Курильчук Наталія Леонідівна/ Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Курильчук Наталія Леонідівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Конструювання "радянського села" в Олевському прикордонні (1918-1941 рр.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Відсутні

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Колективізація сільського господарства на Житомирщині (на прикладі сіл Голиші та Майдан Олевського району) / Н. Курильчук // Київські історичні студії: науковий часопис. - 2019. - №1(8). - С. 54-59.

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Міжнародна науково-практична конференція "Репресивна політика більшовицької влади щодо населення Поділля та Волині в першій половині ХХ століття" (23 листопада 2018 р.) - виступ з тезами на тему "Долі окремих мешканців Житомирщини – жертв „великого терору” – в їхніх кримінальних архівно-слідчих справах (на прикладі с.Голиші Олевського р-ну, Житомирської області)".
  • ІV Всеукраїнська наукова конференція "Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії" (26-27 вересня 2019 р.) - виступ з тезами на тему "Терор голодом як спосіб побудови слухняного суспільства (на прикладі сіл Олевщини)".

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Проєкт програми Еразмус+ «State-international-public European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)»

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність