Воробйов Олександр Сергійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Воробйов Олександр Сергійович

Рік вступу

2019

Спеціальність

035 Філологія (порівняльне літературознавство)

Тема наукового дослідження

"Семантика і структура діалогу літератури з музикою в пісенній поезії кінця ХХ - початку ХХІ століття"

Науковий керівник

(Ковбасенко Ю.І. , к.ф.н., професор )

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса (2019)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність