Відмінності між версіями «Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2018»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: fv)
 
Рядок 1: Рядок 1:
fv
+
{{Шаблон:Портфоліо викладача/Меню}}
 +
<center>'''Перелік показників та вагових коефіцієнтів оцінювання результатів діяльності НПП, НП, ПП у конкурсі «Лідер року - 2018»'''</center>
 +
 
 +
{| {{prettytable}}
 +
| width="340" colspan="2" | <center><b>Показник</b></center>
 +
| width="104" | <center><b>Ваговий коефіцієнт</b></center>
 +
| width="189" | <center><b>Джерело даних</b></center>
 +
| width="142" | <center><b>Відповідальні за розміщені дані</b></center>
 +
| width="180" | <center><b>Примітка</b></center>
 +
|-
 +
| width="775" colspan="5" | <center><b>НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ </b></center>
 +
| width="180" | <center>
 +
Не може бути лідером року якщо відсутні публікації у Scopus, WoS </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" |
 +
<b>Завершені наукові дослідження</b>
 +
| width="217" |
 +
 +
Реалізація наукового дослідження (етапу наукового дослідження), результати якого затверджені Вченою радою Університету
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
25-100 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center> <b>База реєстрів:  </b></center>
 +
<center>Завершені наукові дослідження </center>
 +
 
 +
| width="142" |
 +
 +
<center>Кузьменко О.М. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
* За умови реєстрації в НМЦ ДНПП факту реалізації дослідження
 +
* За умови схвалення результатів дослідження Вченою радою Університету 
 +
* За умови оприлюднення результатів дослідження на сайті Університету
 +
 +
Бал виставляється відповідальною особою
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="10" |
 +
<strong>Участь у науково-дослідних проектах та програмах</strong>
 +
| width="217" |
 +
 +
Реалізація науково-дослідних проектів та програм:
 +
 
 +
| width="104" |
 +
| width="189" |
 +
| width="142" rowspan="5" |
 +
 +
<center>Виговська О.С. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="5" |
 +
 +
За умови реєстрації в НДЛ ІВО
 +
 +
Бал виставляється відповідальною особою
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
*рамкових міжнародних науково-дослідних проектів (програми Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд):
 +
** координатору проекту
 +
** члену робочої групи
 +
 +
(за поданням координатора)
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
100 </center>
 +
<center> 
 +
20-70 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" rowspan="2" |
 +
 +
* міжнародних колективних науково-дослідних проектів (крім програм Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд):
 +
** координатору проекту
 +
** члену робочої групи (за поданням координатора)
 +
 
 +
<em>
 +
Обов'язкова умова реалізації міжнародного науково-дослідного проекту – наказ університету із затвердженим складом робочої групи та планом реалізації проекту
 +
</em>
 +
| width="104" rowspan="2" | <center>
 +
70 </center>
 +
<center>
 +
10-40 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Міжнародні науково-дослідні проекти </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="189" |
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності
 +
 
 +
<em>(</em><em> Форми академічної мобільності: участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації </em><em>)</em><em></em>
 +
| width="104" | <center>
 +
20 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Участь у міжнародних програмах академічної мобільності </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Реалізація державних науково-дослідних проектах (накази чи угоди з МОНУ, НАНУ, НАПНУ або інших державних установ)
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
25 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Участь у державних науково-дослідних проектах </center>
 +
 
 +
| width="142" |
 +
 +
<center>Кузьменко О.М. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
за умови реєстрації в НМЦ ДНПП
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Підготовка <strong>заявок</strong> на отримання <strong>грантів</strong>:
 +
 
 +
| width="104" |
 +
| width="189" rowspan="4" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Заявки на отримання грантів </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="4" |
 +
 +
<center>Виговська О.С. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="4" |
 +
 +
кожному співавтору за умови реєстрації в НДЛ ІВО
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
* на рамковий міжнародний грант (програми Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд):
 +
** координатору проекту
 +
** члену робочої групи (за поданням координатора)
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
20 </center>
 +
<center>
 +
15 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
* на колективний грант (окрім програм Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд)
 +
** координатору проекту
 +
** члену робочої групи (за поданням координатора)
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
15 </center>
 +
<center>
 +
10 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
* на індивідуальний грант
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
10 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="4" |
 +
<strong>Монографії</strong>
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
одноосібні, видані за кордоном (окрім країн СНД);
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
100 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>Інституційний репозиторій: </b></center>
 +
<center>монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні) </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="4" |
 +
 +
<center>НПП, НП, Опришко Т.С. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="4" | 
 +
Бали нараховуються кожному співавтору в повному обсязі 
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
одноосібні, видані в Україні;
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center>монографії одноосібні;</center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
колективні, видані за кордоном (окрім країн СНД):
 +
* двоосібні / три і більше авторів;
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
25 / 50 </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="2" |
 +
 +
<center>монографії колективні; </center>
 +
<center>монографії видані в іноземному видавництві (колективні); </center>
 +
<center>монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
* колективні, видані в Україні: двоосібні / три і більше авторів
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
10 / 20 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="3" |
 +
<strong>Статті </strong>
 +
| width="217" |
 +
 +
у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>Інституційний репозиторій:</b></center>
 +
<center>статті в НМБ Scopus; статті в НМБ WoS </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="3" |
 +
 +
<center>НПП, НП, Опришко Т.С. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="3" |
 +
 +
Бали нараховуються кожному співавтору за кожну статтю
 +
 +
Статті в Scopus, WoS – враховуються лише ті що проіндексовані базами (а не розміщені у виданнях, які індексуються базами) та ті, що індексувалися після оголошення рейтингу 2017.
 +
 +
Статті в НМБ РИНЦ – не нараховуються бали
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus тощо)
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
10 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><i>Статті в НМБ:</i></center>
 +
<center>Erih Plus, Index Copernicus; </center>
 +
<center><i>Статті в журналах: </i></center>
 +
<center>Наукові (входять до НМБ і мають ISSN, DOI та індекс цитування журналу) </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Статті у фахових наукових виданнях, включених до
 +
затвердженого Переліку МОН України
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
10 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
<center><i>Статті в журналах: </i></center>
 +
<center>Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН) </center>
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="2" |
 +
<strong>Індекс цитування відкритих публікації</strong>
 +
:
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
h-індекс
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
Відповідає фактичному значенню індексу </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="2" |
 +
 +
<center>Профіль Google Академії </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="2" |
 +
 +
<center>НПП, НП </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="2" |
 +
 +
Фіксуються індекси на кінець календарного року, за стовпчиком 2013 р., а не за весь період.
 +
 +
В системі щотижня здійснюється автоматичне оновлення індексів за умови зазначення НПП коректного посилання на власний профіль.
 +
 
 +
У разі невірного посилання або закритого (приватного) профілю буде виставлено 0 балів
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
i10-індекс
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
Відповідає фактичному значенню індексу </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" |
 +
<strong>Науково-дослідні експедиції</strong>
 +
| width="217" |
 +
 +
Участь у науково-дослідних експедиціях (при наявності підтверджуючого звіту про участь)
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
20 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>Інституційний репозиторій: </b> </center>
 +
<center>Звіти про науково-дослідні експедиції </center>
 +
 
 +
| width="142" |
 +
 +
<center>НПП, НП Опришко Т.С. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
За умови розміщення звіту в інституційному репозиторію
 +
 
 +
|-
 +
| width="775" colspan="5" |
 +
<br><center> <strong>ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК</strong></center><br>
 +
| width="180" |
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="2" |
 +
<strong>Захист дисертації</strong>
 +
| width="217" |
 +
 +
докторської
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Захист співробітником Університету докторської дисертації </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="2" |
 +
 +
<center>Сало Г.В. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="2" |
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
кандидатської
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
30 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center>Захист співробітником Університету кандидатської дисертації</center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" |
 +
<strong>Підвищення кваліфікації</strong>
 +
| width="217" |
 +
 +
за кожний сертифікат 2018 р. (але загалом не більше 25 балів, з урахуванням різних рівнів з одного напряму підвищення)
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
5 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів:</b> </center>
 +
<center>Підвищення кваліфікації </center>
 +
 
 +
| width="142" |
 +
 +
<center>Карпенко А.С. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
за умови відповідності вимогам Університету
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="2" |
 +
<strong>
 +
Реєстрація авторського права
 +
 
 +
</strong>
 +
| width="217" |
 +
 +
Патент
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="2" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів:</b>  </center>
 +
<center>Свідоцтво про реєстрацію авторського права, патенти </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="2" |
 +
 +
<center>Патук Т.М. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
за кожен патент
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Свідоцтво
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
10 </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
за кожне свідоцтво (свідоцтво про авторське право на статтю – не враховується)
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="3" |
 +
<strong>Перемога в спортивних змаганнях</strong> в якості спортсмена (команди) / тренера
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
Міжнародного рівня
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="3" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b> </center>
 +
<center>Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="3" |
 +
 
