Мареєв Олександр Юрійович/Портфоліо аспірантів

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Мареєв Олександр Юрійович.

Рік вступу

На аспірантуру - 2019.

Спеціальність

032 Історія та археологія.

Напрям

Всесвітня історія.

Тема наукового дослідження

Соціальний та національний аспекти діяльності православної церкви в Україні (1861-1874 рр.).

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Надтока Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова-дослідницька діяльність

Мареєв Олександр Юрійович – аспірант I року навчання спеціальності 032 Історія та археологія історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка. У 2013-2017 рр. успішно навчався в Київському університеті імені Бориса Грінченка за спеціальністю 6.020302 «Історія». Тема дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: «Дипломатичні відносини Франції та Німеччини як чинник європейської та глобальної конфронтації (1871 – 1914 рр.)». Після закінчення бакалаврату вступив до магістратури Київського університету імені Бориса Грінченка. Темою наукової роботи обрано: «Російська православна церква в Україні 1861 – 1874 рр.: конфесійний та суспільний аспект». У процесі навчання брав активну участь у громадському житті факультету. У вересні – жовтні 2017 р. у складі робочої групи історико-філософського факультету опрацьовував архівний матеріал для обґрунтування необхідності встановлення університетського меморіалу «Героям українцям Першої світової війни». Брав участь у VII-ому Всеукраїнському міжуніверситетському турнірі студентів з історії (III місце у командній грі), а також у Міжнародних археологічних розкопках у Польщі. Наказом від 25.03.2019, у зв’язку з успішним освоєнням навчальної програми, переведений на навчання за кошти місцевого бюджету. З вересня 2019 року розпочав навчання в аспірантурі. В кінці 2019 року увійшов до складу суддів VІІІ-го Всеукраїнського міжуніверситетського турніру студентів з історії.

Викладацька діяльність

2019 і дотепер. Київський університет імені Бориса Грінченка. Викладач з історії (підготовки майбутніх абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання). 2019 і дотепер. Лектор освітньої-благодійної програми на базі бібліотеки для дітей ім. П. Усенка, мета якої полягає у проведенні ряду патріотично-виховних відкритих лекцій з курсу історії України / всесвітньої історії (неодноразово відзначений подяками). 2020. Мав можливість випробувати себе в ролі співробітника - волонтера Київської Малої академії наук (високопрофесійні навички відміченні подякою).


Статті у наукових виданнях

  1. Мареєв О. Ю. Культурна діяльність Посольства Німеччини в Україні (1991 - 2016 рр.) / Олександр Юрійович Мареєв // «Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації. – 2019. – С. 166 – 174.;
  2. Мареєв О. Ю. Роль Російської православної церкви в підготовці та проведені селянської реформи на українських землях (кінець 50-x – середина 60-x рр. XIX ст.) / Олександр Юрійович Мареєв // Вісник Черкаського університету. – 2019. – С. 45–54. / Олександр Юрійович Мареєв. // Вісник Черкаського університету.. – 2019. – №3. – С. 45–54.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  1. Мареєв О. Ю. Роль Російської православної церкви в підготовці та проведені селянської реформи на українських землях (кінець 50-x – середина 60-x рр. XIX ст.) / Олександр Юрійович Мареєв // Вісник Черкаського університету. – 2019. – С. 45–54. / Олександр Юрійович Мареєв. // Вісник Черкаського університету.. – 2019. – №3. – С. 45–54.

Статті у закордонних виданнях

Відсутні.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

На рецензуванні.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. «Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації (10 березня 2019 р. м. Київ, публічний виступ)»;
  2. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень (23 травня 2019 р. м. Київ, публічний виступ)»;
  3. IV Всеукраїнська наукова конференція «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії (26 вересня 2019 р. м. Київ, публічний виступ)».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня.

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Проєкт програми Еразмус+ «State-international-public European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)».

Грантові заявки

Відсутні.

Міжнародне стажування

Відсутнє.

Академічна мобільність

Жовтень - грудень 2019 року: участь у програмі Erasmus+.