Зайцева Ольга Вікторівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Зайцева Ольга Вікторівна

Рік вступу

В аспірантуру - 2018

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

«Еволюція керамічного виробництва культурного комплексу Кукутень-Трипілля: технологічний і соціальний аспекти ( кінець V – IV тисячоліття до н.е.»

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Відейко Михайло Юрійович доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач Науково-дослідної лабораторії археології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • Рудь, В., Хофманн, Р., Косаківський В., Зайцева, О., Мюллер, Й. (2019) Білий Камінь: планування найбільшого поселення трипільської культури межиріччя Південного Бугу та Дністра. Археологія та давня історія України, 4, с. 362-372.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

  • Rud, V., Zaitseva, O., Hofmann, R., Kosakivskyi, V. та Rauba-Bukowska, Anna (2019) Unique pottery kiln construction? The interpretation of massive clay objects from the Trostianchyk site of the Trypillia Culture. Sprawozdania archeologiczne 71 (71). p. 11-39. ISSN 0081-3834. DOI: https://doi.org/10.23858/SA71.2019.001

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль національних природних парків в розвитку туризму", 22 вересня 2018 р., НПП «Кармелюкове Поділля» смт Чечельник, Вiнницька область. Доповідь за темою "Новітні археологічні дослідження на території Чечельницького району".
  • Всеукраїнська конференція «Археологічні студії: здобутки та перспективи – 2019», 30 січня 2019 р., м. Київ. Доповідь за темою: «Білий Камінь: 90 років по тому».
  • Всеукраїнська конференція «Археологія Поділля», м. Вінниця, 16 жовтня 2019 р. Доповідь за темою: «Систематичні розвідки та геофізична зйомка поселень трипільської культури на півдні Вінниччини».

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Кільський університет, м. Кіль, Німеччина) - у рамках участі в науково-дослідному проекті CRC-1266 Scales of Transformation. жовтень-грудень 2018 р.