Відмінності між версіями «ЗДО (ясла-садок) № 9 «Івасик-Телесик» (Київська обл., с. Козинці, вул. Нова, 14)»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
(Скасування редагування № 271238 користувача Rohetman.pi18 (обговорення))
(Замінено вміст на «Козінцівській дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 "Івасик-Телесик" Контактна...»)
Рядок 1: Рядок 1:
 
Козінцівській дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 "Івасик-Телесик"
 
Козінцівській дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 "Івасик-Телесик"
* Завдання 1
+
Контактна інформація: 07855, Київська обл., Бородянський район, село Козинці, ВУЛИЦЯ НОВА,9
- Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками
+
 
+
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в дитячому садку – це актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Важливість та необхідність впровадження таких технологій у процес освітньої діяльності відзначалася міжнародними експертами у «Всесвітній доповіді з комунікації та інформації», підготовленому ЮНЕСКО. У нашій країні, за останні 5 років, стався ряд подій, які визначають прискорений розвиток інтернет-технологій в дошкільних установах. Передумови формування системи електронних ресурсів дошкільної освіти представлені на слайді.
+
В даний час в нашій країні реалізується Стратегії розвитку інформаційного суспільства, яка пов’язана з доступністю інформації для всіх категорій громадян та організацією доступу до цієї інформації. Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій є одним із пріоритетів освіти. Інформатизація системи освіти пред'являє нові вимоги до педагога та його професійної компетентності. Комунікативна компетентність педагога передбачає здатність вибудовувати комунікації в різних форматах: усному, письмовому, дискусійному, візуальному, комп'ютерному, електронному. Педагог повинен не тільки вміти користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але і створювати свої освітні ресурси, широко використовувати їх у своїй педагогічній діяльності.
+
Комп’ютери в шкільних класах сьогодні вже не сприймаються як щось рідкісне, екзотичне, проте в дитячому саду вони ще не перетворилися на добре освоєний інструмент педагогів. Але з кожним роком сучасні інформаційні технології все міцніше входять в наше життя. Тому дошкільна освітнє установа, як носій культури та знань, також не може залишатися осторонь.
+
Інформаційні технології, це не тільки і не стільки комп’ютери та їх програмне забезпечення. Під інформаційно-комунікативними технологіями розуміється використання комп’ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального обладнання, тобто всього того, що може представляти широкі можливості для комунікації. Використання комп’ютерних технологій допомагає:
+
- залучати пасивних слухачів до активної діяльності;
+
- робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної;
+
- формувати інформаційну культуру у дітей;
+
- активізувати пізнавальний інтерес;
+
- реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні;
+
- дисциплінувати самого вихователя, формувати інтерес до роботи;
+
- активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін.).
+
У своїй роботі педагог може використовувати такі засоби ІКТ:
+
- комп’ютер;
+
- мультимедійний проектор;
+
- принтер;
+
- відеомагнітофон DVD плеєр;
+
- телевізор;
+
- магнітофон;
+
-  фотоапарат;
+
-  відеокамеру;
+
- електронні дошки.
+
Так само можна виділити наступні види інтерактивних матеріалів:
+
- фотографії;
+
- відеоролики;
+
- відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів);
+
- презентації (електронні книги, електронні виставки);
+
- дитячі розвиваючі комп’ютерні ігри;
+
- можливе створення колекцій цифрових фотографій і мультфільмів.
+
Зупинимося на перевагах використання інтерактивних матеріалів. Дані матеріали:
+
- дозволяють збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу;
+
- дозволяють робити поправки під час НОД, виконувати спільну роботу дітей у взаємодії, здійснювати інтерактивну взаємозв’язок «дитина – педагог»;
+
- використання мультимедійних презентацій забезпечує наочність, яка сприяє кращому сприйняттю і запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо, враховуючи наочно-образне мислення дітей дошкільного віку;
+
- одночасно використовується графічна, текстова, аудіовізуальна інформація;
+
- при використанні анімації і вставки відеофрагментів можливий показ динамічних процесів;
+
- за допомогою комп’ютера можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати під час освітньої діяльності небудь побачити в повсякденному житті (наприклад, відтворення звуків тварин; роботу транспорту та ін.);
+
- використання нових прийомів пояснення і закріплення, особливо в ігровій формі, підвищує мимовільну увагу дітей, допомагає розвинути довільну;
+
- безпосередньо освітня діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій спонукає дітей до пошукової та пізнавальної діяльності, включаючи й пошук в мережі Інтернет самостійно або разом з батьками;
+
- висока динаміка безпосередньо освітньої діяльності сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, розвитку пам'яті, уяви, творчості дітей.
+
Особливе місце при використанні ІКТ займає робота з батьками:
+
1. Мінімізація часу доступу до інформації суб'єктів комунікації;
+
2. Можливість продемонструвати будь-які документи, фотоматеріали;
+
3. Забезпечення індивідуального підходу до суб'єкта комунікації;
+
4. Оптимальне поєднання індивідуальної групової;
+
5. Зростання обсягу інформації;
+
6. Забезпечує діалог суб'єктів комунікації (електронна пошта, форум);
+
7. Оперативне отримання інформації;
+
8. Розширення інформаційних потоків;
+
9. Використання ІКТ при проведенні батьківських зборів.
+
Використання ІКТ в управлінській діяльності:
+
1. Робота в міській освітній мережі;
+
2. Розрахунок стажу роботи працівників;
+
3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України;
+
4. Створення бази даних працівників ЗДО, дітей та батьків;
+
5. Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо).
+
6. Участь у форумах, чатах, конференціях;
+
7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;
+
8. Створення портфоліо педагогічних працівників;
+
9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.
+
Використання ІКТ у методичній роботі:
+
1. Оформлення ділової документації;
+
2. Проведення контрольно-аналітичної діяльності (підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);
+
3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу;
+
4. Оформлення атестаційних матеріалів;
+
5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
+
6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);
+
7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;
+
8. Оформлення стендів, інформаційних куточків;
+
9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах;
+
10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів;
+
11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.
+
Використання ІКТ у психологічній роботі
+
1. Оформлення ділової документації;
+
2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків;
+
3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера);
+
4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;
+
5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;
+
6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;
+
7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;
+
8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.
+
 
+
Ми провели інтерв’ю з керівником ЗДО на тему запровадження ІКТ:
+
- Що стало очевидним з моменту запровадження ІКТ у Вашому навчальному закладі?
+
- Діти цікаві, вони ставлять питання. Їм подобається розповідати і слухати історії про самих себе і про все навколо . Вони люблять малювати будинки, тварин, дерева, своїх батьків, казкових персонажів і т.д. Їм подобається щось робити, грати і взаємодіяти з іншими дітьми і дорослими. ІКТ можуть допомогти дітям у всіх згаданих речах. Вони можуть принести дітям зміст і діяльність, які викликають і підтримують у них сильні і корисні емоції. У кінцевому рахунку ІКТ можуть служити умовами та інструментами розвитку дитини.
+
- Чи можете Ви назвати переваги використання комп’ютера у ЗДО?
+
- Інформаційні технології значно розширюють можливості пред’явлення навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку дозволяє відтворювати реальний предмет або явище. Використання комп’ютера дозволяє істотно підвищити мотивацію дітей до навчання. ІКТ втягують дітей в освітньо – виховний процес, сприяючи найбільш широкому розкриттю їх здібностей, активізації розумової діяльності. Навчання із застосуванням комп’ютера сприяє формуванню у дітей рефлексії. Навчальні програми дають можливість наочно уявити результат своїх дій, можливість виправити помилку, якщо вона зроблена.
+
- Скажіть, будь ласка, якими є труднощі використання ІКТ?
+
- Незважаючи на всі переваги використання ІКТ, існує і ряд проблем, при їх використанні. І насамперед це реальна загроза здоров’ю, що виникає при ранньому привчанні малюків до комп’ютера. При використанні даних технологій вихователь, насамперед, повинен керуватися Санітарно-епідеміологічними вимогами до влаштування, утримання та режиму роботи дошкільних установ (Санпін 2.4.1.2660-10): «12.21. Безпосередньо освітню діяльність з використанням комп’ютерів для дітей 5-7 років слід проводити не більше одного разу протягом дня і не частіше трьох разів на тиждень у дні найбільш високої працездатності: у вівторок, середу та четвер. Після роботи з комп’ютером з дітьми проводять гімнастику для очей. Безперервна тривалість роботи з комп’ютером у формі розвиваючих ігор для дітей 5 років не повинна перевищувати 10 хвилин, для дітей 6-7 років – 15 хвилин. Для дітей, які мають хронічну патологію, частохворіючих (більше 4 разів у рік), після перенесених захворювань протягом 2-тижнів тривалість безпосередньо освітньої діяльності з використанням комп’ютера повинна бути скорочена: для дітей 5 років – до 7 хвилин, для дітей 6 років – до 10 хвилин.
+
Для зниження стомлюваності дітей в процесі безпосереднього здійснення освітньої діяльності з використанням комп’ютерної техніки необхідно забезпечити гігієнічно раціональну організацію робочого місця: відповідність меблів зросту дитини, достатній рівень освітленості. Екран відеомонітора повинен знаходитися на рівні очей або трохи нижче. Дитина, носить окуляри, має займатися за комп’ютером у них. Неприпустимо використання одного комп’ютера для одночасного заняття двох або більше дітей. Безпосередньо освітню діяльність з використанням дітьми комп’ютерів проводять в присутності педагога або вихователя (методиста)».
+
- Яке значення має використання комп’ютера у ЗДО?
+
- Використання дозволяє: представити інформацію на екрані монітора в ігровій формі, що викликає у дітей величезний інтерес, так як це відповідає основному виду діяльності дошкільника – грі; яскраво, образно, в доступній дошкільнятам формі піднести новий матеріал, що відповідає наочно- образному мисленню дітей дошкільного віку; привернути увагу дітей рухом, звуком, мультиплікацією; використовуючи можливості навчальної програми, заохочувати дітей при вирішенні проблемної задачі, що є стимулом для розвитку їх пізнавальної активності; розвивати у дошкільнят дослідницьку поведінку; розширювати творчі можливості самого педагога.
+
 
