Клепікова Ольга Валеріївна / портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

Персональні дані

Клепікова Ольга Валеріївна

2017

053 Психологія

Особистісне благополуччя як чинник професійного становлення майбутніх психологів

Олеся Анатоліївна Столярчук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність