Грабовська Марина Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 18:20, 12 грудня 2018; Mohrabovska.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Грабовської Марини Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».


База практики БЗШ І-ІІІ ст. №17
БЗШ17.jpg
Повна назва закладу: Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської міської ради Київської області.
Загальна кількість класів – 42, з них:
1-4 класів – 18;
5-11 класів – 24.
Загальна кількість учнів – 1147.
Мова навчання – українська.
Іноземна мова – англійська або французька (з 1 класу).
Педагогічних працівників – 63.
Контактна інформація:
Юридична адреса: 09100, Київська область, м. Біла церква, вул. Зарічанська, 42
Номер телефону: 5-54-16
Адміністрація навчального закладу
Директор: Грушник Борис Володимирович.
Заступники директора: Бєлаш Олександра Павлівна, Новохацька Лідія Володимирівна, Черниш Олена Миколаївна.

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками:
Директор БЗШ17.jpg
- Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?
– Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі – підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у будь-якому освітньому закладі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ управлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу:
• Ведення та оформлення внутрішньо-шкільної документації;
• Складання розкладу уроків;
• Створення та використання бази даних учителів та учнів;
• Моніторинг діяльності вчителів;
• Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо;
• Використання електронної пошти та «хмарних» сервісів для зв'язку;
• Налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами;
• Створення рейтингів педагогічних працівників.
– Як ви впроваджуєте ІКТ в школі?
– Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео.
– Як особисто ви використовуєте ІКТ?
– Проведення засідань педради, методичної ради школи, батьківських лекторіїв та інших заходів. Ми не уявляємо наш робочий процес без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації.
– Як розвиток сучасних інформаційних технологій впливає на рівень освітнього процесу школи?
– Звісно, існує певна проблема оновлення ІКТ засобів навчання, але ми вирішуємо це питання. Діти дуже швидко опановують сучасні технології комп’ютеризованого навчання – за ними майбутнє. Інша річ – методика викладання з використанням ІКТ. Це питання потребує особливої уваги. Щодо підготовки вчителів, можна сказати, що наші педагоги оволоділи різними формами навчання з опанування інформаційно-комп’ютерних технологій і мультимедійних систем і сьогодні активно їх використовують у педагогічній практиці.
- Підводячи підсумки, що Ви хотіли б сказати?
– Організація освітнього процесу у будь-якому освітньому закладі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє успішній адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. Простір для діяльності надзвичайно широкий і вимагає від нас цілеспрямованої творчої праці самовдосконалення. А це під силу тільки потужному, творчому, небайдужому, професійному педагогічному колективу, який постійно розвивається.
Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ:
Підсумовуючи, можна сказати, що використання інформаційних технологій – життєва необхідність сьогодення. Віддаючи перевагу сучасним технологіям навчання, можна зазначити, що це:ефективний, цікавий спосіб навчання, активна участь у роботі, а не стандартне зазубрювання відповідей на питання, можливість досягти більшого результату з найменшою затратою часу, краще сприйняття і запам’ятовування інформації, можливість вільно висловлювати власну думку, розвиток самовпевненості, демократизація навчального процесу.

ІК-компетентності вчителів. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Моніторинг вчителів з приводу використання ІКТ у вигляді анкетування.
Анкета
Результати анкети
Висновки
Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні готові впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення
• 2 комп'ютерні класи (по 10 робочих місць учнів);
• 2 smart-дошки;
• 18 плазмових телевізорів;
• 10 ноутбуків;
• 15 принтерів.
Програмне забезпечення
• Windows;
• Microsoft Office;
• Антивірусні програми;
• Програми для вчителів та учнів;
• Браузери.
Інформаційне забезпечення
Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи.
Навчально-наукове забезпечення
• державні стандарти освіти;
• навчальні плани;
• навчальні програми з навчальних дисциплін;
• підручники та навчальні посібники;
• методичні матеріали.
Можна зробити висновки, що школа потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів). Школа має низький рівень оснащення ІКТ. Не в кожному класі є комп'ютер, плазмовий телевізор та доступ до мережі інтернет.

Завдання на вибір

Гугл-календар для вчителів.

Робочий календар вчителів БЗШ №17

Календарь ноябрь.png Календарь декабрь.png

Семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті.

Семінар
На тему “Використання ІКТ в освіті”
Впровадження в практику роботи з учнями ІКТ, дає змогу зацікавити учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки. Адже у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною. Ця ідея допомагає підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу.
Формування критичного мислення (уміння критично аналізувати й продуктивно користуватися відомостями, здобутими засобами ІКТ), виховання відповідальності за прийняті рішення сприяють адаптації школярів до життя у світі глобальних проблем.
"Інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації. За словником, «інформаційна технологія – сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації».
За допомогою інформаційних технологій вчитель може подати інформації про об’єкти або закономірності явищ більш наочною, візуально легшою до сприйняття. Значно вирішується проблема методичного забезпечення педагога, адже крім відкритого доступу до передового досвіду колег в Інтернеті, можна легко накопичувати та систематизувати власні досягнення, постійно їх корегуючи та доповнюючи.
Діти, які залишені дорослими один на один з комп’ютером, часто обирають лише одну сторону спілкування з ним – розважальну – ігри, фільми, музика. Всім відомо, яким «виховним» змістом заповнена переважна більшість такої продукції. Заборона тут не дасть позитивного результату, тому завдання вихователя полягає в спрямуванні діяльності учня на отримання корисної інформації з метою формування всебічно розвиненої особистості. Тут доцільним буде підбір матеріалів до класних годин, диспутів, написання повідомлень на визначені теми, створення комп’ютерних презентацій, фотогалерей тощо. Адже причиною надмірного захоплення дітьми комп’ютерними іграми не завжди є їх розбещеність, а часто дитина просто не знає альтернативи такому захопленню.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні молоді є не менш важливим (а то й більше), ніж в інших сферах діяльності людини. Проте впровадження таких можливостей в школах, особливо сільських, проходить не завжди легко. Причин тут кілька: і недостатня забезпеченість потреби в комп’ютерному обладнанні та програмних засобах, і обмежений доступ учнів та вчителів до мережі Інтернет, а про використання сучасних мультимедійних комплексів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор та комп'ютер, багатьом педагогічним колективам доводиться тільки мріяти.

Важливу роль у зазначених процесах відіграє професійна майстерність вчителя, його особиста фахова підготовка, вміння користуватися комп’ютером. 

Вчителі-предметники надають перевагу впровадженню таких технологій: мультимедіа (проекти, презентації); ППЗ (електронні підручники); окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації).
При використанні аудіовізуальних засобів навчання слід дотримуватися певних правил: підготувати аудиторію до сприйняття нового матеріалу; слід передбачити форму перегляду і обговорення відео-матеріалів (індивідуальну, групову чи колективну); визначити характер допомоги відстаючим; використовувати під час заняття інші засоби навчання; вчитель має уміти поєднувати аудіовізуальні засоби з підручником, картою та іншими засобами навчання.
Проектні технології мають ряд переваг: учні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачі, вчаться користуватись різними джерелами інформації, переробляти її та відбирати найголовніше.
Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.
Power Point – програма, яка дозволяє створювати та демонструвати яскраві презентації на будь-яку тему, що цікавить вас, тут і зараз. Презентація являє собою послідовність слайдів, які змінюють один одного - тобто електронних сторінок. Показ слайдів вчителем може бути здійснений на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою – мультимедійного проектора.
За способом подання слайдів можна розрізняти презентації: для супроводу лекції; слайд-шоу – без супроводу викладача, або із записаним голосом останнього; комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу.
Застосування презентації на уроці: готуючись до уроку, потренуйтесь у керуванні презентацією; демонстрацію презентації можна повторити на наступному уроці на етапі мовної розминки або активізації опорних знань, а також на підсумковому уроці – тоді вже можна доручити учням коментувати слайди презентації; не соромтесь звертатись за допомогою до учнів – адже вчитися ніколи нікому не пізно. А тим більше – вчителю у власних учнів.
Використання мультимедійних технологій підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання, дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал; викликати в учнів нові образи; поглибилює здобуті знання.
Презентація допомагає організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації.
Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними: дають можливість продемонструвати процеси, явища, події; на будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод; більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники; яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються; використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу.
Можливості використання мережі Інтернет на уроках полягають в наступному: вільний пошук Інтернет-ресурсів по заданій темі; вивчення конкретного Інтернет-ресурсу по методичним вказівкам вчителя; використання Інтернет-ресурсу в якості дидактичного засобу на уроці; пошук інформації в Інтернеті може супроводжувати такі види навчальної роботи, як: написання рефератів, збір матеріалу по темі, ілюстрування своїх текстів матеріалами з Інтернету.
Творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій, що представляється сучасними комп'ютерними технологіями. Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а, отже, і інтерес до предмету.

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища БЗШ №17:
• проведення моніторингу навчального закладу за такими критеріями:
• завантаженість комп’ютерних аудиторій;
• використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесі та управлінській діяльності;
• робота інформаційно-освітнього середовища;
• наявність та підтримка електронного документообігу.
Модернізація ІТ інфраструктури:
• закупівля достатньої кількості технічного забезпечення (smart-ljirb, інтерактивні дошки, проектори);
• забезпечення школи більш якісним провайдером та точками доступу Wi-Fi;
• створення мобільного додатку для смартфонів у якому можливо переглядати розклад та ділитися інформацією.
Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів:
• курси підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності;
• систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
• активна участь у семінарах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
• самоосвіта за допомогою МООС;
• постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентації, табличних процесорів тощо;
• забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
• формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
• розробка проектів із використанням ІКТ.