Голоско Світлана Михайлівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Голоско Світлана Михайлівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

032 Історія та археологія

Тема наукового дослідження

Видавнича діяльність полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині» (1915-1918 рр.)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Срібняк Ігор Володимирович доктор історичних, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Срібняк І., Голоско С. Діяльність Видавничого товариства імені Івана Франка в таборі полонених українців Фрайштадт (Австро-Угорщина) у 1915-1918 рр. // Історичний меридіан: науковий збірник ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці, 2018. – Вип.26-27. – С.203-219.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Відсутні

Статті у закордонних виданнях

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Відсутні

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Відсутня

Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність