Коновальчук Ганна Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 00:21, 13 грудня 2018; Hvkonovalchuk.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Коновальчук Ганни Вікторівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)


Лисюк Олександр Васильович(Директор) Я поспілкувалась з директором навчального закладу та його заступником щодо освітньої політики з питань впровадження ІКТ у Мирославській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня імені О.І. Онишка і директор надав мені таку відповідь. Моє педагогічне кредо - «Навчати не для школи , а для життя». Виходячи з вищевикладеної позиції, працю над проблемною темою: «Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії» На мою думку, розвиток критичного мислення учнів в умовах сучасного інформаційного суспільства є надзвичайно актуальним та важливим. Розвиваючи вміння критично аналізувати джерела інформації, саму інформацію, інтерпретацію автора, ми формуємо творчого учня, розвинену особистість, свідомого громадянина. Учень не тільки має аналізувати інформацію, він повинен працювати з нею, починаючи від вміння записати її, оформити у ЛОС, вказати причинно-наслідкові зв’язки, закінчуючи вмінням опрацьовувати інформацію в електронному вигляді. Не менш важливим є вміння на основі вивченої інформації зробити власну інтерпретацію, висновок, порівняти з іншою. Технології які дозволяють досягнути поставленої мети обираю відповідно поставленої мети. Превагу надаю різним формам роботи з історичними джерелами, технологіям дослідження, аналізу, порівняння та презентації отриманих результатів. Переконаний, що історична наука має забезпечити платформу для формування творчого учня , громадянського суспільства. Навчити дитину робити свій вибір і бути готовим нести за нього відповідальність – мета моєї педагогічної діяльності. Думаю що це під силу вчителю який і сам живе за таким правилом.


Заступник директора з виховної роботи та практичний психолог Інна Аркадіївна Бубровська

Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?

                                                                       Головна мета: впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в

закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ у правлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу: Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації; Складання розкладу уроків; Створення та використання бази даних учителів та учнів; Моніторинг діяльності вчителів; Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями Пошук та збір інформації за допомогою Інтернету (від нормативно-правової до інформації про придбання навчально – методичного забезпечення); Психологічне тестування працівників школи та дітей; Створення рейтингів педагогічних працівників

ЯК особисто ви використовуєте ІКТ технології?

Проведення засідань педради, методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань, батьківських лекторіїв та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації. На базі школи систематично проходять міські методичні заходи (майстер – класи, творчі майстерні, відкриті уроки, презентації досвіду), які також не обходяться без використання ІКТ


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

 • Компютери;6
 • Принтери,-2
 • сканери;-3

Програмне забезпечення:

 • Операційна система Windows 7
 • Microsoft Office;

Інформаційне забезпечення:

Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику.

Навчально-наукове забезпечення:

 • сервіси Google Microsoft Оffice

Завдання 4

Методичні рекомендації

Підготувати методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури. формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

Модернізація ІТ інфраструктури

ІТ-забезпечення школи потребує значної модернізації,і ми рекомендуємо забезпечити школу більш якісними провайдерами; необхідно закупити достатню кількість технічного забезпечення; для зручності можна додатково придбати принтери і компютери у кожен клас. Також ми рекомендуємо модернізувати ІТ-інфраструктуру за такими аспектами: Удосконалити загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних. Удосконалити програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології. Збільшити використання електронного навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу. Для більш ефективного залучення й використання мобільних пристроїв, доцільно упровадити бездротові локальні мережі (Wi-Fi), що дозволить забезпечити й оптимізувати доступ до Інтернет з більшості навчальних класів. Також ввести електронне навчання. Це зробить освітній процес більше ефективним та допоможе відсутнім учням здобувати інформацію вдома самостійно, готуватися до контрольних. Формування ІК- компетентності вчителів, освітньої установи Вчителі школи у своїй роботі використовують ІКТ майже щодня. Свторюють навчальний матреіал, працюють з різними освітніми сервісами. Але вчителі не в повній мірі ознайомлені з можливостями ІКТ в освітньому процесі. Тому для підвищення ІК-компетентності вчителів пропоную наступні заходи та форми роботи: - відвідування навчально-практичних семінарів, тренінгів та дистанційних курсів Академії інноваційного розвитку освіти. Наприклад:

 • Google Classroom – онлайн клас для ефективного навчання
 • Створення інтерактивних онлайнових вправ
 • Веб-квести: навчання чи розвага
 • тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вчителя;
 • курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
 • система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
 • індивідуальні консультації за запитом;
 • система майстер-класів;
 • наради – семінари, тренінги;
 • система дистанційного навчання.
 • проведення зустрічів з вчителями інших шкіл, для переймання досвіду ;
 • оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІК

Чинники, що заважають удосконаленню ІК-компетентності вчителів:

 • Недостатня обізнаність з новинками у сфері інформатизації.
 • Перевантаження вчителів додатковими обов’язками і як наслідок брак часу на самоосвіту.
 • Мала кількість годин на вивчення предмету за допомогою ІКТ (брак технічної складової).
 • Низьких рівень підключення до високошвидкісного Інтернету.
 • ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.
Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

https://goo.gl/forms/XcoVBiw0LLj06y5U2 https://goo.gl/forms/huOf3M2dOhqnHuQi2

Завдання 2

Гугл-групу для відображення основної діяльності установи

https://groups.google.com/forum/#!forum/renesans4567

Гугл- календар для співробітників, керівників

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=gannakonovalcuk772%40gmail.com&ctz=Europe%2FKiev