Гусар Ангеліна Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Гусар Ангеліна Вікторівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

035 Філологія (спеціалізація: германські мови)

Тема наукового дослідження

МОВНІ ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ ДАВНЬОСКАНДИНАВСЬКИХ МІФОЛОГЕМ У СУЧАСНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі шведської та англійської мов)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

докт. філол. наук, професор Колесник Олександр Сергійович

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Стаття. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ДАВНЬОСКАНДИНАВСЬКОГО КОНЦЕПТУ БИТВА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ. «Мовні та концептуальні картини світу» (Випуск 2 (64)).
 • Тези. КОНЦЕПТ БОГ СОНЦЯ У СУЧАСНОМУ ГЕРМАНСЬКОМУ ТА СЛОВ'ЯНСЬКОМУ ПІСЕННИХ ДИСКУРСАХ. Збірник наукових публікацій «ВЕЛЕС», V міжнародна конференція «НАУКА І СУЧАСНІСТЬ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».
 • Тези. КОНЦЕПТ ГРОМОВЕРЖЕЦЬ У СУЧАСНОМУ ГЕРМАНСЬКОМУ ТА СЛОВ’ЯНСЬКОМУ ПІСЕННИХ ДИСКУРСАХ. Збірник тез «Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції» (м. Київ).
 • Тези. МОДЕЛЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СВІТІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ. Збірник «Мова. Культура. Комунікація: здобутки та перспективи сучасних філологічних досліджень. Матеріали IX-ї Міжнародної науково-практичної конференції (27 квітня 2018 р.)».
 • Тези. КОНЦЕПТ ПОТОЙБІЧЧЯ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ. Збірник тез І-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку».


Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 • Стаття. MYTHOLOGICAL CONCEPT THUNDERSTORM IN ENGLISH, SWEDISH AND SLAVONIC SONG DISCOURSES. «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» № 36/2018 (м. Одеса). Index Copernicus
 • Стаття. MYTHOLOGICAL CONCEPT SUNGOD IN ENGLISH, SWEDISH AND SLAVONIC SONG DISCOURSES. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Index Copernicus.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та магістрантів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА» 14 грудня 2017 р. (м. Київ)
 • І-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 15 березня 2018 р. (м. Переяслав-Хмельницький)
 • «ФІЛОЛОГІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО» 24-25 квітня 2018 р. (м. Київ)
 • IX-а Міжнародна науково-практична конференція «МОВА. КУЛЬТУРА. КОМУНІКАЦІЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 27 квітня 2018 р. (м. Чернігів)
 • І-а міжнародна наукова конференція «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ (ЛІНГВІСТИКА, ПЕРЕКЛАД, ЛІНГВОДИДАКТИКА)» 17-18 травня 2018 р. (м. Київ)
 • Міжнародна конференція у Швеції у Сковшьохольмі (Skåvsjöholm) 23-25 серпня 2018 р. (Швеція, м. Сковшьохольм)
 • Міжнародна науково-практична конференція «ТАВРІЙСЬКІ ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ» 25-26 січня 2019 р. (м. Київ)
 • Науково-методичні конференції «Актуальні питання лінгвістичних студій та перекладу» в рамках «Днів Науки» 2019 (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 31 січня 2019 р. (м. Київ)
 • ІІI Всеукраїнські наукові читаннях за участю молодих учених «ФІЛОЛОГІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО» (КНУ ім. Т. Шевченка) 3 квітня 2019 р. (м. Київ)
 • V міжнародна конференція «НАУКА І СУЧАСНІСТЬ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 31 травня 2019 р. (м. Київ)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Степендія від Шведського Інституту (Svenska institutet) на два місяці дослідження у Швеції.

Міжнародне стажування

Стажування в Університеті Ліннея (Linnéuniversitetet, LNU), Швеція - травень 2019 р. (Швеція, м. Векше)

Академічна мобільність

Дослідження в Університеті Ліннея (Linnéuniversitetet, LNU), Швеція - листопад 2019 р. (Швеція, м. Векше)