 +
<center>Баранова Н.В. </center>
 +
<center>Кондратенко Г.Г. </center>
 +
<center>Мохнатюк І.О. </center>
 +
<center>Нос Н.М. </center>
 +
<center>Обушний С.М. </center>
 +
<center>Омері І.Д. </center>
 +
<center>Музиченко І.В. </center>
 +
<center>Саврасова-В’юн Т.О. </center>
 +
<center>Полковенко Т.В. </center>
 +
<center>Савченко Ю.Ю. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="3" |
 +
 +
За умови підтверджуючого документу.
 +
 +
Бал виставляє відповідальна особа в реєстрі
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
в чемпіонатах України
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
25 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
на першості м. Києва
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
10 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="2" |
 +
 +
Презентація власних <strong>творів мистецтва</strong> на виставках
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
Міжнародні виставки
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="2" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Презентація власних творів мистецтва на виставках </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="2" |
 +
 +
<center>Мельниченко Т.О. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="2" |
 +
 +
За умови посилання про проект розміщеного на сайті.
 +
 
 +
Загальний бал ділиться на кількість учасників.
 +
 +
Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Виставки в Україні (під егідою творчих спілок)
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
25 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="2" |
 +
 +
Підготовку <strong> музичних, театральних, хореографіч-них проектів </strong> (як режисер-постановник)<strong></strong>
 +
| width="217" |
 +
 +
за кордоном
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="2" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Підготовка хореографічних проектів</center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="2" |
 +
 +
<center>Кондратенко Г.Г. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="2" |
 +
 +
За умови посилання про проект розміщеного на сайті інституту.
 +
 +
Загальний бал ділиться на кількість учасників.
 +
 +
Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою згідно класифікації від постановки номера до постановки хореографічної вистави
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
в Україні
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
25 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" |
 +
 +
Реалізація <strong>творчих проектів</strong>
 +
| width="217" |
 +
 +
Реалізований масштабний проект (дизайнерський проект, медіа продукт), зроблений за офіційним замовленням Університету
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
10-50 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Підготовка творчих проектів </center>
 +
 
 +
| width="142" |
 +
 +
<center>Даценко Т.О. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
Бал виставляється за визначеними індикаторами відповідальною особою згідно рішення ректорату
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="3" |
 +
<strong>Музичні</strong>
 +
форми
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
Створення великих музичних форм (опери, симфонії, циклу творів)
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="3" |
 +
 +
<center><b>Інституційний репозиторій:  </b></center>
 +
<center>Великі музичні форми </center>
 +
<center>Малі музичні форми</center> 
 +
<center>Опрацьовані музичні твори </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="3" |
 +
 +
<center>Опришко Т.С. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="3" |
 +
 +
За умови публікації.
 +
 +
Загальний бал ділиться на кількість учасників
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Створення малих музичних форм (пісні – клавір і вокальної партії, аранжувань)
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
25 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Перекладання, обробка музичних творів та інструментування
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
10 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="775" colspan="5" | <center> <strong>ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ</strong></center>
 +
| width="180" | <center>
 +
Якщо рейтинг викладача серед студентів «0» – не може бути лідером року<strong></strong></center>
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="2" |
 +
 +
Підручники, навчальні посібники, хрестоматії
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
рекомендовані Вченою радою Університету
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
30 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 
 +
<center><b>Інституційний репозиторій: </b></center>
 +
<center><i>Підручники:</i> </center>
 +
<center>Вища освіта – рекомендовані Вченою Радою Університету; </center>
 +
<br><center><i>Навчальні посібники:</i></center>
 +
*рекомендовані Вченою Радою Університету;
 +
 
 +
| width="142" rowspan="2" |
 +
 +
<center>Опришко Т.С. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.
 +
 +
Бал ділиться на кількість співавторів
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
рекомендовані МОН
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
20 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><i>Підручники: </i></center>
 +
<center>Середня освіта – рекомендовані МОН;</center>
 +
<center>Дошкільна освіта – рекомендовані МОН; </center>
 +
<br><center><i>Навчальні посібники: </i></center>
 +
<center>рекомендовані МОН </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
При зазначені місця роботи – Університет Грінченка.
 +
 
 +
Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не
 +
більше 1-ї хрестоматії.
 +
 
 +
Бал ділиться на кількість співавторів.
 +
 
 +
У разі співавторства не з співробітниками Університету –
 +
вказувати їх ПІБ, а не розміщувати як одноосібний (при
 +
виявленні таких бали анулюються)
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" |
 +
 +
Енциклопедії тощо
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
Частини словників, енциклопедій, довідники
 +
 
 +
| width="104" | <center> 
 +
5 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>Інституційний репозиторій:</b> </center>
 +
<center>Словники, енциклопедії, довідники </center>
 +
 
 +
| width="142" |
 +
 +
<center>Опришко Т.С. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
Бал ділиться на кількість співавторів
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" |
 +
 +
Відеокурс
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
Відеокурс навчальної дисципліни
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>Реєстр:</b> </center>
 +
<center>Навчальні посібники: відеолекції </center>
 +
 
 +
| width="142" |
 +
 +
<center>Леонтьєва О.В. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
за умови рекомендації Вченої ради Університету якщо весь курс подано за допомогою відеолекцій у відповідності до критеріїв.
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="2" |
 +
 +
Використання ЕНК студентами
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
Використовується викладачем-автором ЕНК
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
50 </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="2" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Використання ЕНК </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="2" |
 +
 +
<center>Тютюнник А.В. </center>
 +
 
 +
| width="180" rowspan="2" |
 +
 +
Враховується:
 +
* авторство – 25 балів;
 +
* активність студентів на ЕНК – максимум 15 балів;
 +
* оцінка студентів ЕНК – 10 балів (за умови отримання запиту від викладача для проведення оцінювання ЕНК студентами)
 +
 
 +
Середня активність студента визначається як відношення: кількість дій студента/кількість студентів/кількість активностей (дій, які оцінюються – виконання завдань, відповіді на запитання лекції, проходження тестів,
 +
семінарів, обговорень на форумах та створення глосарію)
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Використовується викладачем, що читає дисципліну
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
25 </center>
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" |
 +
 +
Рейтинг викладача
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
серед студентів
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
40-50 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Рейтинг викладачів серед студентів </center>
 +
 
 +
| width="142" |
 +
 +
<center>Леонтьєва О.В. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
Враховується якщо оцінка 4 чи 5. Якщо бал менше «4» – виставляється 0 балів
 +
 
 +
|-
 +
| width="123" rowspan="5" |
 +
 +
Підготовка переможця
 +
 
 +
| width="217" |
 +
 +
ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
20 </center>
 +
 
 +
| width="189" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів:</b></center>
 +
<center>Підготовка переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади </center>
 +
 
 +
| width="142" rowspan="5" |
 +
 +
<center>Папушняк Ю.В. </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
20 </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="2" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів:  </b></center>
 +
<center>Підготовка переможців І-ІІ турів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
5 </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
 +
За умови рекомендації до участі у II турі конкурсу
 +
 
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Міжнародного рівня наукового конкурсу, турніру, проекту тощо
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
15 </center>
 +
 
 +
| width="189" rowspan="2" |
 +
 +
<center><b>База реєстрів: </b></center>
 +
<center>Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
|-
 +
| width="217" |
 +
 +
Всеукраїнського рівня наукового конкурсу, турніру, проекту тощо
 +
 
 +
| width="104" | <center>
 +
10 </center>
 +
 
 +
| width="180" |
 +
|}

Версія за 15:17, 26 квітня 2018

Головна Оголошення Допомога Вагові коефіцієнти 2019 ВК 2018 ВК 2017 ВК 2016 Cайт портфоліо Інституційний репозиторій Google Академія
Перелік показників та вагових коефіцієнтів оцінювання результатів діяльності НПП, НП, ПП у конкурсі «Лідер року - 2018»
Показник
Ваговий коефіцієнт
Джерело даних
Відповідальні за розміщені дані
Примітка
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Не може бути лідером року якщо відсутні публікації у Scopus, WoS

Завершені наукові дослідження

Реалізація наукового дослідження (етапу наукового дослідження), результати якого затверджені Вченою радою Університету

25-100
База реєстрів:
Завершені наукові дослідження
Кузьменко О.М.
 • За умови реєстрації в НМЦ ДНПП факту реалізації дослідження
 • За умови схвалення результатів дослідження Вченою радою Університету
 • За умови оприлюднення результатів дослідження на сайті Університету

Бал виставляється відповідальною особою

Участь у науково-дослідних проектах та програмах

Реалізація науково-дослідних проектів та програм:

Виговська О.С.

