Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2018

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Допомога Вагові коефіцієнти 2019 ВК 2018 ВК 2017 ВК 2016 Cайт портфоліо Інституційний репозиторій Google Академія
Перелік показників та вагових коефіцієнтів оцінювання результатів діяльності НПП, НП, ПП у конкурсі «Лідер року - 2018»
Показник
Ваговий коефіцієнт
Джерело даних
Відповідальні за розміщені дані
Примітка
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Не може бути лідером року якщо відсутні публікації у Scopus, WoS

Завершені наукові дослідження

Реалізація наукового дослідження (етапу наукового дослідження), результати якого затверджені Вченою радою Університету

25-100
База реєстрів:
Завершені наукові дослідження
Кузьменко О.М.
 • За умови реєстрації в НМЦ ДНПП факту реалізації дослідження
 • За умови схвалення результатів дослідження Вченою радою Університету
 • За умови оприлюднення результатів дослідження на сайті Університету

Бал виставляється відповідальною особою

Участь у науково-дослідних проектах та програмах

Реалізація науково-дослідних проектів та програм:

Виговська О.С.

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Бал виставляється відповідальною особою

 • рамкових міжнародних науково-дослідних проектів (програми Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи

(за поданням координатора)

100
20-70
База реєстрів:
Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти
 • міжнародних колективних науково-дослідних проектів (крім програм Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)

Обов'язкова умова реалізації міжнародного науково-дослідного проекту – наказ університету із затвердженим складом робочої групи та планом реалізації проекту

70
10-40
База реєстрів:
Міжнародні науково-дослідні проекти

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

( Форми академічної мобільності: участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації )

20
База реєстрів:
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Реалізація державних науково-дослідних проектах (накази чи угоди з МОНУ, НАНУ, НАПНУ або інших державних установ)

25
База реєстрів:
Участь у державних науково-дослідних проектах
Кузьменко О.М.

за умови реєстрації в НМЦ ДНПП

Підготовка заявок на отримання грантів:

База реєстрів:
Заявки на отримання грантів
Виговська О.С.

кожному співавтору за умови реєстрації в НДЛ ІВО

 • на рамковий міжнародний грант (програми Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)
20
15
 • на колективний грант (окрім програм Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд)
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)
15
10
 • на індивідуальний грант
10

Монографії

одноосібні, видані за кордоном (окрім країн СНД);

100
Інституційний репозиторій:
монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні)
НПП, НП, Опришко Т.С.

Бали нараховуються кожному співавтору в повному обсязі

одноосібні, видані в Україні;

50
монографії одноосібні;

колективні, видані за кордоном (окрім країн СНД):

 • двоосібні / три і більше авторів;
25 / 50
монографії колективні;
монографії видані в іноземному видавництві (колективні);
монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями
 • колективні, видані в Україні: двоосібні / три і більше авторів
10 / 20

Статті

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

50
Інституційний репозиторій:
статті в НМБ Scopus; статті в НМБ WoS
НПП, НП, Опришко Т.С.

Бали нараховуються кожному співавтору за кожну статтю

Статті в Scopus, WoS – враховуються лише ті що проіндексовані базами (а не розміщені у виданнях, які індексуються базами) та ті, що індексувалися після оголошення рейтингу 2017.

Статті в НМБ РИНЦ – не нараховуються бали

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus тощо)

10
Статті в НМБ:
Erih Plus, Index Copernicus;
Статті в журналах:
Наукові (входять до НМБ і мають ISSN, DOI та індекс цитування журналу)

Статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого Переліку МОН України

10
Статті в журналах:
Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)

Індекс цитування відкритих публікації

h-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу
Профіль Google Академії
НПП, НП

Фіксуються індекси на кінець календарного року, за стовпчиком 2013 р., а не за весь період.

В системі щотижня здійснюється автоматичне оновлення індексів за умови зазначення НПП коректного посилання на власний профіль.

У разі невірного посилання або закритого (приватного) профілю буде виставлено 0 балів

i10-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Науково-дослідні експедиції

Участь у науково-дослідних експедиціях (при наявності підтверджуючого звіту про участь)

20
Інституційний репозиторій:
Звіти про науково-дослідні експедиції
НПП, НП Опришко Т.С.

За умови розміщення звіту в інституційному репозиторію


ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Захист дисертації

докторської

50
База реєстрів:
Захист співробітником Університету докторської дисертації
Сало Г.В.

кандидатської

30
Захист співробітником Університету кандидатської дисертації

Підвищення кваліфікації

за кожний сертифікат 2018 р. (але загалом не більше 25 балів, з урахуванням різних рівнів з одного напряму підвищення)

5
База реєстрів:
Підвищення кваліфікації
Карпенко А.С.

