Дзененко Олександра Валеріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 18:47, 16 грудня 2018; Ovdzenenko.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Дзененко Олександри Валеріївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики: НВК № 141 «ОРТ» (Дніпровський район, б-р І. Шамо, 5)

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Інтерв’ю із заступником директора з навчально-виховної роботи та вчителем інформатики Дзюбою С.М.

Дзененко 11.jpeg

Запитання до інтерв'ю

Інтерв'ю

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу

Анкетування для вчителів початкових класів

Анкетування проводилось серед вчителів початкових класів щодо ІК-компетентності науково-педагогічних працівників навчального закладу. Результати свідчать, що вчителі використовують ІКТ на уроках, проте мають підвищувати свій рівень комп'ютерної грамотності. До основних проблем застосування ІКТ на уроках належать:

 • відсутність комп'ютера в домашньому користуванні;
 • у вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;
 • недостатня комп'ютерна грамотність вчителів;

Тому сучасний вчитель має прагнути всіляко розширити можливості в навчанні предмета за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

 • 4 сервера
 • 30 роутерів
 • 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків)
 • 8 мультимедійних дошок, 35 екранів, 45 проекторів
 • 40 камер відеоспостереження
 • обладнання для відеомонтажу
 • обладнання для CISCO:
  • 9 роутерів
  • 9 маршрутизаторів
  • 9 брандмауерів

Програмне забезпечення:

Використовується ліцензійне програмне забезпечення Windows 10, Office 16. А також програмне забезпечення від Visual Studio, SolidWorks, Autodesk 3D Max, ArchiCAD.

Інформаційне забезпечення:

Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу представлене:

Навчально-наукове забезпечення:''

На базі навчального закладу діють такі курси: "Комп'ютерні мережі та кібербезпека","Архітектурне та ландшафтне проектування","Мехатроніка та робототехніка","Інформаційні технології в економіці та бізнесі","Проектування сайтів та мобільних додатків". Після успішного проходження кожен учень має змогу отримати сертифікат. Також навчально-наукове забезпечення включає в себе:

 • Gimp
 • Gcompris
 • сервіси Google
 • Microsoft Оffice

Блог консультацій

Для вчителів початкових класів був створений блог, в якому розміщена інформація про інтернет-сервіс LearningApps, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Ознайомившись із блогом, вчитель зможе самостійно створити вправу, дотримуючись покрокової інструкції.

Блог

Семінар для вчителів початкових класів з використання ІКТ в освіті

Для вчителів початкових класів був проведений семінар на тему "Освітні онлайн-ресурси та мобільні додатки". Метою його було ознайомити вчителів із поняттям онлайн-ресурси та мобільні додатки, їх призначенням; продемонструвати поетапність роботи з різними ресурсами; розвивати навички роботи з ПК; виховувати інтерес щодо використання запропонованих ресурсів у своїй роботі.

Гриценко77.jpg Дзененко22.jpeg Дзененко 12.jpeg

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Інформаційний освітній простір навчального закладу – це система, в якій задіяні на інформаційному рівні та пов’язані між собою всі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, викладачі, учні та їхні батьки. Практично всі учасники навчально-виховного процесу об’єднані між собою відповідними інформаційними потоками.

Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу. Крім того розвиває здібності студентів (учнів), задовольняє їхнім потребам і готує до майбутнього самостійного життя.

Модернізація ІТ-інфраструктури

ІТ-інфраструктура навчального закладу не потребує значної модернізації, але її можна покращити за такими аспектами:

 • збільшити використання електронного навчання;
 • ввести хмарну платформу для спільних досліджень, аналізу, розробки та створення матеріалів;
 • підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів.

Формування ІК- компетентності вчителів початкових класів

Інформаційна компетентність вчителя передбачає широке використання комп'ютерної техніки, електронних варіантів навчальних матеріалів, навчальних програм, педагогічних технологій творчого характеру. Вчитель повинен володіти необхідною підготовкою для конкретної диференціації можливостей учнів залежно від індивідуальних особливостей, мотивації, вікових і психологічних особливостей.

Завдання будь-якого вчителя – підвищувати свій рівень комп’ютерної грамотності, прагнути всіляко розширити можливості в навчанні предмета за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Вчителі навчального закладу у свой роботі використовують ІКТ майже щодня. Але вони не в повній мірі ознайомлені з можливостями ІКТ в освітньому процесі. Тому в розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів у школі варто впроваджувати такі форми методичної роботи:

 • система постійно діючих семінарів з питань удосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і використання ІКТ в освітньому процесі;
 • індивідуальні консультації за запитом;
 • система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;
 • система майстер-класів;
 • науково - практичні конференції;
 • наради – семінари;
 • тренінги;
 • навчання.

Такі форми роботи спрямовані на формування та вдосконалення інформаційної грамотності вчителя, а саме: здатності розуміти сутність обробки інформації, знаходити інформацію в різних джерелах, користуватися автоматизованими системами пошуку та обробки інформації, інтерпретувати інформацію, використовувати моделювання для вивчення різноманітних об’єктів та явищ, виконувати аналіз інформаційних моделей та ін., формування умінь усвідомленого використання сучасних інформаційних технологій у навчанні; знайомство с електронними засобами навчального призначення за предметами, мультимедійними навчальними та довідковими посібниками, Інтернет - ресурсами; обговорення та відпрацювання методичних прийомів їх використання.