Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2017

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 12:03, 10 травня 2017; L.varchenko (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Допомога Вагові коефіцієнти 2019 ВК 2018 ВК 2017 ВК 2016 Cайт портфоліо Інституційний репозиторій Google Академія
Перелік показників та вагових коефіцієнтів оцінювання результатів діяльності НПП, НП, ПП у конкурсі «Лідер року -2017»

Науково-дослідна діяльність

Показник
Ваговий коефіцієнт
Джерело даних
Відповідальний за розміщені дані

Монографії (одноосібні – україномовні, одноосібні та колективні монографії видані в іноземному видавництві (окрім країн СНД) та/або у співавторстві з науковцями із зарубіжних країн, окрім СНД)

20
Інституційний репозиторій:
 • монографії одноосібні;
 • монографії колективні;
 • монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні);
 • монографії видані в іноземному видавництві (колективні);
 • монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями
НПП, НП Опришко Т.С.

Монографії (колективні) - кожному співавтору:

 • двоосібні
 • три і більше авторів
10
6
Інституційний репозиторій:
 • монографії колективні;
 • монографії видані в іноземному видавництві (колективні);
 • монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями
НПП, НП Опришко Т.С.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science (кожному співавтору за кожну статтю)

20
Інституційний репозиторій:
 • статті в НМБ - Scopus;
 • статті в НМБ -Web of Science
НПП, НП Опришко Т.С.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus тощо)

6
Інституційний репозиторій:
НПП, НП Опришко Т.С.

Статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого переліку МОН України

6
Інституційний репозиторій:
НПП, НП Опришко Т.С.

Індекс цитування відкритих публікації:

Профіль Google Академії
НПП, НП

h-індекс (коефіцієнт множення)

2

i10-індекс (коефіцієнт множення)

5

Участь у науково-дослідних експедиціях (при наявності підтверджуючого звіту про участь та розміщення його у інституційному репозиторію)

20
Інституційний репозиторій:
 • Звіти за науковими проектами:
 • науково-дослідні експедиції
НПП, НП
Опришко Т.С.

Участь у рамкових міжнародних науково-дослідних проектах (за умови реєстрації в НДЛ ІВО)

20
База реєстрів:
Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти
Виговська О.С.

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах (за умови реєстрації в НДЛ ІВО)

15
База реєстрів:
Міжнародні науково-дослідні проекти
Виговська О.С.

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (за умови реєстрації в НДЛ ІВО)

15
База реєстрів:
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності
Виговська О.С.

Участь у державних науково-дослідних проектах (накази чи угоди з МОНУ, НАНУ, НАПНУ або інших державних установ) (за умови реєстрації в НМЦ ДНПП)

8
База реєстрів:
Участь у державних науково-дослідних проектах
Кузьменко О.М.

Підготовка заявок на отримання грантів:

 • "Заявки на індивідуальний грант"
 • "Заявки на колективний грант" кожному співавтору

(за умови реєстрації в НДЛ ІВО)

2
База реєстрів:
Заявки на отримання грантів
Виговська О.С.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету

7
База реєстрів:
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету
Сало Г.В.

Керівництво студентським творчим, театральним гуртком, студією, театром (творчою або проблемною групою) на громадських засадах:

 1. Систематичне керівництво без презентації творчих досягнень за межами Університету
 2. Презентація творчих досягнень на фестивалях, конкурсах, олімпіадах, наявність отриманих нагород:
 • Рівень міський
 • Рівень всеукраїнський
 • Рівень міжнародний
5
3
5
6
База реєстрів:
Керівництво творчим, театральним гуртком
Балабанова К.Є.
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Мохнатюк І.О.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Омері І.Д.
Павлюк Р.О.
Саврасова-В’юн Т.О.
Савченко Ю.Ю.

Керівництво студентським науковим гуртком, студією на громадських засадах:

 1. Систематичне керівництво без презентації досягнень за межами Університету
 2. Презентація досягнень на фестивалях, конкурсах, олімпіадах, наявність отриманих нагород:
 • Рівень міський
 • Рівень всеукраїнський
 • Рівень міжнародний
5
3
5
6
База реєстрів:
Керівництво науковим гуртком
Кузьменко О.М.