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Бал виставляється відповідальною особою

 • рамкових міжнародних науково-дослідних проектів (програми Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи

(за поданням координатора)

100
20-70
База реєстрів:
Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти
 • міжнародних колективних науково-дослідних проектів (крім програм Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)

Обов'язкова умова реалізації міжнародного науково-дослідного проекту – наказ університету із затвердженим складом робочої групи та планом реалізації проекту

70
10-40
База реєстрів:
Міжнародні науково-дослідні проекти

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

( Форми академічної мобільності: участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації )

20
База реєстрів:
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Реалізація державних науково-дослідних проектах (накази чи угоди з МОНУ, НАНУ, НАПНУ або інших державних установ)

25
База реєстрів:
Участь у державних науково-дослідних проектах
Кузьменко О.М.

за умови реєстрації в НМЦ ДНПП

Підготовка заявок на отримання грантів:

База реєстрів:
Заявки на отримання грантів
Виговська О.С.

кожному співавтору за умови реєстрації в НДЛ ІВО

 • на рамковий міжнародний грант (програми Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд):
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)
20
15
 • на колективний грант (окрім програм Еразмус+, Горизонт2020, Вишеградський фонд)
  • координатору проекту
  • члену робочої групи (за поданням координатора)
15
10
 • на індивідуальний грант
10

Монографії

одноосібні, видані за кордоном (окрім країн СНД);

100
Інституційний репозиторій:
монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні)
НПП, НП, Опришко Т.С.

Бали нараховуються кожному співавтору в повному обсязі

одноосібні, видані в Україні;

50
монографії одноосібні;

колективні, видані за кордоном (окрім країн СНД):

 • двоосібні / три і більше авторів;
25 / 50
монографії колективні;
монографії видані в іноземному видавництві (колективні);
монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями
 • колективні, видані в Україні: двоосібні / три і більше авторів
10 / 20

Статті

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

50
Інституційний репозиторій:
статті в НМБ Scopus; статті в НМБ WoS
НПП, НП, Опришко Т.С.

Бали нараховуються кожному співавтору за кожну статтю

Статті в Scopus, WoS – враховуються лише ті що проіндексовані базами (а не розміщені у виданнях, які індексуються базами) та ті, що індексувалися після оголошення рейтингу 2017.

Статті в НМБ РИНЦ – не нараховуються бали

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus тощо)

10
Статті в НМБ:
Erih Plus, Index Copernicus;
Статті в журналах:
Наукові (входять до НМБ і мають ISSN, DOI та індекс цитування журналу)

Статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого Переліку МОН України

10
Статті в журналах:
Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)

Індекс цитування відкритих публікації

h-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу
Профіль Google Академії
НПП, НП

Фіксуються індекси на кінець календарного року, за стовпчиком 2013 р., а не за весь період.

В системі щотижня здійснюється автоматичне оновлення індексів за умови зазначення НПП коректного посилання на власний профіль.

У разі невірного посилання або закритого (приватного) профілю буде виставлено 0 балів

i10-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Науково-дослідні експедиції

Участь у науково-дослідних експедиціях (при наявності підтверджуючого звіту про участь)

20
Інституційний репозиторій:
Звіти про науково-дослідні експедиції
НПП, НП Опришко Т.С.

За умови розміщення звіту в інституційному репозиторію


ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Захист дисертації

докторської

50
База реєстрів:
Захист співробітником Університету докторської дисертації
Сало Г.В.

кандидатської

30
Захист співробітником Університету кандидатської дисертації

Підвищення кваліфікації

за кожний сертифікат 2018 р. (але загалом не більше 25 балів, з урахуванням різних рівнів з одного напряму підвищення)

5
База реєстрів:
Підвищення кваліфікації
Карпенко А.С.

за умови відповідності вимогам Університету

Реєстрація авторського права

Патент

50
База реєстрів:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права, патенти
Патук Т.М.

