В.Метелюк // Освіта: технікуми коледжі. – 2004.-№3(8) с.60-63. 7. Метелюк В. Інтерактивні форми спілкування зі студентами в процесі викладання психології // збірник - Інтерактивні методи навчання як засіб оптимізації навчально-виховного процесу: статті/ К. 2006. с.37-40.

8. Метелюк В.І. Психологія і практика /В.І. Метелюк // збірник - Педагогічна практика студентів коледжу: статті /К., 2003.с.9-12.


Тези до конференцій

2014

2013 Наступність дошкільної і початкової освіти: здобутки і проблеми.(міська) 5 березня 1913р Доповідь: Емоційне благополуччя майбутнього школяра Психологічні проблеми та перспективи дошкільної і початкової освіти в умовах сьогодення(університетська) Виступ - "Підготовка до школи: особистісний аспект".16 травня 1913р. 2012 Метелюк В.І.Самосвідомість і самооцінка дитини: проблеми наступності. Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра: збірник праць науково-практичної конференції (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 17-18травня 2012р.). – К., 2012. – режим доступу www.psyh.kiev.ua/Конференція. Науково-практичний семінар "Психологічна складова педагогічної освіти",кафедра психології, виступ: "Психологізація дошкільного освітнього простору" - Науково-методологічна конференція професорсько-викладацького складу “Якість освіти, оцінювання компетентностей студентів та стандарти Університету в контексті розвитку корпоративної культури” січень2012р. -Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи - міжкафедральний методологічний семінар. 22листопада 2012р. До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Електронні публікації

Статті

2014Метелюк В.І.(у співавторстві)Національний характер: консерватизм і зміни. Вісник психології і педагогіки №13 за 2014р.Київський університет імені Бориса Грінченка www.psyh.kiev.ua

2013

20121.Метелюк В.І.Самосвідомість і самооцінка дитини: проблеми наступності. Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра: збірник праць науково-практичної конференції (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 17-18травня 2012р.). – К., 2012. – режим доступу www.psyh.kiev.ua/Конференція.


До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013 20121.


До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

===Підвищення кваліфікації===Стажування в лабораторії дошкільника НД Інституту психології імені Г.С.Костюка м.Києва в 2011році

                Курси modle,при Київському Університеті імені Бориса Грінченка червень 2014року.

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

====Список дисциплін====психологія педагогічна,психологія дитяча, етнопсихологія ====Електронні навчальні курси====працюю над ЕНК з етнопсихології

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях