Електронне навчання (Е-навчання)

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Перехід до розділу.jpg

Електронне навчання (Е-навчання) – навчання на основі використання е-контенту (в тому числі ЕНК – електронних навчальних курсів) та е-співпраці всіх учасників освітнього процесу на основі створеного е-середовища Університету. Для входу на портал електронного навчання (http://elearning.kubg.edu.ua/) необхідно авторизуватись – ввести відповідний логін та пароль, який ви отримали у методиста навчального відділу. Далі слід обрати потрібний інститут (факультет) або коледж та, скориставшись меню навігації порталу, перейти до розділу Мої курси

Е-навчання.png

Студенти зараховуються на розроблені викладачами Університету електронні навчальні курси (ЕНК), які використовуються як додаткові ресурси для вивчення навчальної дисципліни, за винятком студентів заочної форми навчання, які виконуюсь всі завдання через систему електронного навчання з відображенням електронного журналу та використанням електронного деканату. Планується запровадження електронного журналу та використання е-деканату також для всіх студентів денної форми навчання.

ЕНК — комплект навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням ІКТ й технологій дистанційного навчання під керівництвом викладача, що реалізуються засобами та сервісами Веб 2.0-Веб 3.0. Навчальний матеріал ЕНК подається у структурованому електронному вигляді та зберігається на спеціальному навчальному порталі, побудованому на платформі Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище). Наприклад, структуру сертифікованого ЕНК з екології (автор І. Д. Омері).

Приклад енк.png

З використанням платформи Moodle в Університеті систематично проводиться електронне тестування з метою виявлення рівня сформованості ІК-компетентності студентів. Доступ до системи тестування наявний лише з внутрішньої мережі Університету і надається щоразу на час виконання роботи (рис. 32). Вхід до системи здійснюється за адресою http://testing.kubg.edu.ua.

Електронне тестування.png

Див. також