Мельничук Вікторія Олексіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мельничук Вікторія Олексіївна

Рік вступу

2017

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

- Мельничук В.О. Комерційна сексуальна експлуатація дітей: соціально-педагогічний аспект // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота Соціальна педагогіка. – Випуск 24 (ІІ том): збірник наукових праць.- К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018 – С. 98-106.

- Мельничук В.О. «Комерційна сексуальна експлуатація дітей: міжнародне право» Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Соціальна робота. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Вип. 3(3), 2018. – С. 46-59 http://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/socialwork/article/view/51;

- Мельничук В. О., Вайнола Р. Х. Проблема залучення підлітків до комерційного сексу в сучасних наукових дослідженнях Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Випуск 26: збірник наукових праць.– К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – С. 10-16;

- Мельничук В.О. Сексуальне насильство щодо дітей: міжнародне і національне законодавство та стандарти захисту людини Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, 2019.– 17 с.

Статті у закордонних виданнях

Мельничук В.О. Особливості підліткового віку, що можуть бути приводом для залучення підлітків до комерційного сексу FEATURES OF TEENEGE PERIOD, WHITH MAY BE A REASON TO ATTRACT TEENS TO COMMERCIAL SEX // Virtus Scientific jornal. – Canada: Center of modern pedagogy «Learning without frontiers», 2017. – С. 109-113.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» (09 червня 2017 р., м. Маріуполь, Донецький державний університет управління);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість, сім'я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології» (16-17 червня 2017 р., Шуменський університет імені Єпископа Преславського);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки» (16-17 червня 2017 р., Південна фундація педагогіки, м. Одеса);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології» (23-24 червня 2017 р. м. Львів);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» (8-9 грудня 2017 р. м. Харків);

- Круглому столі «Правове врегулювання соціально-психологічної допомоги в Україні: стратегія європейської та загальносвітової інтеграції» (23 березня 2018 року, Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальне виховання: від традицій до сучасності» (29 березня 2018 року, на базі факультету соціально-економічної освіти та управління НПУ імені М. П. Драгоманова);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція психологічної культури людства в контексті сучасної «Картини Світу» (04-05 квітня 2018 року, на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»);

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підлітки в Україні: права, потреби та державна політика» (12 квітня 2018 року, Міністерство соціальної політики України спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні);

- Круглому столі «Перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні» (24 травня 2018 року, на базі факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

- IV Міжнародній науково-практичній конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології», 15-16 березня 2018 року, м. Київ, Глушкова, 2а, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з доповіддю на тему: «Комерційна сексуальна експлуатація дітей: міжнародний аспект»;

- національному круглому столі «Правове регулювання психологічної допомоги в Україні: стратегія європейської та загальносвітової інтеграції» 23 березня 2018 року, Київ, вул. Михайла Грушевського, 5/2, Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України;

- Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальне виховання: від традицій до сучасності» 29 березня 2018 року, Київ, вулиця Пирогова, 9, факультет соціально-економічної освіти та управління НПУ імені М.П.Драгоманова, з доповіддю на тему: «Комерційна сексуальна експлуатація дітей: соціально-педагогічний аспект»;

- Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція психологічної культури людства в контексті сучасної «Картини Світу» 11-12 квітня 2018 року, на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», м. Херсон;

- Міжнародній науково-практичній конференції «Цькування у шкільних колективах (булінг): політики і практики запобігання та подолання» 26 жовтня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Тимошенка, 13 б, аудиторія 227;

- національній конференції з наркополітики 28-30 листопада 2018 року, м. Київ, вул. Маршала Конєва, 6;

- Міжнародній конференції «Співпраця заради реформ у системі охорони психічного здоров’я дітей» (11-12 лютого 2019 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка);

- Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» (онлайн) (22-23 лютого 2019 року, місто Львів;

- Міжнародній конференції «Соціальна робота і сучасність» (28 березня 2019 року, Факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського, проспект Перемоги, 37, корпус 7);

- Всеукраїнському навчально-методичному семінарі для Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-Україна» «Протидія торгівлі людьми в закладах освіти: актуальні напрями роботи» 17-18 квітня 2019 року, м. Київ, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська 24, готель «Верховина»;

- Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до європейського союзу» 24 квітня 2019 року Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б;

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології» 10-11 травня 2019 р., м. Харків;

- Національному круглому столі «Створення служб порозуміння для впровадження медіації та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти» 19 червня 2019 року, м. Київ, проспект Перемоги, 10, МОН України;

- Всеукраїнській конференції «Безпечна та дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» 8-10 жовтня 2019 року, м. Київ, готель «Русь», вул. Госпітальна, 4.

Тези конференцій:

- Мельничук В. О. Фактори залучення підлітків до комерційного сексу // Зб. наук. роб. Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, сім'я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології». – Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2017. – С. 70-73;

- Мельничук В. О. Сексуальна освіта в Україні Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки». – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. – С. 62-67;

- Мельничук В.О. Комерційний секс як незаконний вид діяльності: закордонний досвід, реалії в Україні // Збірник тез наукових доповідей науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття». – Харків:  Громадська організація «Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017. – С. 134-138;
- Мельничук В.О. Проблема залучення підлітків до комерційного сексу в сучасних наукових дослідженнях // Збірник тез наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук». – Київ:  Київська наукова організація педагогіки та психології, 2019. – 10 с.
- Мельничук В.О. Залучення підлітків до комерційного сексу як соціальна проблема збірник тез IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки», 2020.

Участь у державних науково-дослідних проєктах

НДР «Організаційно-педагогічні засади діяльності психологічної служби у системі освіти України», реєстраційний номер 0118U001234

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти

- Проєкт «Створення безнасильницького середовища у 14 Безпечних школах у Донецькій та Луганській областях» ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у співпраці з МОН;
- Проєкт «Створення механізму протидії булінгу та насильству у закладах освіти», який здійснюється ГО «Ла Страда Україна» та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Європейського Союзу;
- Проєкт «Адвокація покращення державного реагування та політики протидії торгівлі людьми» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія (НМЗС);
- Проєкт «Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та молоді» соціологічне дослідження в межах міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді».

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Додаткова інформація

- Навчально-методичний посібник «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти». Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти. – К.: ФОП Нічога С.О.. – 2018. – 174 с. Автори та авторки: Адамчук Л.Л., Андрєєнкова В.Л., Волченко Л.П., канд. псих. наук, Войцях Т.В., Дацко О.В., Демчук С.В., Казарінова Ю.В., Калашник О.А., Левченко К.Б., докт. юрид. наук, професор, Лунченко Н.В., Марухіна І.В., Мельничук В.О., Мостовий А.В., Панок В.Г., докт. псих. наук, професор, Сокор С.С., Тищенко О.М., Федорченко С.В., Чорната І.В. Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 23.10.2018 р.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/porozuminnyala-stradametodposibniksayt.pdf;

- Методичний посібник «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід. Методичний посібник. / Андрєєнкова В.Л., Мельничук В.О., Калашник О.А. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. – 132 с. Схвалено для використання в закладах освіти Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 30.09.2019 р.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf;

Розроблення дистанційних курсів (спецкурсів) для педагогічних працівників (ТОВ «Всеосвіта» в сфері підвищення кваліфікації вчителів https://vseosvita.ua/course )

1. Курс: «Розвиток комунікативних вмінь у дошкільному віці. Практикум»

2. Курс: «Комунікативна компетентність учнів старшої школи. Практичні матеріали»

3. Курс: «Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Практичні матеріали»

4. Курс: «Особливі діти в закладі освіти: характеристика нозологій, педагогічні підходи»

5. Курс: «Організація інклюзивного середовища в закладі освіти»

6. Курс: «Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»

7. Курс: «Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»

8. Курс: «Стратегії профілактики та вчасного реагування на прояви суїцидальної поведінки неповнолітніх»

9. Курс: «Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»

10. Курс: «Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»

11. Курс: «Протидія шкільному насильству»