+
+
- ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування
+
 
+
Відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», однією з необхідних умов для присвоєння педагогічним працівникам усіх кваліфікаційний категорій – «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії», є використання ними інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі, тобто повинна бути сформована ІК-компетентність.
+
Вітчизняні дослідження щодо змісту поняття інформаційно-комунікаційної компетентності визначають її як підтверджену здатність особистості автономно і відповідально використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно значущих, зокрема професійних, задач у певній предметній галузі або виді діяльності.
+
Тобто, вихователь дошкільного закладу має володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для відповідного, безпечного і ефективного їх застосування з метою навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечення співпраці з батьками і колегами, а також в повсякденному житті.
+
ІК-компетентність вихователя дошкільного закладу може бути охарактеризована наступними показниками:
+
- наявністю загальних уявлень про ІКТ;
+
- сформованістю навичок користувача, що передбачає набуття основних навиків роботи на персональному комп’ютері без застосування мережі Інтернет (використання графічного і текстового редакторів MS Word, електронними таблицями MS Excel, презентаційних інструментів MS PowerPoint та інструментів для створення і обробки мультимедійних файлів;
+
- володінням  Інтернет-сервісами та технологіями (електронною поштою, пошуковими сервісами тощо), використання соціальних сітей для професійного розвитку;
+
- наявністю уявлень про існуючі електронні освітні ресурси, експертну оцінку їх психолого-педагогічної значимості;
+
- уміннями усвідомленого використання різних електронних засобів в навчально-виховному процесі дошкільного закладу, володінням методичними прийомами їх застосування;
+
- вмінням забезпечити безпеку і здоров’я дітей під час використання ІКТ.
+
Отже, розвиток ІК-компетентності вихователя дошкільного закладу позитивно впливатиме на його професійний рівень та сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. В процесі першого етапу дослідження нами був здійснений аналіз сучасного стану сформованості ІК-компетентності вихователів дошкільних закладів. В анкетуванні взяли участь 47 респондентів – вихователі дошкільних закладів.  Їм була запропонована наступна анкета:
+
1. Яким є Ваш рівень володіння комп’ютерними технологіями?
+
2. Чи займаєтесь Ви вдосконаленням власних знань у сфері ІКТ?
+
Високий рівень володіння ІКТ за власними оцінками самих вихователів, мають лише 22% педагогів. (Для порівняння, за даними Дяченко С.В. у 2009 р. тільки 12% вихователів оцінювали свій рівень як високий). Разом з тим, 59% вихователів вважають застосування ІКТ в навчально-виховному процесі дошкільних закладів сучасною необхідністю (проти 52% у 2009). Порівняння даних представлено на рис. 1.
+
+
Рис. 1. Порівняння результатів дослідження щодо самооцінки вихователями рівня володіння ІКТ та необхідності застосування ІКТ в навчально-виховному процесі.
+
Дані, отримані в ході порівняння, свідчать про позитивну динаміку у формуванні ІК-компетентності вихователів дошкільних закладів. Проте, ми повинні враховувати швидкі темпи розвитку ІКТ, що обумовлені безперервною розробкою і вдосконаленням апаратних і програмних засобів, а також їх зростаючі навчальні можливості, внаслідок чого освіта вихователя потребує постійного вдосконалення, випередженого формування та розвитку його ІК-компетентності, інформаційної культури в цілому.
+
 
+
- Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
+
Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу:
+
Апаратне:
+
1 персональний комп’ютер;
+
3 ноутбуки
+
2 плазмових телевізори
+
периферія
+
Програмне: Office 365
+
Система інформаційного забезпечення управління ЗДО
+
Періодичність надходження інформації Зміст інформації Відповідальний Засоби збору інформації
+
+
+
Щоденна - Наявність вихователів, обслуговуючого персоналу у закладі, трудова дисципліна.
+
- Відвідування вихованців у розрізі групи.
+
- Готовність приміщення до занять.
+
- Надходження заяв, листів, розпоряджень.
+
- Виконання планів роботи адміністративно-господарською ланкою закладу.
+
- Проведення й результативність навчально – виховних заходів.
+
- Стан дитячого травматизму.
+
- Санітарний стан приміщень.
+
- Виконання режиму дня.
+
+
- Психо-емоційний стан дітей, що проходять адаптацію. Завідувач ДНЗ,  завгосп
+
+
Вихователі, старша медсестра
+
Завгосп
+
+
Завідувач ДНЗ
+
+
Завгосп
+
+
+
Завідувач
+
Вихователі
+
Медсестра
+
Медсестра
+
Вихователі,
+
+
+
Психолог Спостереження
+
+
+
Журнали
+
обліку
+
Обстеження
+
+
Книги
+
+
Бесіди, плани роботи підрозділів
+
+
Спостереження, бесіди, плани
+
Аналіз
+
Результати спост.
+
Спостереження
+
+
Спостереження
+
Щотижнева - Результати контролю.
+
+
+
- Виконання планів роботи.
+
+
- Соціальна робота
+
+
- Виконання загартовуючих процедур.
+
- Робота технологічного обладнання, енергозбереження
+
+
- Виконання рухового режиму.
+
+
- Якість підготовки і проведення методичної роботи.
+
+
- Результативність роботи з батьками.
+
- Якість підготовки і проведення дитячих розваг.
+
+
- Виконавська дисципліна Завідувач
+
+
+
Завідувач
+
+
Психолог
+
+
Медсестра
+
+
Завгосп
+
+
+
Ст. м/с
+
+
Завідувач, вихователі
+
+
Вихователі
+
+
Музкерівник
+
+
+
Завідувач Документація, спостереження, бесіди
+
Документація, плани, бесіди
+
Документація, бесіди
+
Спостереження, документація
+
Спостереження, журнали обліку
+
Спостереження, документація, хронометраж
+
Бесіди, спостереження, документація
+
Бесіди
+
+
Спостереження, документація, бесіди
+
Аналіз виконання
+
документів
+
Щомісячна - Виконання місячних планів роботи.
+
+
- Ведення документації закладу; якість планування навчально-виховної роботи.
+
+
- Виконання норм харчування.
+
+
- Результати контролю санітарного стану приміщень.
+
+
- Результати використання енергоносіїв.
+
+
- Виконання нормативних докуме6нтів, наказів, розпоряджень
+
+
+
- Організація життєдіяльності дітей
+
+
- Рівень захворюваності дітей.
+
+
- Стан фінансово-господарської діяльності.
+
- Результати тематичного, фронтального контролю вивчення стану навчально- виховної роботи. Завідувач, ст.. м/с, завгосп
+
+
Завідувач
+
+
+
+
завгосп, ст.м/с,
+
+
Старша медсестра
+
+
Завгосп
+
+
+
Завідувач, старша медсестра, завгосп
+
+
+
Завідувач, Вихователі
+
+
Старша медсестра
+
Завгосп
+
+
Завідувач, План спостереження, бесіди
+
Документація, плани
+
+
+
Журнал  з харчування
+
Спостереження
+
+
+
Спостереження, порівняний конт-роль.
+
Дані внутрішнього контролю, спостереження, бесіди
+
Бесіди, спост., контроль
+
+
Документація
+
+
Документація
+
+
Документація, спостереження, продукти дитячої діяльності
+
Щоквартально - Виконання плану роботи
+
+
+
- Підвищення кваліфікації педагогів
+
- Стан роботи методичного кабінету.
+
+
- Результативність навчально-виховної роботи.
+
+
- Результати медичних заходів.
+
+
+
- Здійснення наступності у роботі ДНЗ і школи.
+
+
- Виконання рішень педради.
+
+
+
- Результати фізичної підготовленості дітей, антропометрія
+
- Результативність бесід з батьками, проведення батьківських зборів Завідувач,  ст. м/с, завгосп
+
+
Завідувач,
+
вихователі
+
Завідувач, вихо-вателі
+
+
Педагогічний колектив
+
+
Старша медсестра
+
+
Завідувач, вихователі старшої групи
+
Завідувач
+
+
+
Інструктор з фізкультури, старша медсестра
+
Завідувач, вихователі Плани, звіти, результати контролю
+
Співбесіди
+
+
Документація, анкетування, бесіди
+
Діагностичні картки, контроль, спостереження.
+
Документація, бесіди
+
+
Документація, плани
+
+
Протоколи, накази, бесіди, контроль
+
Хронометраж, документація
+
+
Анкетування, спостереження, бесіди
+
+
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
+
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
- Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)
+
Інформаційно-освітнє середовище ЗВО – це системно організована сукупність сучасних електронних освітніх і інших інформаційних ресурсів, орієнтованих на задоволення потреб учасників освітнього процесу і його науково- і навчальнометодичний супровід, а також комплекс апаратних і програмних засобів зберігання, опрацювання та передання навчальних матеріалів, що забезпечують оперативний доступ до них і телекомунікаційну взаємодію студентів та викладачів для досягнення цілей навчання.
+
Інформаційно-освітнє середовище ЗВО можна представити наступним чином (Рис. 1):
+
 