за умови відповідності вимогам Університету

Реєстрація авторського права

Патент

50
База реєстрів:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права, патенти
Патук Т.М.

за кожен патент

Свідоцтво

10

за кожне свідоцтво (свідоцтво про авторське право на статтю – не враховується)

Перемога в спортивних змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера

Міжнародного рівня

50
База реєстрів:
Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Мохнатюк І.О.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Омері І.Д.
Музиченко І.В.
Саврасова-В’юн Т.О.
Полковенко Т.В.
Савченко Ю.Ю.

За умови підтверджуючого документу.

Бал виставляє відповідальна особа в реєстрі

в чемпіонатах України

25

на першості м. Києва

10

Презентація власних творів мистецтва на виставках

Міжнародні виставки

50
База реєстрів:
Презентація власних творів мистецтва на виставках
Мельниченко Т.О.

За умови посилання про проект розміщеного на сайті.

Загальний бал ділиться на кількість учасників.

Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою

Виставки в Україні (під егідою творчих спілок)

25

Підготовку музичних, театральних, хореографіч-них проектів (як режисер-постановник)

за кордоном

50
База реєстрів:
Підготовка хореографічних проектів
Кондратенко Г.Г.

За умови посилання про проект розміщеного на сайті інституту.

Загальний бал ділиться на кількість учасників.

Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою згідно класифікації від постановки номера до постановки хореографічної вистави

в Україні

25

Реалізація творчих проектів

Реалізований масштабний проект (дизайнерський проект, медіа продукт), зроблений за офіційним замовленням Університету

10-50
База реєстрів:
Підготовка творчих проектів
Даценко Т.О.

Бал виставляється за визначеними індикаторами відповідальною особою згідно рішення ректорату

Музичні форми

Створення великих музичних форм (опери, симфонії, циклу творів)

50
Інституційний репозиторій:
Великі музичні форми
Малі музичні форми
Опрацьовані музичні твори
Опришко Т.С.

За умови публікації.

Загальний бал ділиться на кількість учасників

Створення малих музичних форм (пісні – клавір і вокальної партії, аранжувань)

25

Перекладання, обробка музичних творів та інструментування

10
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Якщо рейтинг викладача серед студентів «0» – не може бути лідером року

Підручники, навчальні посібники, хрестоматії

рекомендовані Вченою радою Університету

30
Інституційний репозиторій:
Підручники:
Вища освіта – рекомендовані Вченою Радою Університету;

Навчальні посібники:
 • рекомендовані Вченою Радою Університету;
Опришко Т.С.

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів

рекомендовані МОН

20
Підручники:
Середня освіта – рекомендовані МОН;
Дошкільна освіта – рекомендовані МОН;

Навчальні посібники:
рекомендовані МОН

При зазначені місця роботи – Університет Грінченка.

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів.

У разі співавторства не з співробітниками Університету – вказувати їх ПІБ, а не розміщувати як одноосібний (при виявленні таких бали анулюються)

Енциклопедії тощо

Частини словників, енциклопедій, довідники

5
Інституційний репозиторій:
Словники, енциклопедії, довідники
Опришко Т.С.

Бал ділиться на кількість співавторів

Відеокурс

Відеокурс навчальної дисципліни

50
Реєстр:
Навчальні посібники: відеолекції
Леонтьєва О.В.

за умови рекомендації Вченої ради Університету якщо весь курс подано за допомогою відеолекцій у відповідності до критеріїв.

Використання ЕНК студентами

Використовується викладачем-автором ЕНК

50
База реєстрів:
Використання ЕНК
Тютюнник А.В.

Враховується:

 • авторство – 25 балів;
 • активність студентів на ЕНК – максимум 15 балів;
 • оцінка студентів ЕНК – 10 балів (за умови отримання запиту від викладача для проведення оцінювання ЕНК студентами)

Середня активність студента визначається як відношення: кількість дій студента/кількість студентів/кількість активностей (дій, які оцінюються – виконання завдань, відповіді на запитання лекції, проходження тестів, семінарів, обговорень на форумах та створення глосарію)

Використовується викладачем, що читає дисципліну

25

Рейтинг викладача

серед студентів

40-50
База реєстрів:
Рейтинг викладачів серед студентів
Леонтьєва О.В.

Враховується якщо оцінка 4 чи 5. Якщо бал менше «4» – виставляється 0 балів

Підготовка переможця

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

20
База реєстрів:
Підготовка переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Папушняк Ю.В.

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

20
База реєстрів:
Підготовка переможців І-ІІ турів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

5

За умови рекомендації до участі у II турі конкурсу

Міжнародного рівня наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

15
База реєстрів:
Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

Всеукраїнського рівня наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

10