Заліщук Володимир Ігорович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Заліщук Володимир Ігорович

Рік вступу

До аспірантури - 2019

Спеціальність

032. Історія та археологія. Всесвітня історія

Тема наукового дослідження

Молдавське національне відродження у Бессарабії (1905-1918 рр.): культурницький, конфесійний та політичний аспекти

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Надтока Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень»

Участь у IV Всеукраїнській науковій конференції «Історія та історики в сучасному суспільстві: світовий досвід й українські реалії»

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Програма Еrasmus+ "State-international-public European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM)

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність