Матюшинець Яна Володимирівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім'я, по батькові

Матюшинець Яна Володимирівна

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, кафедра педагогіки та психології

Рік вступу

2017 рік

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Ідеї про розвивальне середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття)

Науковий керівник

Іванюк Г.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

-

Статті у закордонних виданнях

-

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

-

Участь у державних науково-дослідних проектах

-

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

-

Грантові заявки

-

Міжнародне стажування

-

Академічна мобільність

-