Категорія:Інститут людини

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Logo il.png

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Інститут створено у січні 2008 року на базі факультету психології та соціальної роботи.

Перша назва Інституту - Інститут психології та соціальної педагогіки

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка

від 28 серпня 2013 року його перейменовано в Інститут людини

Інститут здійснює підготовку фахівців за напрямками денної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнемями (ОКР):
Денна:

«БАКАЛАВР» ― психологія; практична психологія; соціальна педагогіка; соціальна робота; корекційна освіта (логопедія).

«СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» ― практична психологія; соціальна педагогіка.

"МАГІСТР" - психологія.


Заочна:

«БАКАЛАВР» ― практична психологія; соціальна педагогіка.

«СПЕЦІАЛІСТ» ― практична психологія; соціальна педагогіка;

«МАГІСТР» ― практична психологія; соціальна педагогіка.

Друга вища освіта (заочна форма навчання):

«СПЕЦІАЛІСТ» - практична психологія.


У структурі Інституту функціонують такі кафедри:

- загальної, вікової та педагогічної психології (завідувач: доктор психологічних наук, професор Сєргєєнкова О.П.);

- соціальної педагогіки та корекційної освіти (завідувач: кандидат педагогічних наук, професор Веретенко Т.Г.);

- практичної психології (завідувач: доктор психологічних наук, професор Лозова О.М.);

- анатомії і фізіології людини (завідувач: кандидат біологічних наук, доцент Маруненко І.М.);

- спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Мартинчук О.В.).


В Інституті викладають 10 докторів наук, 35 кандидатів наук.

Серед них відомі науковці у царині соціальної педагогіки (доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Безпалько О.В., доктор педагогічних наук, професор Вайнола Р.Х., доктор педагогічних наук, доцент Петрочко Ж.В.) та психології (доктори психологічних наук, професори Сергєєнкова О.П., Лозова О.М., Побірченко Н.А., Петрунько О.Н.., Міляєва В.Р.).

Інститут має потужну навчально-матеріальну базу: навчально-методичний центр соціально-психологічних тренінгів, у якому більше п'яти тисяч публікацій з питань психології, соціальної педагогіки та соціальної роботи; понад 400 касет та дисків з відеоматеріалами; кімнату для проведення тренінгів; 8 обладнаних SMART дошками аудиторій, 2 сучасних комп’ютерних класи, безкоштовний Wi-Fi, що дозволяє викладачам впроваджувати інноваційні форми навчання: лекції з мультимедійними презентаціями, відео заняття, тренінги, майстер класи тощо.

В Інституті проводяться зустрічі та лекції з відомими українськими та зарубіжними вченими, практиками соціальної сфери, представниками громадських організацій. Посиланна для перегляду профілю в Гугл-Академії