Проведення дослідно-експериментальної роботи в НЗ (за умови дотримання графіку звітування/ затвердженої програми дослідження):

- науковий керівник / консультант

- член експертної комісії (за умови проведення експертизи – відповідний наказ)

(Інформацію підтверджувати відповідними наказами, витягами з протоколів засідань Експертної комісії)

15
3
База реєстрів:
Дослідно-експериментальна робота
Івашньова С.В.

Професійний розвиток

Показник
Ваговий коефіцієнт
Джерело отримання відомостей
Відповідальний за розміщені відомості

Захист співробітником університету докторської дисертації

50
База реєстрів:
Захист співробітником Університету докторської дисертації
Сало Г.В.

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації

30
База реєстрів:
Захист співробітником Університету кандидатської дисертації
Сало Г.В.

Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва»:

 • системна робота впродовж півріччя
 • системна робота впродовж календарного року .
5
10
База реєстрів:
Участь у соціальному проекті «З Києвом - для Києва»
Івашньова С.В.
Балабанова К.Є.
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Мохнатюк І.О.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Омері І.Д.
Павлюк Р.О.
Саврасова-В’юн Т.О.
Савченко Ю.Ю.

Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років (але загалом не більше 20 балів, з розрахунку: не більше 10 балів за "Обов’язкову частину" і не більше 10 балів за "Варіативну частину") за умови відповідності вимогам університету

2
База реєстрів:
Підвищення кваліфікації
Карпенко А.С.

Участь у роботі журі (суддівстві) міжнародних та всеукраїнських турнірів, олімпіад, конкурсів та інших змагань за напрямами роботи (відповідно до наказу)

3
База реєстрів:
Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів
Папушняк Ю.В. (лише за наукові змагання)
Івашньова С.В.
Балабанова К.Є.
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Мохнатюк І.О.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Омері І.Д.
Павлюк Р.О.
Саврасова-В’юн Т.О.

Савченко Ю.Ю. (соціально-гуманітарний напрям)

Робота у складі експертних рад МОН (на підставі наказів)

5
База реєстрів:
Робота у складі експертних рад
Кузьменко О.М.

Розробники державних освітніх стандартів (вищої, середньої, дошкільної, професійної освіти) (на підставі наказів)

5
База реєстрів:
Розробка державних освітніх стандартів
Леонтьєва О.В.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво), патент

3
База реєстрів:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права, патенти
Патук Т.М.

Презентація власних творів мистецтва на виставках:

 • Міжнародні виставки
 • Виставки в Україні (під егідою творчих спілок)
 • Колективних виставок (за межами України)
 • Колективні виставки в Україні
20
10
10
5
База реєстрів:
Презентація власних творів мистецтва на виставках
Мельниченко Т.О.

Проведення заходів мистецького спрямування в Університеті чи під його брендом (концерти, фестивалі, виставки тощо) за кожний:

- особиста участь у концертах, мистецьких проектах, виставках тощо;

- підготовка та проведення творчого вечора викладача із залученням студентів під егідою Університету;

- підготовка концертних номерів студентів для конкурсів, концертів, мистецьких проектів, виставок тощо

3
10


2


База реєстрів:
Заходи мистецького спрямування
Івашньова С.В.
Балабанова К.Є.
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Мохнатюк І.О.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Омері І.Д.
Павлюк Р.О.
Саврасова-В’юн Т.О.
Савченко Ю.Ю.

Участь у підготовці та проведенні учнівських олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань, конкурсу «Вчитель року»:

 • член журі
 • голова журі

(Дані підтверджувати відповідними наказами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, внутрішніми документами Університету)

2
3
База реєстрів:
Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань
Івашньова С.В.
Балабанова К.Є.
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Мохнатюк І.О.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Омері І.Д.
Павлюк Р.О.
Саврасова-В’юн Т.О.
Савченко Ю.Ю.
Спортивні досягнення

Перемога в змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера у міжнародних змаганнях

20
База реєстрів:
Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань
Івашньова С.В.
Балабанова К.Є.
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Мохнатюк І.О.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Омері І.Д.
Павлюк Р.О.
Саврасова-В’юн Т.О.
Савченко Ю.Ю.

Перемога в змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера в чемпіонатах України

10

Перемога в змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера на першості м. Києва

4
Хореографія

Підготовку музичних і театральних проектів (як режисер-постановник) за кордоном, участь у концертах за межами України (з обов’язковим посиланням на розміщену інформацію на сайті інституту)

20
База реєстрів:
Підготовка хореографічних проектів
Кондратенко Г.Г.

Підготовку музичних і театральних проектів (як режисер-постановник), участь у концертах в Україні

(з обов’язковим посиланням на розміщену інформацію на сайті інституту)

10

Підготовку номера (як режисер-постановник)

(з обов’язковим посиланням на розміщену інформацію на сайті інституту)

4
Дизайн

Реалізований проект за межами України (макет книги, фірмовий стиль, дизайн середовища

(з обов’язковим посиланням на розміщену інформацію на сайті інституту)

20
База реєстрів:
Підготовка дизайнерських проектів
Кондратенко Г.Г.

Реалізований проект (макет книги, створення фірмового стилю, дизайну середовища в Університеті (без отримання фінансової нагороди)

(з обов’язковим посиланням на розміщену інформацію на сайті інституту)

20
Музичне мистецтво

Створення великих музичних форм (опери, симфонії, циклу творів) за умови публікації

20
Інституційний репозиторій:
 • Великі музичні форми
 • Малі музичні форми
 • Опрацьовані музичні твори
Опришко Т.С.

Створення малих музичних форм (пісні – клавір і вокальної партії, аранжувань) за умови публікації

10

Перекладання, обробка музичних творів та інструментування


4

Викладацька діяльність

Показник
Ваговий коефіцієнт
Джерело отримання відомостей
Відповідальний за розміщені відомості

Підручники, навчальні посібники, рекомендовані МОН та Вченою радою Університету (одноосібні)

20
Інституційний репозиторій:
 • Підручники:

- Вища освіта – рекомендовані МОН;

- Вища освіта – рекомендовані вченою Радою Університету;

- Середня освіта – рекомендовані МОН;

- Середня освіта – рекомендовані вченою Радою Університету;

- Дошкільна освіта – рекомендовані МОН;

- Дошкільна освіта – рекомендовані вченою Радою Університету;

 • Навчальні посібники:

- рекомендовані вченою Радою Університету;

- рекомендовані МОН

Опришко Т.С.

Підручники, навчальні посібники рекомендовані МОН та Вченою радою Університету (колективні):

 • два співавтори;
 • більше 2-х авторів
10
6

Частини словників

3
Інституційний репозиторій:
 • Словники
Опришко Т.С.

Розроблені сертифіковані електронні навчальні курси (у поточному році, обраховується для кожного співавтора окремо - ділиться на кількість авторів, за умов його використання

10
База реєстрів:
Сертифікація ЕНК
Тютюнник А.В.

Використання ЕНК

10
База реєстрів:
Використання ЕНК
Тютюнник А.В.

Програми, які викладаються іноземною мовою (крім профільних філологічних дисциплін) відповідно до наказу

20
База реєстрів:
Програми, які викладаються іноземною мовою
Лобас Н.О.

Рейтинг серед студентів (якщо 4 чи 5) – якщо сер. Бал <4, то викладач не може бути переможцем

40/50
База реєстрів:
Рейтинг викладачів серед студентів
Леонтьєва О.В.

Кураторство академічною групою / навчальними групами

1. Системна робота на основі оцінки заступника директора із соціально-гуманітарної роботи / заступника директора / декана з навчально-методичної роботи ІППО – 0/1 бал;

2. Середня оцінка роботи куратора студентами академічної групи / слухачами курсів підвищення кваліфікації 0/1/2 бали

5
5
База реєстрів:
Кураторство академічною групою
Івашньова С.В.
Балабанова К.Є.
Баранова Н.В.
Кондратенко Г.Г.
Мохнатюк І.О.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Омері І.Д.
Павлюк Р.О.
Саврасова-В’юн Т.О.
Савченко Ю.Ю.

Підготовка переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

10
База реєстрів:
Підготовка переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Папушняк Ю.В.

Підготовка переможця І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (рекомендованого до участі у II турі конкурсу)

5
База реєстрів:
Підготовка переможців І-ІІ турів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Папушняк Ю.В.

Підготовка переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

10

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо:

 • рівень всеукраїнський
 • рівень міжнародний
5
12
База реєстрів:

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

Папушняк Ю.В.

Наукова школа

Показник
Ваговий коефіцієнт
Джерело отримання відомостей
Відповідальний за розміщені відомості

Наукове консультування співробітника Університету, який захистив докторську

дисертацію у поточному році

25
База реєстрів:
Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію
Сало Г.В.

Наукове керівництво співробітника Університету, який захистив кандидатську

дисертацію у поточному році

10
База реєстрів:
Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію
Сало Г.В.