Космідайло Ірина Олександрівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Космідайло Ірина Олександрівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Методика формування українськомовної особистості учня 10 класу філологічного профілю засобами мовної гри

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність