Культурно-освітня та спортивна діяльність студентів українських вишів Праги в 1920-1930-ті рр.

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Автор

Пасічник Іван

магістрант спеціальності «Гуманітарні науки. Історія»

Інституту суспільства

Науковий керівник

Зінченко Арсен Леонідович

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту суспільства

Стаття

З проголошенням незалежності України виникла потреба висвітлення раніше невідомих сторінок в історії нашого народу, особливо тієї його частини, яка з різних причин стала емігрантами. Передовсім, це стосується найбільшої за чисельністю емігрантської громади міжвоєнного періоду – українців Чехословаччини. Складовою української еміграції було студентство, яке було активним рушієм громадського та культурного життя. Зацікавлення українськими вишами Праги зумовлене тим, що у міжвоєнний період Чехословацька Республіка стала світовим центом українського національног8о суспільно-політичного, культурного та наукового життя. З середовища студентства вийшло чимало відомих науковців, громадських, політичних діячів, письменників, спортсменів. Поряд з тим досвід українських студентів-емігрантів у культурно- освітній і спортивній сфері заслуговує на увагу в ході реформування сучасної держаної системи освіти та науки України, збереженні й розвитку української культури.

Дослідження передбачає вивчення українського студентського середовища як дієвої сили соціокультурної групи в суспільно-політичних умовах міжвоєнної Чехословаччини.

Дипломна робота має завданням з’ясування чисельності, соціального походження українського студентства, його участі в громадському , літературному, музичному, спортивному житті в структурах « Пласту», «Соколу» «Січі» та інших військо-спортивних об’єднаннях. Висвітлення цієї тематики проводиться на основі вивчення документальних матеріалів (ЦДАВОВУ, ЦДАЗУ), матеріалів часописів та спогадів сучасників.

Ключові слова

Еміграція, студенти, військово-спортивні товариства, освіта, Прага.