Лісовець Олена Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 19:15, 28 грудня 2018; Omlisovets.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Лісовець Олени Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта». ЗАВДАННЯ №1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі ДНЗ РІРД "ЛІКО СВІТ" Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

- Валентино Миколаївно, на Вашу думку, чи важливо впроваджувати ІКТ в Дошкільному навчальному закладі?

- Безперечно. Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти. Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що особливо впливає на розвиток інформаційного, зокрема й освітянського простору. Освітня сфера, яка є основоположницею формування світогляду, духовного становлення особистості, зазнає значних трансформаційних процесів. Простір, де стикаються нові цінності й технології, нові стилі життя, вимагає нових, сучасних освітніх підходів. Гуманізація освіти, її орієнтація на розкриття особистісного потенціалу зумовили виникнення й удосконалення нових освітніх технологій.Тому вимогою сьогодення стає апробація й упровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямів державної політики в освітній сфері.

- Яку мету Ви ставите перед собою, впроваджуючи ІКТ?

- Головна мета— створення в садочку електронного інформаційно-освітнього простору навчання, який би забезпечував ефективну мережеву взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу — вихованцями, батьками й вихователями. Тому найважливішим завданням інформатизації освітнього простору є підготовка виховатилів і дітей із метою формування в них інформаційно-комунікаційних компетенцій, практичних навичок використання педагогічних програмних засобів нового покоління, можливостей швидкісної мережі Інтернет, у результаті чого у вихованців відбувається цілеспрямований розвиток навичок, пов’язаних з успішною адаптацією в суспільстві. - Яким чином педагогічні працівники використовують ІКТ в роботі з дітьми?

- Вихователі використовують готові програмні педагогічні засоби, власні презентації, електронні проекти, забезпечуючи мультимедійний супровід на заняттях. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні засоби й дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесунавчання. Це дає можливість не лише вивчати світ за допомогою текстів і зображень, а й створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюємо навчальний процес. Використання електронних засобів навчання дає вихователям необмежену творчу свободу. Вони можуть самостійно обирати план проведення заняття, добирати додаткові матеріали, складати, розробляти завдання для здійснення як індивідуального, так і диференційованого підходів до вихованців.


- Як Ви вважаєте, як ще можна використовувати ІКТ в садочку?

- ІКТ ефективно й успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, інших виховних заходів. Стало традицією проводити батьківські збори з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація садочку весь документообіг веде в електронному вигляді. Вихователі на високому професійному рівні оформлюють шкільну документацію, матеріали до конкурсів,занять, виховних заходів.


ЗАВДАННЯ №1 Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

[1]

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Анкета [2] Результати тестування [3]

Аналіз отриманих даних дозволив виділити 3 групи педагогів, що характеризуються різним рівнем сформованості навичок роботи на когось пьютере.

Перша - низький рівень ІКТ-компетентності. Педагоги, що представляють дану групу, зовсім не вміють працювати на комп'ютері. 0%

Друга - середній (базовий). Педагоги демонструють деякі базові вміння роботи на комп'ютері. Педагоги усвідомлюють, що використання ІКТ в їх роботі дозволить реалізувати індивідуальний стиль педагогічної діяльності, також забезпечить їх професійне зростання. Становить 60%

Третя - високий (професійний) рівень. У педагогів цієї групи високим є не тільки рівень володіння комп'ютером, але і мотивація до вдосконалення даної діяльності. Завдання 2: Календар для вихователів: [4] Завдання 3:

Семінар (тренінг)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Для підвищення педагогічної компетентності співробітників в області застосування інформаційно-комунікаційних засобів в підготовці і проведенні освітньої діяльності в ЗДО проведено [5]

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • Проектування портфоліо для кожного педагога;
 • Впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій навчання;
 • Підвищення ІКТ - обізнаності педагогів;
 • Розвивати співпрацю з батьками,зорієнтовану на всебічний розвиток дитини, з допомогою ІКТ.

Модернізація ІКТ - інфраструктури

Створення розвиваючого середовища:

 • Планшет для кожно дитини

Формування ІКТ компетентності

 • Ознайомити і дати посилання на відкриті онлайн курси з розвутку ІКТ-компетентностей педагогів;
 • проводити семінари-практикуми з навчання використанню інтернет-ресурсів, хмарних сервісів, Google додатків тощо;
 • мотивувати педагогів до використання ІКТ в навчально-виховній діяльності;
 • навчити педагогів користуватись сайтом, наповнювати його необхідною інформацієї;
 • на сайті дати безкоштовний доступ педагогам до електронних періодичних видань, на які підписаний заклад.
 • Моніторинг ІК-компетентності педагогічних працівників ЗДО.
 • Організація та відвідування тренінгів, семінарів, практикумів спрямованих формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів.
 • Заохочувати педагогічний колектив до вдосконалення вмінь та поглиблення знань у сфері ІТ-освіти.
 • Сприяти самоосвіті та саморозвитку педагогів: проходження відповідних МООС, аналіз сучасної літертури на тему ІКТ.
 • Створити доступ до різноманітних сайтів з інформацією про використання ІКТ