Ковальчук Вікторія Василівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Ковальчук Вікторія Василівна

Рік вступу

На спірантуру - 2019

Спеціальність

032 Історія та археологія; всесвітня історія

Тема наукового дослідження

Конструювання гендерних моделей у нацистській Німеччині (1933-1945 рр.): теорія і практика

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Драч Оксана Олександрівна, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Відсутні

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Відсутні

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Відсутня

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Проєкт програми Еразмус+ «State-international-public European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)»

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Відсутня