Гурська Алевтина Леонідівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Гурської Алевтини Леонідівни групи ПОм-2-17-2.0з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 19.11.2018р. до 09.12.2018р.

База для проведення практики: Спеціалізована школа І ступеня №324 (м. Київ, Солом'янський район, вул.М.Голего,8).

СШ№324.png

Школа №324 – навчальний заклад з 1 по 4 клас, з поглибленим вивченням англійської мови. Очолює педагогічний колектив школи її директор Маслова Ірина Леонідівна.

МасловаІ.Л..png

Навчаються в школі близько 600 учнів (20 класів), працюють з ними 45 педагогів. В школі випробуються найсучасніші педагогічні технології, які сприяють не лише активному освоєнню дітьми англійської мови та інших загальноосвітніх предметів, але й забезпечують комплексний творчий підхід до особистості. Велику увагу приділяє школа естетичному вихованню учнів. Цьому сприяє, зокрема, участь дітей у догляді за шкільним Садом Мудрості – єдиним у Києві садом японського типу, маленьким унікальним заповідником природи, де зібрано 254 рослини, більшість яких занесено до Червоної книги України.

Японский сад СШ324.png

Про ефективність роботи педагогічного колективу школи засвідчують численні нагороди, здобуті вихованцями школи на різноманітних міжнародних, загальноукраїнських, а також міських і районних олімпіадах та конкурсах серед школярів.


Зміст

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

За посиланням можна переглянути детальний аналіз ІКТ - політики спеціалізованої школи І ступеня №324 Солом'янського району в м. Києві.

Інтерв’ю з заступником директора навчального закладу.

За посиланням можна переглянути інтерв'ю з заступником директора із навчально - виховної роботи Герасик Ларисою Михайлівною.

Інтервю.jpeg

Анкетування ІК-компетентності вчителів закладу.

Опитування було спрямоване на діагностику ІК компетентності вчителів. Детально ознайомитися з анкетою можна за посиланням. Опитування пройшло 24 респондента, всі вчителі початкових класів. З підсумків результатів ми бачимо: найбільш часто педагогі, у своїй ІКТ діяльності, використовують інструменти для введення текстових даних та поштові сервіси. Найменш всього використовують інструменти для створення інфографіки та іноді мультимедійні та онлайнові презентації. Анкетування показало, що вчителі мають не достатній рівень ІК компетентності. З результатами анкетування можна ознайомитися за посиланням.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

Апаратне забезпечення:

 1. Комп'ютерні класи – 1
 2. Мультимедійні комплекти (проектор, смарт дошка, ноутбук) – 4
 3. Принтери – 15
 4. Навісні плазми – 10
 5. Інтернет - має адміністрація
 6. Відео-спостереження на першому поверсі школи – 1
 7. Ігрова кімната з інтерактивною проекцією на підлогу - 1

Програмне забезпечення:

 • Microsoft Office
 • Сходинки до інформатики
 • Windows
 • Операційна система – Linux
 • Антивірусна програма - АВІРА
 • Libre Office
 • Оснащені 1С для бухгалтерії та керівництва навчального закладу, "Ліга – закон" українська програма юридична.

Інформаційне забезпечення:

 • Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику – сайт школи

Навчально-наукове забезпечення:

 • Gimp
 • Gcompris
 • Scratch
 • сервіси Google
 • Microsoft Оffice
 • НМК Friends and Family

Семінар для вчителів

Під час проходження практики, мною був проведений семінар для вчителів, який передбачав ознайомлення з сучасними методами використання ІКТ у початковій школі, їх можливостями використання на уроці. Ознайомитися з семінаром можна за посиланням.

