Губська Тетяна Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 23:05, 22 листопада 2018; Tohubska.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

[[

]] Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Губської Тетяни Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта»

. Завдання 1

ШАНОВНА КОЛЕГО! Просимо Вас висловити деякі погляди на інноваційні процеси, які відбуваються у дошкільній освіті, їх необхідність, особливості та труднощі впровадження інноваційних технологій, готовність педагогічних колективів до змін

1. Оберіть визначення поняття «інновація», яке ближче Вам до душі: • інновація освіти – цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог • інновація – це нетрадиційний підхід до організації навчально-виховного процесі в закладі, який має найбільшу результативність та ефективність • інновація – це кінцевий продукт застосування новизни

2. Визначте основний, на Вашу думку, критерій педагогічної інновації: • нововведення • оптимальність • педагогічна експертиза • експеримент • зміна • результативність та ефективність • можливість творчого застосування в масовому досвіді • розробка і апробація • професійне зростання • компетентність • свій варіант


3. Що, на Ваш погляд, головне на початковому етапі впровадження інновації: • сформулювати конкретну мету • бачити кінцевий результат • чітке розуміння процесів, що передували впровадженню інновації • підібрати гідну команду для здійснення наміченого • заручитись підтримкою спонсора

• отримати згоду дітей та батьків


4. Що є, на Ваш погляд, позитивним в інноваціях? _______________________

5. Як Ви гадаєте, що може завадити успішному використанню інновацій (розставте за нумерацією, починаючи з найголовнішої)? • інертність педагогів • низька інноваційна компетентність педагогів • невміння (небажання) проводити діагностичні обстеження дітей • примітивізм розуміння сутності інноваційної діяльності в дошкільному закладі • свій варіант

6. На Вашу думку, для чого дошкільні заклади використовують інноваційні підходи? • для іміджу установи • конкуренція між ДНЗ • для результативності роботи • для стимулювання росту керівника • для покращення педагогічної діяльності • для підвищення професійного рівня педагогів • для формування творчої активності дошкільників • для задовільнення зростаючих запитів окремих груп батьків • свій варіант


7. На Вашу думку, які умови необхідні для впровадження інновацій в дошкільній освіті (розставте за нумерацією, починаючи з найголовнішої, за Вашою думкою)? • психологічна підготовленість керівника • психологічна готовність колективу • апробація • зв’язок науки і практики • моніторинг якості застосування інновації • матеріальне забезпечення • свій варіант

8. Як Ви гадаєте, до чого може призвести поспішне впровадження нововведень?

9. Як, на Вашу думку, уникнути формального застосування інновацій?

10. Які інноваційні технології для впровадження в практику роботи Вашого дошкільного навчального закладу Ви вважаєте на даний час актуальними?

ДЯКУЄМО ЗА ВІДВЕРТІ ВІДПОВІДІ! АНКЕТА «Готовність педагога до інновацій»

1. Чи завжди Вам цікаві новації та експерименти в педагогічній діяльності?

• так • ні • не впевнена

2. Скільки разів у минулому навчальному році Ви пробували застосувати які-небудь новинки у своїй роботі?

• жодного разу • 1-3 рази • 3-10 разів • не рахувала

3. Бажання привнести зміни у свою роботу приходить до Вас: • перед атестацією • під час спілкування з фахівцем педагогічної справи • під час читання матеріалів фахової преси (збірок) • після курсів підвищення кваліфікації • після серйозних розмов з керівником (методистом) • після невдачи у спілкуванні з дітьми (батьками) • після педради в ДНЗ (або іншого методичного заходу) • свій варіант 4. Назвіть 2-3 основні причини, які гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій?

• недостатнє матеріальне забезпечення • надмірна насиченість матеріалу • психологічна неготовність вихованців до сприйняття інновацій • поспішне впровадження • консерватизм в освіті • погане володіння комп’ютером • нестача часу • не досконале знання психології дитини • свій варіант

5. Чим для Вас приваблива інноваційна діяльність? • розвиває інтерес дітей до певного виду діяльності • можливість педагогу проявити себе • можливість запроваджувати нові методи і форми роботи з дітьми • бажання дізнатися щось нове 6. Назвіть внутрішні протиріччя, що заважають створенню нового: • невпевненість у позитивному результаті • заважають сумніви, чи зможу я бути успішною в інноваційній чи експериментальній роботі • ніхто не зважає на додаткові витрати часу й сил для роботи по-новому • немає впевненості, що нове буде краще старого • нічого • свій варіант 7. Які нові педагогічні технології Ви змогли б застосувати за сприятливих умов?

• проектні технології • особистісно орієнтовне навчання та виховання • інтегроване навчання • авторські методики (які саме) • свій варіант

8. Якими ознаками готовності до створення новацій Ви володієте?

• прагнення пізнати нове • бажання експериментувати • креативність • попередній досвід з упровадження технологій • свій варіант

9. Чому Ви віддаєте пріоритет у цілях і цінностях життя?

• здоров’ю • можливостям самовдосконалюватися • сімейному добробуту • цікавому колу надійних друзів • свій варіант

10. Що Ви вважаєте головною складовою успіху?

• впевненість у собі • чітке бачення мети • самомету, наполегливість • пошук та внесення новизни
Після проведення анкетування педагогів було визначено , що 80% колег не володіють елементарними навиками компютерної азбуки. Найчастіше використовують пошукові системи, які задовільняють на даний час їхнім потребамДля визначення рівня обізнаності вихователів в сфері ІКТ було проведено опитування

Проаналізувавши результати, можна зробити висновок, що не всі вихователі достатньо володіють ІКТ,а дехто взагалі не володіє . Найчастіше вони використовують лише пошукові системи, та іноді використовують у свої роботі відеоматеріали з YouTube. 

ІКТ інфраструктура садочка: • 1 персональний ноутбук – у вихователя методиста • 4 комп'ютери - 1 у директора ЗДО та 1 у медичної сестри 1вихователя методиста, 1 діловод • 2 копіри Мультимедійну дошку та проектор в залі ЗДО використовують для педрад, семінарів, для проведення дитячих ранків.

Документообіг із районним управлянням освіти здійснюється за допомогою OFFICE 365, хмарних сервісів та електронною поштою.

Запис та Зарахування дітей в ЗДО відбувається за допомогою електронної системи запису до ДНЗ. Медична сестра використовує в своїй роботі електронне меню програма «Їжак» та електронний табель відвідування дітей ЗДО. Директором ЗДО була створена група вихователів у вайбері для вирішення різних організаційних питань.

Завдання 2
https://calendar.google.com/calendar/r https://sites.google.com/s/1TvQa7kurp_uVtoHXmFvXlFRk6k5DWvaN/p/1ZNj1rAV4ispPy58aHDs6Y3W4eGqwA2hJ/edit

Завдання № 3 В ЗДО №62 "Зернятко" було проваедено семінар (тренінг) для вихователів. спочатку було "знайомство" з компютером . Розповіла про інтерактивну дошку . Як за допомогою неї , легко , цікаво та зручно проводити заняття, ігри. Багато , хто з вихователів вперше спробував провести фрагмент заняття на інтерактивній дошці.
Тако ж розповіла про сервер googl. Про можливість створення гугл календаря , яке покращую роботу працівник. Та створення сайту днз.

Завдання 3
Проектування інформаційного освітнього середовища навчальної установи Основні завдання для побудови ІОС:

розвиток та модернізація матеріальної бази інформатизації (придбання комп‘ютерів, розробка програмного забезпечення; створення корпоративної мережі, підключення до мережі Інтернет, обладнання відповідних приміщень); створення організаційної структури управління процесом інформатизації (внесення змін до посадових обов‘язків працівників установи, призначення відповідального); підготовка педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій; створення єдиної корпоративної бази даних; створення корпоративної пошти. Змістовним та структурним наповненням ІОС дошкільного закладу може бути: 1. індивідуальні портфоліо керівника та вихователів; 2. віртуальний методичний кабінет; 3. е-бібліотека 4. сторінки логопеда, психолога, медичної сестри 5. е-меню 6. створення та зберігання документації 7. зв'язок батьки-вихователі-адміністрація 8. електронна черга у ДНЗ Технологічна складова: 1. Система засобів, що забезпечує проведення робіт з усіма видами навчальної інформації, яка включає механізми її обробки, збереження, оперативного пошуку та тиражування. 2. Розгорнута система засобів масової інформації. 3. Система, що забезпечує введення в експлуатацію, сервісне обслуговування, ремонт і модифікацію використаних у роботі з освітньою інформацією технічних засобів.

Модернізації ІТ інфраструктури

1. Оновлення ноутбуків 2. Придбання: кабелів HDMI двох планшетних комп'ютерів impression SMART Board 3. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі 4. Оновлення програмного забезпеченняФормування ІК- компетентності вихователів освітньої установи Формування ІК- компетентності вихователів можливе через такі заходи як: 1. тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя; 2. курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань); 3. система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі; 5. індивідуальні консультації за запитом; 6. система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ; 7. система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ; 9. наради – семінари, тренінги; 11. система дистанційного навчання.