Леонтьєва Костянтин Сергійович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 22:28, 30 жовтня 2021; Ksleontiev.pi20 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Mcaticon.png
ЗВІТ З ПРАКТИКИ

Ime.jpg

Інформація про студента
 • Освітньо-професійна програма: Педагогіка вищої школи
 • Рівень: другий (магістерський)
 • Назва практики: Практика виробнича (зі спеціалізованого блоку)
 • Курс: VI
 • Група ПВШм-1-20-1.4д
 • ПІБ: Леонтьєв Костянтин Сергійович
База практики

Кафедра теорії та історії педагогіки

Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
 • Адреса:'бульвар Ігоря Шамо, 18/2, Київ
 • Телефон:044 295 5935
 • E-mail: ktip.pi@kubg.edu.ua
 • Лінк на сторінку кафедри: https://pi.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-teorii-ta-istorii-pedahohiky/pro-kafedru.html
 • Завідувач кафедри: доктор педагогічних наук, професор – Хоружа Людмила Леонідівна.
 • Місія діяльності кафедри - розвиток інноваційного потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу; здатність реалізовувати лідерську позицію у системі педагогічної освіти Університету.
 • Візія кафедри: висока якість професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців відповідно до вітчизняних та європейських стандартів. Візія реалізується шляхом відкриття та оновлення діючих освітніх програм, розробкою наукових проєктів відповідно до цінностей університету: людина, громада, довіра, духовність, лідерство-служіння, відповідальність, професіоналізм, громадянська ідентичність, свобода, різноманіття.
 • Модель реалізації Нової освітньої стратегії кафедрою теорії та історії педагогіки: https://pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/EVENTS/2017_2018/11_13_2017_nova_strateg_kaf_teo_pi.pdf
 • Наукова тема кафедри: «Інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти у міждисциплінарному вимірі»
 • Штат: 9 працівників
Mcaticon.png
ЗАВДАННЯ №1
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі

1.1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ЦТ. Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.

1.2. ЦК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

З метою моніторингу ІК-компетентності науково-педагогічних працівників Університету було створено анкету (надіслано 9 викладачам) та проведено опитування.

Висновок. Опитування показало, що майже всі викладачі використовують ІКТ в освітньому процесі. Вважають це важливим й необхідним засобом для реалізації освітнього процесу на сучасному етапі розвитку суспільства, мають бажання до подальшого використання ІКТ та розвитку своїх вмінь.

1.3. Аналіз ІТ інфраструктури кафедри теорії та історії педагогіки (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

 • Апаратне забезпечення
Персональні комп'ютери 4 шт.
Принтер/сканер (БФП) 1 шт.
Свіч (комутатор) 1 шт.
Неттоп 1 шт.
Факс/телефон. 1 шт.
Ноутбук 0 шт.
Веб камери 2 шт.
Гарнітура (навушники з мікрофоном) 2 шт.
 • Програмне забезпечення
  • Windows 7
  • Windows 10 (неттоп)
  • Microsoft Office 365
  • Eset internet security (антивірус)
  • Браузер
  • Архіватор
  • Програвач
 • Інформаційне забезпечення
  • Сайт кафедри
  • Пошта кафедри
  • Соціальні мережі кафедери (Facebook)
  • You-tube канал кафeдри
 • Навчально-наукове забезпечення
Нормативно-правові документи (конституція України, закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національна рамка кваліфікацій, освітні стандарти, професійні стандарти), Нормативно-правова база Університету, Навчальні плани, Освітньо-професійні програми, Робочі навчальні плани, Робочі програми навчальних дисциплін, Навчально-методичне забезпечення курсів, Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність кафедри


Mcaticon.png
ЗАВДАННЯ №2

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність закладу

освіти/освітньої установи, відповідно до потреб визначених в попередньому завданні
В ході анкетування нами було виявлено, що майже усі викладачі кафедри теорії та історії

педагогіки активно використовують ІКТ у власній діяльності, а ІТ інфраструктура підрозділу доволі розвинена й постійно удосконалюється. Окрім того, відповідальність за зміст та наповнення окремих її складових несуть не викладачі кафедри, а спеціально призначені фахівці. Наприклад, сайт кафедри має уніфіковану структуру, прийняту в Педагогічному інституті. Сторінка кафедри у соціальній мережі Facebook та You-tube канал кафедри також модерується за певним стандартом.

З огляду на вищевказане ми не змогли впровадити створений нами е-ресурс в діяльність

кафедри, проте вважаємо, що його зміст і наповнення можуть бути використанні для оновлення та удосконалення вже існуючих сторінок (відповідні рекомендації було надіслано заступнику завідувача кафедри з навчально-методичної роботи).

Особливу увагу ми приділили рубриці «Анонси подій», у якій розмістили анонс майстер-

класу для викладачів кафедри з розроблення та використання навчальної інфографіки в освітньому процесі.

З розробленим нами сайтом кафедри можна ознайомитися за посиланням:

https://617d527deaf07.site123.me/


Mcaticon.png
ЗАВДАННЯ №3

Майстер-клас для викладачів кафедри з розроблення та використання

навчальної інфографіки в освітньому процесі
Нами було розроблено майстер-клас для викладачів кафедри з розроблення та використання

навчальної інфографіки в освітньому процесі. В межах даного майстер-класу ми оглянули можливості інфографіку як інструменту навчання, який дозволить викладачам доступно представляти великі обсяги інформації в систематизованому та зручному для сприйняття студентами вигляді, спростить привернення та утримання їх уваги, інтенсифікує освітній процес.

Серед цифрових інструментів ми пропонуємо 5 (Easel.ly; Piktochart.com; Infogr.am; Visual.ly;

Canva.com), що, на нашу думку, будуть найбільш зрозумілими й доступними викладачам кафедри. Здійснюючи відбір інструментів ми спиралися на результати анкетування.

Усі матеріали до майстер-класу доступні за посиланням: http://surl.li/ansuc
Анонс майстер-класу розміщено за посиланням: http://surl.li/ansue


Mcaticon.png
ЗАВДАННЯ №4
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо проєктування інформаційного освітнього середовища кафедри:

 • Вважаємо, що найвагомішою в організації ІОС кафедри є роль керівника та його заступника з навчально-методичної роботи. Тому вважаємо за необхідне запропонувати для удосконалення ІОС кафедри такі рекомендації:
  • організувати злагоджений документообіг освітнього закладу;
  • здійснювати регулярний моніторинг функціонування усіх рівнів ІОС;
  • удосконалити сайт кафедри, наповнення ютюб-каналу;
  • розвивати активну інформаційну взаємодію з іншими закладами освіти, зокрема з Республіки Польща
  • налагодити систему контактів соціального партнерства;
  • створити можливість для ІТ-навчання педагогічних кадрів в межах освітньої установи;
  • задовольняти індивідуальні освітні потреби педагогічних працівників через підвищення рівня підготовки в галузі ІКТ.

 • Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури:
  • регулярне оновлення програмного забезпечення, використовуваних ресурсів;
  • підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогічних працівників шляхом залучення їх до тренінгів, семінарів, проходження тематичних курсів;
  • залучення інвестицій та конкурсних програм щодо розвитку ІОС закладів;
  • оформити підписку на платні освітні онлайн-ресурси, які б використовували викладачі для підготовки та проведення занять: для візуалізації даних, для проведення електронного тестування, для створення ментальних карт, для створення та редагування відео, аудіофайлів.

 • Методичні рекомендації щодо формування цифрової компетентності викладачів кафедри:
  • здійснювати регулярне підвищення кваліфікації НПП шляхом участі у семінарах та майстер-класах;
  • здійснювати взаємонавчання
  • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням.