Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2019

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 13:45, 19 квітня 2019; A.tiutiunnyk (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Допомога Вагові коефіцієнти 2019 ВК 2018 ВК 2017 ВК 2016 Cайт портфоліо Інституційний репозиторій Google Академія
Перелік показників та вагових коефіцієнтів оцінювання результатів діяльності НПП, НП у Конкурсі «Лідер року - 2019»

Показник

Ваговий коефіцієнт

Джерело даних

Відповідальні за розміщені дані

Обов'язкові умови

Надання інформації співробітником

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Не можуть бути лідером року, якщо відсутні публікації у Scopus, WoS та не беруть участь у міжнародних проектах за поточний рік

Завершені наукові дослідження

Реалізація наукового дослідження (етапу наукового дослідження), результати якого затверджені Вченою радою Університету

25-100

База реєстрів:
«Завершені наукові проекти»

Кузьменко О.М.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

 1. За умови реєстрації в НМЦ ДНПП факту реалізації дослідження
 2. За умови схвалення результатів дослідження Вченою радою Університету
 3. За умови оприлюднення результатів дослідження на сайті Університету
Бал виставляється відповідальною особою

Надіслати до НМЦ ДНПП листом коротку інформацію про відповідне наукове дослідження та підтверджуючі документи (звіт про реалізацію дослідження (теми), номер протоколу Вченої ради Університету, посилання на сайт структурного підрозділу).

Надіслати заступнику директора/декана з наукової роботи листом звіт про завершення дослідження чи етапу наукового дослідження тощо)

Участь у науково-дослідних проектах та програмах

Реалізація науково-дослідних проектів та програм:

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Бал виставляється відповідальною особою

Обов'язкова умова реалізації міжнародного науково-дослідного проекту – наказ Університету із затвердженим складом робочої групи та планом реалізації проекту

Подання здійснює координатор проекту в Університеті

 • рамкових міжнародних науково-дослідних проектів (програми Erasmus+, Горизонт 2020, Вишеградський фонд, Eurasia):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)


100

20-70

База реєстрів:
«Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти»

 • міжнародних колективних науково-дослідних проектів (крім програм Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia)
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)


70

10-40

База реєстрів:
«Міжнародні науково-дослідні проекти»

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності
(Форми академічної мобільності: участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації)

20

База реєстрів:
«Участь у міжнародних програмах академічної мобільності»

Реалізація державних науково-дослідних проектів (накази чи угоди з МОНУ, НАНУ, НАПНУ або інших державних установ)

25

База реєстрів:
«Участь у державних науково-дослідних проектах»

Кузьменко О.М.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

За умови реєстрації в НМЦ ДНПП

Надати листом НМЦ ДНПП коротку інформацію та підтверджуючі документи

Підготовка заявок на отримання грантів:

База реєстрів:
«Заявки на отримання грантів»

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Подання здійснює координатор проекту в Університеті

 • на рамковий міжнародний грант (програми Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи(за поданням координатора)

20

15

 • на колективний грант (окрім програм Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)
15

10

 • на індивідуальний грант

10

Індивідуально надати інформацію листом заступнику директора/декана з наукової роботи та до НДЛ ІВО

Монографії

одноосібні, видані за кордоном (окрім країн СНД)

100

Інституційний репозиторій:
монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні)

НПП, НП,
Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бали нараховуються кожному співавтору в повному обсязі

Враховуються публікації за 2018 рік, які не ввійшли в рейтинг, і розміщені до 1 квітня 2019 в ІР

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

одноосібні, видані в Україні

50

монографії одноосібні

колективні, видані за кордоном (окрім країн СНД):

 • двоосібні / три і більше авторів

50/25

монографії колективні;
монографії, видані в іноземному видавництві (колективні);
монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями

колективні, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій “А”, “В”, “С” за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Science of the Environment (SENSE) на час виходу публікації:

 • двоосібні/ три і більше авторів

75/50

 • колективні, видані в Україні: двоосібні / три і більше авторів

20/10

Статті

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

75

Інституційний репозиторій:
статті в НМБ Scopus;статті в НМБ WoS

НПП, НП,
Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бали нараховуються кожному співавтору за кожну статтю

Статті в Scopus/WoS – враховуються лише ті, що проіндексовані базами (а не розміщені у виданнях, які індексуються базами) та ті, що індексувалися після оголошення рейтингу 2018.

Статті в НМБ РИНЦ – не нараховуються бали

Враховуються публікації за 2018 рік, які не ввійшли в рейтинг, і розміщені до 1 квітня 2019 в ІР

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus, ERIH+ тощо)

20

статті в НМБ: ErihPlus, Index Copernicus;
статті в журналах: Наукові (входять до НМБ і мають ISSN, DOI та індекс цитування журналу)

Статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого Переліку МОН України (категорії Б, В)

20

статті в журналах: Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН України)

Індекс цитування відкритих публікацій:

h-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Профіль Google Академії

НПП, НП

Фіксуються індекси на кінець календарного року, за стовпчиком з 2013 р., а не за весь період.

В системі щотижня здійснюється автоматичне оновлення індексів за умови зазначення НПП коректного посилання на власний профіль.

У разі невірного посилання, закритого (приватного) профілю, не правильних даних у портфоліо буде виставлено 0 балів

Індивідуально відслідковувати у Google Scholar правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

i10-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Індекс цитування у НМБ Scopus, Web of Science

h-індекс Scopus
+
h-індекс Web of Science

х 10

База реєстрів

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Фіксуються індекси лише для публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

Індивідуально відслідковувати у базі Scopus правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

Індекс цитування в Research Gate

h-індекс
(без самоцитування)

5 балів за створення профілю в Research Gate
+
значення індексу (без самоцитування)

База реєстрів

Заступники з наукової роботи / відповідальні за наукову роботу / завідувачі загально-університетських НДЛ:
Андрєєв В.М.
Бондаренко Л.А.
Доценко О.Л.
Івашньова С.В.
Іващенко В.Л.
Карлінська Я.В.
Лях Т.Л.
Паламар С.П.
Слюсаренко І.Ю.
Спесивих О.О.
Штепа О.В.
Буйницька О.П.
Виговська О.С.
Проценко О.Б.

Фіксуються індекси лише для публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

У разі неправильних даних у портфоліо буде виставлено 0 балів

Індивідуально відслідковувати у Research Gate правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

Науково-дослідні експедиції

Участь у науково-дослідних експедиціях (за наявності підтверджуючого звіту про участь)

20

Інституційний репозиторій:
Звіти про науково-дослідні експедиції

НПП, НП
Опришко Т.С.,
Бібліотека

За умови розміщення звіту в інституційному репозиторію

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність звіту у відкритому доступі

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Захист дисертації

докторської

50

База реєстрів:
«Захист співробітником Університету докторської дисертації»

Сало Г.В.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

Надати листом заступнику директора/декана з наукової роботи та Сало Г.В. інформацію й підтверджуючі документи про захист дисертації

кандидатської

30

База реєстрів:
«Захист співробітником Університету кандидатської дисертації»

Підвищення кваліфікації

за кожний сертифікат 2019 р. (але загалом не більше 25 балів, з урахуванням різних рівнів з одного напряму підвищення кваліфікації)

5

База реєстрів:
«Підвищення кваліфікації»

Капралова І.М.,
ННЦ розвитку персоналу та лідерства;

Карпенко А.С.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм (лише фаховий модуль)

За умови відповідності вимогам Університету та Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету

Надати листом заступнику директора/декана з наукової роботи та Капраловій І.М. і Карпенко А.С. (лише фаховий модуль) скан-копії сертифікатів, свідоцтв тощо

Реєстрація авторського права

Патент

50

База реєстрів:
«Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти»

Патук Т.М.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

За кожен патент

Надіслати листом заступнику директора/декана з наукової роботи та Патук Т.М. скан-копії свідоцтва про реєстрацію авторського права, патента

Свідоцтво

10

За кожне свідоцтво (свідоцтво про авторське право на статтю – не враховується)

Перемога в спортивних змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера

Міжнародного рівня

50

База реєстрів:
«Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань»

Заступники з соціально-гуманітарної роботи:
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Саган Г.В.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Головач І.І.
Музиченко І.В.
Саврасова-В'юн Т.О.
Полковенко Т.В.
Савченко Ю.Ю.

За умови наявності підтверджуючого документу.
Бал виставляє відповідальна особа за реєстр

Надіслати листом заступнику директора з соціально-гуманітарних питань коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

У чемпіонатах України

25

На першості м. Києва

10

Презентація власних творів мистецтва на виставках (лише для ІМ)

Міжнародні виставки

50

База реєстрів:
«Презентація власних творів мистецтва на виставках»

Мельниченко Т.О.,
Помічник директора з ІКТ

За умови посилання про проект, розміщеного на сайті.
Загальний бал ділиться на кількість учасників.
Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою, лише для ІМ

Надіслати листом Мельниченко Т.О. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

Виставки в Україні (під егідою творчих спілок)

25

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проектів (як режисер-постановник)лише для ІМ

За кордоном

50

База реєстрів:
«Підготовка музичних, театральних, хореографічних проектів(як режисер-постановник)»

Кондратенко Г.Г.,
заступник директора ІМ з соціально-гуманітарної роботи

За умови посилання про проект розміщеного на сайті інституту.
Загальний бал ділиться на кількість учасників.
Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою згідно класифікації від постановки номера до постановки хореографічної вистави, лише для ІМ

Надіслати листом Кондратенко Г.Г. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

В Україні

25

Реалізація творчих проектів

Реалізований масштабний проект (дизайнерський проект, медіа продукт, рекламний (ІЖ)), зроблений за офіційним замовленням Університету або творчо зініційований співробітником та узгоджений адміністрацією в установленому порядку.
До медіа-продуктів відносяться: мультимедійний проект соціального або профорієнтаційного спрямування; фільм (або серія) художній або документальний; теле або радіопрограма.

