Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2016

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 12:03, 10 травня 2017; L.varchenko (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Допомога Вагові коефіцієнти 2019 ВК 2018 ВК 2017 ВК 2016 Cайт портфоліо Інституційний репозиторій Google Академія

Вагові коефіцієнти е-портфоліо на 2016 рік

Показник За одиницю
Персональні дані
0
Науково-дослідна діяльність
Наукові публікації
Монографії (одноосібні)
10
Монографії (колективні)- кожному співавтору
4
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science (кожному співавтору за кожну статтю)
8
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus, РІНЦ тощо)"
4
Статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого переліку МОН України
4
Статті у збірниках наукових праць (у т.ч. у збірниках матеріалів конференцій), які не є фаховими і не входять до наукометричних баз даних)
2
Індекс цитування відкритих публікації
h-індекс (коефіцієнт множення)
2
i10-індекс (коефіцієнт множення)
3
Матеріали конференцій
0
Участь у рамкових міжнародних науково-дослідних проектах
20
Участь у міжнародних науково-дослідних проектах
15
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності
15
Участь у державних науково-дослідних проектах (накази чи угоди з МОНУ, НАПНУ або інших державних установ)
8
Відповідальний секретар фахових збірників та журналів Університету
4
Керівництво студентським науковим, творчим, театральним гуртком, студією, театром ( творчою або проблемною групою) на громадських засадах:
 1. Систематичне керівництво без презентації творчих досягнень за межами Університету – 2 бали.
 2. Систематичне керівництво із презентацією творчих досягнень на фестивалях, конкурсах, олімпіадах, наявність отриманих нагород:

Рівень міський – 3 бали;

Рівень всеукраїнський – 4 бали;

Рівень міжнародний – 5 балів.

5
Професійний розвиток
Захист докторської дисертації
20
Захист кандидатської дисертації
15
Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва»
 1. Разова участь – 1 бал;
 2. Системна робота впродовж півріччя – 3 бали;
 3. Системна робота впродовж календарного року – 5 балів.
5
Підвищення кваліфікації (за кожний сертифікат) за останні 5 років
2
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (тренінги, майстер-класи, вебінари, фестивалі, форуми тощо) за кожний

Наукові та науково-практичні:

 • Рівень всеукраїнський – 5 балів;
 • Рівень міжнародний – 10 балів;
10

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (концерти, фестивалі, виставки тощо) за кожний

Мистецького спрямування:

 • Особиста участь у концертах, мистецьких проектах, виставках тощо – 3 бали;
 • Підготовка та проведення творчого вечора викладача із залученням студентів під егідою Університету – 10 балів;
 • Підготовка концертних номерів студентів для конкурсів, концертів, мистецьких проектів, виставок тощо – по 2 бали.
15
Свідоцтво про реєстрацію авторського права (за кожне свідоцтво)
1
Спортивні досягнення
Перемога в змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера у міжнародних змаганнях
10
Перемога в змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера в чемпіонатах України
6
Перемога в змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера на першості м. Києва
4
Образотворче мистецтво
Зарубіжна персональна виставка творчих робіт
10
Персональна виставка творчих робіт в Україні
8
Участь у колективних виставках за межами України
6
Участь у колективних виставках в Україні
4
Хореографія
Підготовку музичних і театральних проектів (як режисер-постановник) за кордоном, участь у концертах за межами України
8
Підготовку музичних і театральних проектів (як режисер-постановник), участь у концертах в Україні
6
Підготовку номера (як режисер-постановник)
4
Дизайн
Реалізований проект за межами України (макет книги, фірмовий стиль, дизайн середовища
10
Реалізований проект (макет книги, створення фірмового стилю, дизайну середовища
6
Музичне мистецтво
Створення великих музичних форм (опери, симфонії, циклу творів)
8
Створення малих музичних форм (пісні – клавір і вокальної партії, аранжувань)
4
Перекладання, обробка музичних творів та інструментування
4
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (одноосібні)
6
Підручники, навчальні посібники (колективні)
4
Навчальні та методичні матеріали (за кожну назву для кожного співавтора)
2
Робочі програми (за кожну програму)
2
Розроблені сертифіковані електронні навчальні курси (у поточному році, обраховується для кожного співавтору окремо)
15
Використання ЕНК на денній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв)
15
Використання ЕНК на заочній формі (за кожний курс відповідно до конкретних критеріїв)
15
Кількість програм, які викладаються іноземною мовою (крім профільних філологічних дисциплін)
15
Рейтинг серед студентів
5
Кураторство академічною групою / навчальними групами
 1. Системна робота з групою /навчальними групами на основі оцінки заступника директора із соціально-гуманітарної роботи / заступника директора з навчально-методичної роботи ІППО – 0/1 бал;
 2. Середня оцінка роботи куратора студентами академічної групи / слухачами курсів підвищення кваліфікації 0/1/2 бали
3
Наукові творчі та спортивні досягнення студентів під керівництвом викладача
Підготовка переможців Міжнародних конкурсів, олімпіад
12
Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
8
Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
8
Наукова школа
Наукове консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію в поточному році
15
Наукове керівництво співробітником Університету , який захистив кандидатську дисертацію в поточному році
10
Аспіранти, здобувачі
Докторанти, здобувачі
Захищені кандидати наук
0
Захищені доктори наук
0