Коваленко Сергій Петрович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Коваленко Сергій Петрович

Рік вступу

На аспірантуру - 2019

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Нострифікація дипломів про вищу освіту у країнах ЄС та Україні: порівняльний аналіз

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Хоружа Людмила Леонідівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Відсутні

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Відсутні

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Відсутня

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Відсутня