P1010042.JPG
P1010046.JPG
P1010045.JPG
P1010061.JPG
P1010049.JPG

Google-календар для вчителів початкових класів

Створений календар, покликаний надати вчителям цікаву інформацію про використання ІКТ в початковій школі. Календар доступний за посиланням

Календар.png

Заходи, які необхідно здійснити для покращення стану впровадження ІКТ в школі І ст. № 324

 1. Ознайомлення з нормативно - правовою базою впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у роботу ЗНЗ.
 2. Семінар - практикум “Сучасний стан застосування інформаційних технологій та їх впровадження в освітній діяльності закладу”.
 3. Практикум “Застосування комп’ютера на уроках у початковій школі”.
 4. Відкритий урок “Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках математики”.
 5. Цикл “Партнерська взаємодія” за темами:
 6. “Комп’ютерно-орієнтований урок”;
 • “Навчальні комп’ютерні програми”;
 • “Діалог з програмою - навчальна гра”;
 • “ Учень - суб'єкт навчання, як активний керівник”
 • “Забезпечення уроку матеріалами з віддалених джерел, користуючись засобами телекомунікацій”.
 1. Тренінг “Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій”.
 2. Майстер клас “Створення: інфографіки, мультимедійної презентації, онлайн опитувальників та презентацій”.


Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи.

За результатами аналізу ІТ-інфраструктури СШ І ступеня №324, можна зробити висновок, що ця освітня установа відповідає сучасним вимогам оновленого Державного стандарту та «Закону про Освіту» щодо інформатизації освітнього простору. Але, було б цікавим організувати вебінари, відкриті skype конференції для підвищення компетентностей вчителів з використанням ІКТ. Для того, щоб підвищити ефективність спільної роботи вчителів можна ввести електронний документообіг, а для ефективного спілкування - використовувати Бітрікс24. Для контролю знань після вивченої теми вчитель може використати Google форми, Kahoot!, ClassMarker, Plickers та ін. Для оцінювання знань на уроці вчитель може використовувати Learningapps. Який пропонує широкий вибір завдань, які можна виконувати як на уроці та вдома. Навчальні матеріали вчитель може розміщувати в Google класі, на Google Диску, Padlet, в соціальних мережах (створивши групу). Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал). Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній діяльності. Також можна ефективно використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти; використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять; застосовувати тренувальне тестування; брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах; обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу; навчитися працювати з інформацією, робити повідомлення, доповіді на задану тему. Створити сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність). А також створити електронну бібліотеку. Це дозволило б всім учасникам освітнього процесу мати доступ до інформації в будь якому місці і будь який час.

Модернізація ІТ-інфраструктури.

ІТ- забезпечення школи потребує певної модернізації та поліпшення. Школа забезпечена ІКТ на достатньому рівні, але мати йти у напряму нових сучасних технологій. Для більш ефективного залучення й використання мобільних пристроїв, доцільно упровадити бездротові локальні мережі (Wi-Fi), що дозволить забезпечити й оптимізувати доступ до Інтернет з більшості навчальних класів. Також ввести електронне навчання. Це зробить освітній процес більше ефективним та допоможе відсутнім учням здобувати інформацію вдома самостійно, готуватися до контрольних і т.д.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

ІКТ-компетенції вчителя визначають як здатність педагога розв’язувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики й ІКТ, а саме: – здійснювати інформаційну діяльність зі збору, обробки, передавання, зберігання інформаційного ресурсу, з продукування інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення; – оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення; – організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ; – створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні; – здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета. Науковці, які розробляють цю проблему, наголошують на тому, що вчитель, який використовує у своїй діяльності ІКТ, повинен психологічно бути готовим до постійного вдосконалення своїх знань. У зв'язку з цим ще в стінах ВНЗ (вищий навчальний заклад) у майбутнього вчителя необхідно формувати і професійну готовність до постійної самоосвіти і підвищення кваліфікації в галузі ІКТ у технологічному плані та спеціальну підготовку викладачів у галузі інформатики та ІКТ. Стає очевидним, що професійні якості вчителя істотно залежать від готовності освоювати і використовувати у своїй роботі нові методи, форми і засоби навчання, у тому числі на базі ІКТ. Формування ІК- компетентності вчителів можливе через такі заходи як:

 1. Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вчителя;
 2. Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
 3. Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
 4. Індивідуальні консультації за запитом;
 5. Система майстер-класів;
 6. Наради – семінари, тренінги;
 7. Система дистанційного навчання.
 8. Проведення зустрічів з вчителями інших шкіл, для переймання досвіду ;
 9. Оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ.

Ознайомитися з навчальними ресурсами для підвищення ІКТ компетентності вчителів початкових класов можна за посиланням.

Презентація виконання

 • Презентація результатів практики розміщена на Вікі-порталі Університету ім.Б.Гринченка.
Презентація.png