Куліш Олена Вікторівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Куліш Олена Вікторівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Формування методичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі педагогічної практики

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

кандидат педагогічних наук, професор Караман Ольга Володимирівна

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

"Лінгвістичний і лінгводидактиний дискурсний простір: здобутки і перспективи" - усна доповідь на тему "Методика навчання стилістичного синтаксису учнів 11-го класу профільної школи з використанням медійних засобів"

"Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспект"

"Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи"

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність