Відмінності між версіями «Головна сторінка»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 3: Рядок 3:
 
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Navchannya.jpg|link=http://kmpu.edu.ua/resursi/korisne/fotogalereya.html|x140px]]
 
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Navchannya.jpg|link=http://kmpu.edu.ua/resursi/korisne/fotogalereya.html|x140px]]
 
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Nauka.jpg|link=http://kmpu.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html|x140px]]
 
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Nauka.jpg|link=http://kmpu.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html|x140px]]
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:8.jpg|link=http://kmpu.edu.ua/prouniversitet/universitet/storinka-rektora/laskavo-prosimo.html|x140px]]  
+
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:8.jpg|link=http://kmpu.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/storinka-rektora/biografiya.html|x140px]]  
 
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Cooperation.jpg|link=http://partner.kmpu.edu.ua/|x102px]]
 
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Cooperation.jpg|link=http://partner.kmpu.edu.ua/|x102px]]
 
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Innovations.jpg|link=http://library.kmpu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-main.pl|x145px]]
 
|style="width:20%; padding-top:1em;"| [[Зображення:Innovations.jpg|link=http://library.kmpu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-main.pl|x145px]]
Рядок 10: Рядок 10:
 
|'''[http://kmpu.edu.ua/resursi/korisne/fotogalereya.html Фотогалерея]'''
 
|'''[http://kmpu.edu.ua/resursi/korisne/fotogalereya.html Фотогалерея]'''
 
|'''[http://kmpu.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html Е-середовище]'''
 
|'''[http://kmpu.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html Е-середовище]'''
|'''[http://kmpu.edu.ua/prouniversitet/universitet/storinka-rektora/laskavo-prosimo.html Сторінка ректора]'''
+
|'''[http://kmpu.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/storinka-rektora/biografiya.html Сторінка ректора]'''
 
|'''[http://partner.kmpu.edu.ua/ Партнерство]'''
 
|'''[http://partner.kmpu.edu.ua/ Партнерство]'''
 
|'''[http://library.kmpu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-main.pl Електронний каталог бібліотеки]'''
 
|'''[http://library.kmpu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-main.pl Електронний каталог бібліотеки]'''

Версія за 14:57, 17 жовтня 2012

Navchannya.jpg Nauka.jpg 8.jpg Cooperation.jpg Innovations.jpg Логотип Вісник.jpg
Фотогалерея Е-середовище Сторінка ректора Партнерство Електронний каталог бібліотеки Вісник психології і педагогіки

Ласкаво просимо на

Вікі Київського університету імені Бориса Грінченка

Сьогодні - 27-05-2019, кількість статей 67 343

Наші проекти

Музей грінченко.JPG Foto pysanka.JPG Phoca thumb m IMG 9403.jpg 81 1 b.jpg Mus.jpg
Грінченківські студії Це зробили мої руки Наш університет Арт галерея Віртуальний музей
Дослідження молодих науковців Навчальна практика Музей Б. Гріченка
Red heart.png KiyvIcon.jpg Спеціальність.jpg Historybookicon.png
Створи чудо З Києвом - для киян Моя спеціальність – неповторна Історія університету
Благодійні акції університету Соціальний проект Спеціальності університету

«Словарь української мови»

Зібрала редакція журнала «Кіевская Старина»

Упорядкував, з додатком власного матеріялу, Борис Грінченко

A Аа Аб Ав Аг Ад Ає Аж Аз Ай Ак Ал Ам Ан Ап Ар Ас Ат Ау Аф Ах Ац Ач Ая Аґ

Б Ба Бг Бд Бе Бж Бз Би Бі Бл Бо Бр Бу

В Ва Вб Вд Ве Вж Вз Ви Ві Вл Вн Во Вп Вр Вс Вт Ву Вх Вц Вч Вш Вщ Вю Вя

Г Га Гв Гд Ге Ги Гі Гл Гм Гн Га Го Гр Гу

Ґ Ґа Ґв Ґе Ґз Ґи Ґі Ґл Ґн Ґо Ґр Ґу

Д Да Дб Дв Дд Де Дє Дж Дз Ди Ді Дл Дм Дн До Дп Др Ду Дх Дь Дю Дя

Е Ег Ед Ей Ек Ел Ем Еп Ер Ес Ет Ех Еч

Є Єв Єг Єд Єз Єй Єл Єм Єн Єп Єр Єс Єх

Ж Жа Жб Жв Жг Жґ Жд Же Жє Жи Жі Жл Жм Жн Жо Жр Жу

З За Зб Зв Зг Зґ Зд Зе Зє Зж Зз Зи Зі Зї Зк Зл Зм Зн Зо Зп Зр Зс Зт Зу Зц Зч Зш Зю Зя

И Ив Ид Иж Ик Им Ин Ир Ис Ит

І,Ї Іб,Їб Ів,Їв Іг Ід,Їд Їє Їж Із,Їз Її Ій,Їй Ік Іл Ім,Їм Ін Ір,Їр Іс,Їс Іт Їх Іщ

Й Йм Йн Йо Йт

К Ка Кв Ке Кз Ки Кі Кл Км Кн Ко Кп Кр Ку Кш

Л Ла Ле Ли Лі Лл Ло Лу Ль Лю Ля

М Ма Ме Мж Ми Мі Мл Мн Мо Мр Мс Му Мч Мш Мя

Н На Не Ни Ні Но Ну Ню Ня

О Оа Об Ов Ог Од Ож Оз Ой Ок Ол Ом Он Оп Ор Ос От Оф Ох Оц Оч Ош Ощ

П Па Пе Пи Пі Пї Пл Пн По Пр Пс Пт Пу Пх Пч Пш Пя

Р Ра Рв Рд Ре Рє Рж Ри Рі Ро Ру Рь Рю Ря

С Са Св Сд Се Сє Си Сі Ск Сл См Сн Со Сп Ср Сс Ст Су Сх Сц Сь Сю Ся

Т Та Тв Те Ти Ті Тк Тл То Тп Тр Ту Тх Тщ Ть Тю Тя

У Уб Ув Уг Уґ Уд Уе Уж Уз Уї Уй Ук Ул Ум Ун Уо Уп Ур Ус Ут Ух Уц Уч Уш Ущ Ую Уя

Ф Фа Фе Фи Фі Фл Фо Фр Фу Фю

Х Ха Хв Хе Хи Хі Хл Хм Хн Хо Хр Хт Ху

Ц Ца Цв Це Цє Ци Ці Цм Цн Цо Цу Ць Цю Ця

Ч Ча Чв Че Чи Чі Чк Чл Чм Чо Чр Чт Чу Чх Чя

Ш Ша Шв Ше Ши Ші Шк Шл Шм Шн Шо Шп Шр Шт Шу Шш

Щ Ща Ще Щи Щі Що Щу

Ю Юг Юд Юж Юз Юл Юн Юп Юр Ют Юх Юш

Я Яб Яв Яг Яґ Яд Яє Яз Яй Як Ял Ям Ян Яп Яр Яс Ят Яф Ях Яч Яш Ящ

Потрібна допомога?