10-50

База реєстрів:
«Підготовка дизайнерських проектів»

Даценко Т.О.,
НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Бал виставляється за визначеними індикаторами відповідальною особою згідно рішення ректорату.
1 автор – максимум. 50 балів;
2 автори – максимум 25 балів

Проект має бути реалізований на момент його внесення до реєстру

Надіслати листом Даценко Т.О. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

Музичні форми

Створення великих музичних форм (опери, симфонії, циклу творів)

50

Інституційний репозиторій:
Великі музичні форми;
Малі музичні форми;
Опрацьовані музичні твори

Опришко Т.С.,
Бібліотека

За умови публікації.
Загальний бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Створення малих музичних форм (пісні – клавір і вокальної партії, аранжувань)

25

Перекладання, обробка музичних творів та інструментування

10

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Якщо рейтинг викладача серед студентів «0» – не може бути лідером року

Якщо не виконано індивідуальний план викладача – не може бути лідером року

Підручники, навчальні посібники, хрестоматії

Рекомендовані Вченою радою Університету

30

Інституційний репозиторій:
Підручники:

Вища освіта – рекомендовані Вченою Радою Університету;

Навчальні посібники: рекомендовані Вченою Радою Університету

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Рекомендовані МОН

20

Підручники:

Середня освіта – рекомендовані МОН;

Дошкільна освіта – рекомендовані МОН;

Навчальні посібники: рекомендовані МОН

При зазначені місця роботи – Університет Грінченка.
Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.
Бал ділиться на кількість співавторів.
У разі співавторства не з співробітниками Університету – вказувати їх ПІБ, а не розміщувати як одноосібний (при виявленні таких бали анулюються)

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Енциклопедії тощо

Частини словників, енциклопедій, довідники

5

Інституційний репозиторій:
Словники, енциклопедії, довідники

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Відеокурс

Відеокурс навчальної дисципліни

50

База реєстрів:
«Відеокурс навчальної дисципліни»

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

За умови рекомендації Вченої ради Університету та якщо весь курс подано за допомогою відеолекцій у відповідності до критеріїв

Надіслати листом Леонтьєвій О.В. посилання на розроблений відеокурс

Використання ЕНК студентами

Використовується викладачем, що читає дисципліну:

при умові коли активність викладача більше або рівно 3 (більше 100 дій в системі) та використання студентами (середня активність студентів більше або рівно 3)

Середня активність студента це відношення: кількість дій студента/кількість студентів/кількість активностей (дій, які оцінюються – виконання завдань, відповіді на запитання лекції, проходження тестів, семінарів, створення глосарію).

Загальна кількість дій викладача враховує кількість дій за перегляд, додавання, оновлення, видалення ресурсів ЕНК, а також оцінювання робіт студентів

25

База реєстрів:
«Використання ЕНК»

Тютюнник А.В.,
НДЛ інформатизації освіти

Враховується:

 • авторство – 10 балів для сертифікованих ЕНК у 2019р для кожного співавтора
 • активність студентів на ЕНК – максимум 5 балів (враховувати при активності студентів більше або рівно 3);
 • активність викладача на ЕНК – максимум 5 балів (враховувати при активності викладача більше або рівно 3);
 • оцінка студентів ЕНК – 5 балів при умові використання викладачем (активність викладача більше або рівно 3) та студентами (активність студентів більше або рівно 3)

Заповнити на офіційному порталі у розділі заявки «Заявка для організації оцінювання студентами ЕНК» - https://forms.gle/B7y1xSGGevPHdACu6

Оцінка студентів ЕНК враховується за умови отримання запиту* від викладача для проведення оцінювання ЕНК студентами - https://forms.gle/Cba1oYHZHDqrYA9aA

Рейтинг викладача

серед студентів

40-50

База реєстрів:
«Рейтинг викладачів серед студентів»

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

Враховується якщо оцінка 4 чи 5.

Якщо бал менше «4» – виставляється 0 балів

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою

За 1 курс

100

База реєстрів

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

В обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік, за рішенням Вченої ради та ректорату.
Створюється робоча група для прийняття рішення

Підготовка переможця

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

20

База реєстрів:
«Підготовка переможців ІІ етапу ВСО»

Дідук М.О.,
НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

20

База реєстрів:
«Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт»

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

5

За умови рекомендації до участі у II турі конкурсу

Міжнародного наукового конкурсу, турніру тощо

15

База реєстрів:
«Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо»

За умови офіційного відрядження через НМЦ досліджень, наукових проектів та програм, на підставі наказу ректора

Всеукраїнського наукового конкурсу, турніру тощо

10

Підготовка переможця

Міжнародного професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю

15

База реєстрів

Перепельченко О.В.,
НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів

Конкурси не відносяться до спортивних та мистецьких.

За умови офіційного відрядження через НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів, на підставі наказу ректора

Всеукраїнського професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю

10