+
+
<gallery>
+
Файл:Example.jpg|Опис1
+
 
+
</gallery>
+
+
. Інформаційно-освітнє середовище ЗВО
+
При створенні такого середовища враховані наступні вимоги:
+
- технічні: комп’ютерна техніка, наявність мережі, Wi-Fi технології;
+
- програмні: питання безпеки, інтегрованість, взаємодія;
+
- академічні: методичне наповнення, відповідність навчальним програмам;
+
- соціальні: етичний, культурологічний, нормативно-правовий аспекти;
+
- людські ресурси: ІКТ-грамотність, психологічна готовність, наявність фахівців.
+
Враховуючи дані вимоги, в інформаційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу виділяють такі складові: фізична, психологічна та інтелектуальна. До фізичної складової відносять матеріальну базу навчального закладу, на основі якої стає можливим створення єдиного інформаційно-освітнього простору. Сюди можна віднести не лише технічні засоби мультимедії, а і відповідно оснащені робочі місця користувачів, локальну мережу, мережу Інтернет, програмне забезпечення навчального процесу. Психологічна та інтелектуальна складові передбачають «людський фактор», тобто готовність та спроможність учасників інформаційно-освітнього простору до співпраці та використання інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі.
+
Функціональна структура інформаційно-освітнього середовища визначається системою цілей і завдань навчального процесу, функцій навчальної діяльності і складається з таких проблемно-орієнтованих блоків:
+
- інформаційне обслуговування викладачів і студентів (забезпечення доступу до електронних каталогів, електронних підручників і глосаріїв за темами, електронних енциклопедій за предметними галузями і напрямами діяльності вітчизняних і світових інформаційних мереж, баз знань і банків даних);
+
- організація навчального діалогу в інформаційно-освітньому середовищі (суб’єктно-об’єктна комунікація, суб’єктно-об’єктна комунікація, суб’єктно-суб’єктне спілкування);
+
- телекомунікаційна взаємодія викладачів і студентів у процесі пізнавальної діяльності;
+
- автоматизоване навчання і контроль;
+
- моделювання явищ, що вивчаються (досліджувані явища), і процесів, які опановуються (демонстраційне й інтерактивне запровадження);
+
- адміністрування реального навчального процесу.
+

Версія за 09:56, 17 жовтня 2019

Козінцівській дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 "Івасик-Телесик" Контактна інформація: 07855, Київська обл., Бородянський район, село Козинці, ВУЛИЦЯ НОВА,9