за кожен патент

Свідоцтво

10

за кожне свідоцтво (свідоцтво про авторське право на статтю – не враховується)

Перемога в спортивних змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера

Міжнародного рівня

50
База реєстрів:
Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Мохнатюк І.О.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Омері І.Д.
Музиченко І.В.
Саврасова-В’юн Т.О.
Полковенко Т.В.
Савченко Ю.Ю.

За умови підтверджуючого документу.

Бал виставляє відповідальна особа в реєстрі

в чемпіонатах України

25

на першості м. Києва

10

Презентація власних творів мистецтва на виставках

Міжнародні виставки

50
База реєстрів:
Презентація власних творів мистецтва на виставках
Мельниченко Т.О.

За умови посилання про проект розміщеного на сайті.

Загальний бал ділиться на кількість учасників.

Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою

Виставки в Україні (під егідою творчих спілок)

25

Підготовку музичних, театральних, хореографіч-них проектів (як режисер-постановник)

за кордоном

50
База реєстрів:
Підготовка хореографічних проектів
Кондратенко Г.Г.

За умови посилання про проект розміщеного на сайті інституту.

Загальний бал ділиться на кількість учасників.

Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою згідно класифікації від постановки номера до постановки хореографічної вистави

в Україні

25

Реалізація творчих проектів

Реалізований масштабний проект (дизайнерський проект, медіа продукт), зроблений за офіційним замовленням Університету

10-50
База реєстрів:
Підготовка творчих проектів
Даценко Т.О.

Бал виставляється за визначеними індикаторами відповідальною особою згідно рішення ректорату

Музичні форми

Створення великих музичних форм (опери, симфонії, циклу творів)

50
Інституційний репозиторій:
Великі музичні форми
Малі музичні форми
Опрацьовані музичні твори
Опришко Т.С.

За умови публікації.

Загальний бал ділиться на кількість учасників

Створення малих музичних форм (пісні – клавір і вокальної партії, аранжувань)

25

Перекладання, обробка музичних творів та інструментування

10
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Якщо рейтинг викладача серед студентів «0» – не може бути лідером року

Підручники, навчальні посібники, хрестоматії

рекомендовані Вченою радою Університету

30
Інституційний репозиторій:
Підручники:
Вища освіта – рекомендовані Вченою Радою Університету;

Навчальні посібники:
 • рекомендовані Вченою Радою Університету;
Опришко Т.С.

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів

рекомендовані МОН

20
Підручники:
Середня освіта – рекомендовані МОН;
Дошкільна освіта – рекомендовані МОН;

Навчальні посібники:
рекомендовані МОН

При зазначені місця роботи – Університет Грінченка.

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів.

У разі співавторства не з співробітниками Університету – вказувати їх ПІБ, а не розміщувати як одноосібний (при виявленні таких бали анулюються)

Енциклопедії тощо

Частини словників, енциклопедій, довідники

5
Інституційний репозиторій:
Словники, енциклопедії, довідники
Опришко Т.С.

Бал ділиться на кількість співавторів

Відеокурс

Відеокурс навчальної дисципліни

50
Реєстр:
Навчальні посібники: відеолекції
Леонтьєва О.В.

за умови рекомендації Вченої ради Університету якщо весь курс подано за допомогою відеолекцій у відповідності до критеріїв.

Використання ЕНК студентами

Використовується викладачем-автором ЕНК

50
База реєстрів:
Використання ЕНК
Тютюнник А.В.

Враховується:

 • авторство – 25 балів;
 • активність студентів на ЕНК – максимум 15 балів;
 • оцінка студентів ЕНК – 10 балів (за умови отримання запиту від викладача для проведення оцінювання ЕНК студентами)

Середня активність студента визначається як відношення: кількість дій студента/кількість студентів/кількість активностей (дій, які оцінюються – виконання завдань, відповіді на запитання лекції, проходження тестів, семінарів, обговорень на форумах та створення глосарію)

Використовується викладачем, що читає дисципліну

25

Рейтинг викладача

серед студентів

40-50
База реєстрів:
Рейтинг викладачів серед студентів
Леонтьєва О.В.

Враховується якщо оцінка 4 чи 5. Якщо бал менше «4» – виставляється 0 балів

Підготовка переможця

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

20
База реєстрів:
Підготовка переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Папушняк Ю.В.

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

20
База реєстрів:
Підготовка переможців І-ІІ турів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

5

За умови рекомендації до участі у II турі конкурсу

Міжнародного рівня наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

15
База реєстрів:
Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

Всеукраїнського рівня наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

10