Лой Віра Валеріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 23:32, 20 листопада 2018; Vvloi.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Лой Віри Валеріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта». Практик проходила на базі ЗДО №311 (Дніпровського району). Санаторного типу Для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу.
Адреса: м.Київ,вулиця Тампере 3-А;
Телефон: (044)559-01-84 4
Директор: Мельниченко Юлія Валеріївна.
Проектна потужність закладу- 6груп,розрахований на 110 дітей.Фактично виховується 107 дітей.
-Групи раннього віку- 24 дитини;
-Дошкільного віку- 83 дитини.

Завдання 1


Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ


На сьогодні в Україні не існує єдиної державної освітньої політики: розроблено національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. та окремі положення, що унормовують окремі її розділи.


Інтеграція ІКТ у навчальний процес може відбуватись, а нерідко і відбувається, без підтримки з боку держави. У світовій практиці є багато прикладів, коли мотивовані, кваліфіковані викладачі використовували переваги ІКТ для залучення студентів (учнів) до спільних досліджень, пошуку й управління інформацією та знаннями, а також для створення та публікації цифрових продуктів, навіть за відсутності окресленої ІКТ-політики. Ці приклади – результат реалізації професійних амбіцій, досвіду та компетентності вчителів, формують ІКТ-політику, яка істотно впливає на освітню систему загалом .


Незважаючи на те, що розробка та реалізація ІКТ-політики може мати на меті значні трансформаційні наслідки , немає жодної гарантії, що її буде реалізовано, про що знає кожен політик чи посадовець. Часто добрі наміри творців політики зазнають краху ще під час розробки, погодження чи затвердження програм або ініціатив. Те, що здається перспективним “на папері”, іноді зазнає краху при впровадженні. Причиною цього є:
− необізнаність суб’єктів освітнього процесу (в першу чергу керівників навчальних закладів) щодо суті ІКТ-політики;
− нерозуміння важливості реалізації ІКТ-політики через недостатнє поширення концептуальних засад проектування та висвітлення одержаних результатів;
− відсутність або обмеженість ресурсів для впровадження;
− активний опір змінам, які спричинює реалізація ІКТ-політики;
− неефективний менеджмент при реалізації ІКТ-політики;
− нерозуміння негативних наслідків у разі нереалізації завдань ІКТ- політики тощо.


Інтерв’ю з керівником навчального закладу


Під час інтерв’ю директору були поставлені такі запитання:
1) Чи вважаєте Ви важливим впровадження ІКТ в навчальний процес?
2) Що для цього потрібно та з яким проблемами можна зіштовхнутися?
3) Чи всі педагоги володіють достатніми знаннями для використання ІКТ у своїй роботі?
Поспілкувавшись можна зробити висновки, що найбільша проблема – це матеріальне забезпечення. Також, не бажання щось змінювати, навчатися новому, це частіше зустрічається в педагогів з великим досвідом роботи.


Анкетування

https://docs.google.com/forms/d/1yW8a4IUuxfrDyCZWjxQJWISeLWg_W_PE0TNdyfuPJLI/edit
З метою з'ясування рівня компетентності педагогічних працівників в роботі з ІКТ була створено і проведено анкетування. 3 анкети було роздруковано через відсутність можливості пройти це анкетування . Не всі педагоги вміють користуватися комп'ютером.
Отримані результати свідчать про те, що рівень ІКТ− компетентності педагогічних працівників задовільний, але проблема заключається у вузькому використанні програм та обмеженим знанням в цій галузі. Деякі працівники взагалі не вміють користуватися комп'ютером, смартфоном та навіть оргтенікою.


ІТ інфраструктура ДНЗ №311


Апаратне забезпечення
 2 комп’ютери
 1 ноутбук
 2 принтера
 2 сканера
 1 музикальний центр
Програмне забезпечення
 Adobe Flash Player;
 Microsoft Office;
 Антивірусна програма Kaspersky;
 Операційна система Windows 2007;
 Adobe Premiere Pro.

Завдання 2


Керівництвом був створений сайт ЗДО https://www.facebook.com/311dnz/ Сайт311.png
Для того щоб ознайомити педагогів з Гугл Календарем я створила пошту https://mail.google.com/mail/#inbox Пошта.png
Та Календар https://calendar.google.com/calendar/r/agenda/2018/11/14?tab=mc&pli=1 куди були внесені події та нагадування про них Календар311.png

Завдання 3


Свою роботу я презентувала на педагогічній нараді, де розповіла, що за чим я робила, а також для чого і де ми можемо використовувати гугл календар.
Для підвищення своєї педагогічної кваліфікації, я ознайомила своїх колег із сайтом безкоштовних онлайн курсів Прометеус https://prometheus.org.ua/

Завдання 4

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи


інноваційний характер, відповідність принципам педагогічної доцільності, цілісності, індивідуалізації, пізнавальної активності й самостійності;
відкритість освітніх послуг, мобільність суб’єктів освітньої взаємодії (доступність будь-де і будь-коли), віртуалізація об’єктів навчання, наявність інформаційних обмінів;
системна побудова, створення нових організаційних структур, які забезпечують функціонування складових компонентів і технологій середовища (адміністратори, тьютори тощо);
створення персональної траєкторії розвитку всіх суб’єктів педагогічної взаємодії на основі високого рівня ефективності навчально-виховного процесу та самоосвітньої діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
варіативність організаційної структури.

Модернізації ІТ інфраструктури


Умови, необхідні для покращення процесів комп’ютеризації та інформатизації навчального закладу:
- забезпечення навчальних закладів новітньою коп’ютерною технікою;
- забезпечення навчальних закладів доступом до мережі Інтернет;
- оновлення санітарно-гігієнічних вимог;
- стандартизація вимог до електронних освітніх ресурсів.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи


Найголовніше це самоосвіта та бажання!
1. Потрібно пояснити педагогу, де можуть знадобитися знання, наприклад, роботи в Лернінг Апс.
2. Можна проводити семінари-практикуми, з освоєнням роботи в якійсь програмі або з навчальним сайтом, тренінги тощо.
3. Дистанційні навчальні курси.
4. Упроваджувати інтерактивні форми методичної роботи з педагогічними працівниками з використанням ІКТ (вебінари, веб-конференції, методичні веб-квести).