Відмінності між версіями «Дуля Аліна Володимирівна/Портфоліо аспіранта»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
(Додаткова інформація)
(Додаткова інформація)
Рядок 51: Рядок 51:
 
[[Категорія:Портфоліо аспірантів/231 Соціальна робота]]
 
[[Категорія:Портфоліо аспірантів/231 Соціальна робота]]
 
[[Категорія:Портфоліо аспірантів/2017]]
 
[[Категорія:Портфоліо аспірантів/2017]]
1 *Майстер-клас "Особливості надання соціальних послуг учасникам ООС" - http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/2572-maister-klas-osoblyvosti-nadannia-sotsialnykh-posluh-uchasnykam-oos.html
+
*Майстер-клас "Особливості надання соціальних послуг учасникам ООС" - http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-sotsialnoi-pedahohiky-ta-sotsialnoi-roboty/podii/2572-maister-klas-osoblyvosti-nadannia-sotsialnykh-posluh-uchasnykam-oos.html

Версія за 14:20, 15 лютого 2020

Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Дуля Аліна Володимирівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціальна підтримка недержавними організаціями сімей учасників антитерористичної операції

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

  • 1. Dulia A. Features of social support for combatants and their families in foreign countries and Ukraine [Особливості соціальної підтримки учасників бойових дій та їх сімей в зарубіжних країнах та в Україні]. Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 108–118. URL: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/2019_3.pdf (application date: 17.04.2019) (укр.) ISBN 978-83-946765-6-8.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • 1. ХІIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління», доповідь на тему «Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції» (березень 2017 р.)
  • 2. Регіональній науково-практичній конференції «Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості, фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні», доповідь на тему «Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО» (березень 2017 р.).
  • 3. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи», доповідь на тему «Особливості впровадження Комплексної програми «Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції»» (грудень 2017 р.)
  • 4. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики», доповідь на тему «Ознаки посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції» (грудень 2017 р.)
  • 5. Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук», доповідь на тему «Взаємовідносини членів сімей учасників АТО» (березень 2018)
  • 6. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Реабілітація учасників бойових дій в Україні: досвід та перспективи», доповідь на тему «Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій» (листопад 2018)
  • 7. Міжнародній науково-практичної конференції «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах», доповідь на тему «Соціально-психологічна реабілітація учасників бойових дій» (березень 2019)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Додаткова інформація